Για το παραπάνω ακίνητο έχει γίνει αίτηση επιστροφής ΦΠΑ τον Αύγουστο του 14. Θα ήθελα τη γνώμη σας σχετικά.

1. Θα πρέπει να γίνει απόσβεση παγίου στη χρήση του 2014 δεδομένου ότι έχει μεταφερθεί το ακίνητο από την ομάδα 2 στην ομάδα 1 και αν ναι με ποιο συντελεστή και με πόσα δωδέκατα.
2. Σε περίπτωση που το πάγιο αποσβεστεί πλήρως στα επόμενα έτη επηρεάζεται η τιμή του σε ενδεχόμενη πώληση στο μέλλον.
3. Αν υπάρχει υποχρέωση απόσβεσης και δεν γίνει υπάρχουν συγκεκριμένες κυρώσεις από τη φορολογική διοίκηση ?

Σε συνέχεια http://www.e-forologia.gr/forum/viewTopic.aspx?id=30791