Σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) συμμετέχει ως εταίρος συνταξιούχος του Δημοσίου. Δεν είναι διαχειριστής, ούτε εργάζεται σε αυτήν με συγκεκριμένο ωράριο ή συγκεκριμένα καθήκοντα.
Απλά τοποθετεί τα χρηματά του, όπως θα αποκτούσε πακέτο μετοχών ΑΕ, χωρίς να μετέχει στο ΔΣ ή να έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
Διαχειριστής της ΙΚΕ είναι άλλο φυσικό πρόσωπο, το οποίο βεβαίως είναι αφαλισμένο στον ΟΑΕΕ. (Θα μπορούσε να είναι και σε άλλο δημόσιο ασφαλιστικό φορέα).
Το ερώτημα έχει να κάνει με την καταβολή της σύνταξης γήρατος, την οποία λαμβάνει, αν δηλαδή μπορεί το ασφαλιστικό του ταμείο  να αναστείλει την καταβολή της.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Λογιστήριολ του Κράτους, ουδείς γνώριζε παρόμοια περίπτωση και δεν υπήρξε στέλεχος που να είχε τη δυνατότητα μιας σαφούς απάντησης.
Η συμμετοχή του συνταξιούχου κρίνεται απαράιτητη, διότι ως απόστρατος του Λιμενικού Σώματος έχει εκδοθεί στο όνομά του Άδεια Ναυτικού Πράκτορα και το μόνο εταιρικό σχήμα ή νομικό πρόσωπο που παρέχει κάποια ασφάλεια είναι η ΙΚΕ.
Ευχαριστώ
Γ.Ρ. Ξανθάκης
Λογιστής