Μέτοχος ΑΕ,κάτοχος ολων των μετοχών,πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος,ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ παλαιός ασφαλισμένος,μπορεί να λαμβάνει,βάση απόφασης της τακτικής ΓΣ,αμοιβή ανα τακτά χρονικά διαστήματα ,η οποία αμοιβή θα εκπίπτει των ακαθαρίστων εσόδων της εταιρίας?θα πρέπει να ασφαλιστεί και στο ΙΚΑ ετσι ωστε να εκπίπτουν και οι ασφαλιστικές εισφορές απο τα ακαθάριστα εσοδα της εταιρίας?και πως θα φορολογείται αυτή η αμοβή?Σημειώνουμε, οτι συμμετέχει σε ΟΕ σαν ομόρυθμος εταίρος και εκπίπτει τις ασφαλιστικές του εισφορές στον ΟΑΕΕ,απο τα ακαθάριστα έσοδα τη ΟΕ.
Παρακαλώ για την άμεση απάντησή σας,λόγω επικέιμενης σύγκλισης γενικής συνέλευσης.
Ευχαριστώ.