ΙΔΙΩΤΗΣ ( συνταξιούχος εργολάβος) έχει αποκτήσει από το 2006 έως το 2012 με αντιπαροχή 10 διαμερίσματα.
Η ΔΟΥ θεωρεί ότι η πώληση αυτών των διαμερισμάτων συνιστά εμπορική δραστηριότητα και μέχρι πέρυσι (Ο.Ε. 2014 εισοδήματα 2013) υπολόγιζε 20% εργολαβικό καθαρό κέρδος.
Για φέτος (φορολογικό έτος 2014) θα θεωρηθεί και πάλι εμπορική δραστηριότητα.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Πως θα υπολογισθεί κόστος πωληθέντων για τον ΙΔΙΩΤΗ-ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΟ?
Υπόψιν ότι οι συγκεκριμένες οικοδομές είναι αποπερατωμένες & υπάγονται στο άρθρο 6 του ΦΠΑ & υπάρχει Βιβλίο Κοστολογίου.
Το κόστος κατασκευής  ανέρχεται σε 1.200.000 €, ο ΦΠΑ κατασκευής σε 200.000 € & η αξία οικοπέδου σε 800.000 €. Συνολο 2.000.000 €.
 Το ποσοστό αντιπαροχής είναι 50%. Ο οικοπεδούχος έχει 10 διαμερίσματα με ποσοστό οικοπέδου 5% έκαστο.

Ευχαριστώ