Ελληνική ΑΕ , που εμπορεύεται Ηλεκτρονικό εξοπλισμό πουλά σε πελάτες εμπορεύματα και χορηγεί κυμαινόμενες εκπτώσεις επί τιμολογίου σύμφωνα με την εμπορική πολιτική της . Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την διαφοροποίηση των ποσοστών έκπτωσης της ίδιας περιόδου μεταξύ των πελατών της , αλλά και διαφορετικό ποσοστό Μικτού Κέρδους για το ίδιο είδος μεταξύ διαφορετικών πελατών .Σε καμία περίπτωση πάντως δεν πουλά με τελική τιμή χαμηλότερη από το κόστος αγοράς των εμπορευμάτων .
Παρακαλώ ενημερώστε με αν η παραπάνω πολιτική είναι σύννομη φορολογικά και δεν αναμένεται να δημιουργήσει πρόβλημα με την αναγνώριση των χορηγουμένων εκπτώσεων από τις φορολογικές αρχές , όπως επίσης αν ή εταιρεία έχει υποχρέωση γνωστοποίησης στην ΔΟΥ των προϋποθέσεων χορήγησης των εκπτώσεων . Τέλος θα ήθελα την άποψη σας για την περίπτωση που η χορηγούμενη έκπτωση είναι ίση με το περιθώριο κέρδους , δηλαδή η εταιρεία πουλά με μηδενικό κέρδος προκειμένου να κερδίσει μερίδιο αγοράς .