Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/02.06.2015 άρθρο 23, ως προς την φορολογική μεταχείριση αμοιβών μελών Δ.Σ. Α.Ε. αναφέρεται ότι, για να εκπέσουν αυτές οι αμοιβές ως δαπάνες και να φορολογηθούν ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, δεν πρέπει τα μέλη να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα παραπάνω ισχύουν σε περίπτωση που τα μέλη αυτά έχουν ατομική επιχείρηση ή είναι μέλη ή μέτοχοι σε άλλη εταιρία, με την προϋπόθεση ότι οι παραπάνω αμοιβές που αποκτούν τα πρόσωπα αυτά είναι λόγω της ιδιότητάς τους ως μέλη Δ.Σ. ; Σας παρακαλώ για την άμεση απαντησή σας γιατί οι χρόνοι υποβολής δηλώσεων πιέζουν.