ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ ΣΕ Α.Ε

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 20%? ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ? Η ΑΜΟΙΒΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ? ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΟΜΩΣ Ο ΦΟΡΟΣ 20% ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΥΤΕΣ?? ΜΕ ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΘΕΙ Ο ΦΟΡΟΣ 20% ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙ?