Φορολογούμενος με ΚΑΔ 56291901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΑ (ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ) και 74202200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ εμπίπτει στις διατάξεις της περ. στ παρ.2 αρ.12 του ν. 4172/2013 στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας?
Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος προετοιμάζει το φαγητό και κατόπιν το φωτογραφίζει για δημοσίευση των φωτογραφιών σε περιοδικά η οποία γίνεται απο συνεργάτη του με τον οποίον υπάρχει συμβάση παροχής υπηρεσιών.
Το φαγητό δεν προορίζεται για κατανάλωση αλλά μόνο για φωτογράφιση.

Ευχαριστώ.