27/06/24 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Προτεινόμενα

ΕΓΣΣΕ: Νέα παράταση έως 31/12/2025

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2024-2025

Στην Αθήνα σήμερα 14 Μαΐου 2024, τα μέρη που υπογράφουν την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και συγκεκριμένα:

Αφενός:

α) ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών

β) η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)

γ) η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)

δ) ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

ε) ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)

και αφετέρου η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ),

όλοι δια των νομίμων εκπροσώπων τους, συμφωνούν τα εξής:


Άρθρο 1

Παράταση ισχύος

Η ισχύς της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του 2021 (Π.Κ. 16/1-7-2021) που είχε παραταθεί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2023 (Π.Κ. 15/30-6-2022), παρατείνεται εκ νέου με τους ίδιους όρους, στο σύνολο της, από τη λήξη της συμβατικής ισχύος της προηγούμενης παράτασής της μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025.


Άρθρο 2

Καταστατικό Νομικού Προσώπου Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Ειδικός Λογαριασμός Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΛΕΚ)»

Σε συνέχεια της δέσμευσης που περιέχεται στο άρθρο 2 της ΕΓΣΣΕ 2022, τα μέρη συμφωνούν στη δημιουργία νέου νομικού προσώπου - αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Ειδικός Λογαριασμός Επαγγελματικής Κατάρτισης», σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθ. 15 παρ. 5 του Ν. 4921/2022.

Το καταστατικό του νομικού προσώπου προσαρτάται στην παρούσα ΕΓΣΣΕ ως Προσάρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Το παρόν άρθρο έχει έναρξη ισχύος την υπογραφή της παρούσας ΕΓΣΣΕ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ΕΓΣΣΕ, Παράταση