29/05/24 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ για την ενημέρωση Μητρώου ERP

Με δεδομένο ότι η προθεσμία διασύνδεσης POS με ERP ή / και Παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι έως τις 31/5/2024 ή εναλλακτικά της δήλωσης στο αντίστοιχο Μητρώο με συμπληρωμένες τις ημερομηνίες των προγραμματισμένων ραντεβού έως και την 1η Ιουλίου 2024.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Α.1065/26-4-2024, σχετικά με την έκταση εφαρμογής και τους υπόχρεους τήρησης του Μητρώου Παρόχων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ERP,

"2. Κάθε Κατασκευαστής Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP), ανεξάρτητα αν η καταστατική του έδρα ή ο τόπος πραγματικής διοίκησης ή η μόνιμη εγκατάστασή του βρίσκεται στην Ελλάδα, ο οποίος διαθέτει στην ελληνική αγορά άδειες χρήσης ή άδειες συνδρομής ERP ή έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων ERP, υποχρεούται να υποβάλλει Δήλωση Πληροφοριών αναφορικά με υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ERP που παρέχει σε χρήστες ERP. Η δήλωση υποβάλλεται για το σύνολο των ERP που διασυνδέονται με το Ταμειακό σύστημα των χρηστών ERP.

3. Οι Χρήστες ERP υποχρεούνται μετά την υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριών Χρηστών ERP από τις υπόχρεες οντότητες της παρ. 2, να ελέγχουν τις εν λόγω πληροφορίες στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε., στην πλατφόρμα «Μητρώο και Επικοινωνία»/»Στοιχεία Επιχείρησης» στην ψηφιακή πύλη «myAADE». Από την 14η Μαΐου 2024 ενεργοποιείται η επιλογή ένδειξης διαφωνίας ανά εγγραφή σε περίπτωση που οι χρήστες ERP κρίνουν ως ανακριβή τα στοιχεία που δηλώθηκαν από τις οντότητες της παρ. 2 και αυτόματα δημιουργείται και αποστέλλεται σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα επικοινωνίας στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της οντότητας της παρ. 2 που είχε υποβάλει τη σχετική Δήλωση Πληροφοριών προκειμένου, εφόσον παρίσταται ανάγκη, να προβεί στις σχετικές διορθώσεις".

Εταιρείες τεχνικής υποστήριξης ERP έχουν αντιληφθεί με διαφορετικό τρόπο τη δήλωση του πελατολογίου στο Μητρώο. Γι' αυτόν τον λόγο, το e-forologia επικοινώνησε με την ΑΑΔΕ, για να λάβει σχετικές διευκρινίσεις αναφορικά με το πελατολόγιο που πρέπει να δηλωθεί (αν θα δηλωθεί όλο το πελατολόγιο, ή μόνο όσοι έχουν ERP με εγκατεστημένο ΦΗΜ ή ΥΠΑΗΕΣ με διασύνδεση POS;).

Η απάντηση της ΑΑΔΕ αναφέρει: "Ως εταιρεία τεχνικής υποστήριξης ERP θα πρέπει να παρέχετε πληροφορίες για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν λογισμικά ERP σε συνδυασμό με ΦΗΜ ή με λογισμικό παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) και ταυτόχρονα έχουν υποχρέωση διασύνδεσης των ταμειακών τους συστημάτων με τα τερματικά EFT/POS που διαθέτουν, σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις που ορίζονται από την ΑΑΔΕ".

Επομένως, η ενημέρωση του Μητρώου ERP από τις εταιρείες τεχνικής υποστήριξης ERP που έχουν αναλάβει την εργασία διασύνδεσης ERP με εγκατεσημένο ΦΗΜ ή ΥΠΑΗΕΣ και υποχρέωση διασύνδεσης POS θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη, όπως προαναφέρεται. Σημειώνουμε ότι βάσει της Α.1065/2024, θα πρέπει ο έλεγχος να γίνει και από τους χρήστες ERP.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
POS, ΑΑΔΕ, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Μητρώο, ERP