24/03/23 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Τελευταίο (?) λίφτινγκ του Πολυνομοσχεδίου και η παράταση υποβολής Ε9 του 2023 στο παρά πέντε

Σε συνεργασία με τον Φοροτεχνικό Παναγιώτη Τσουκαλά-Τζίκα

Φέτος η αργία της 25ης Μαρτίου πέφτει Σάββατο οπότε δεν μας έκανε τη χάρη να μας χαρίσει ένα επιπλέον τριήμερο όπως πέρυσι. Σε κάθε περίπτωση όμως ο καιρός είναι σύμμαχος ώστε να μπορέσουμε να ευχαριστηθούμε φύση και τον ερχομό της άνοιξης. Ερχομός της άνοιξης που σηματοδοτείται επιπλέον και από την αλλαγή της ώρας με τα ρολόγια να πρέπει να πάνε μια ώρα μπροστά τα ξημερώματα της Κυριακής, αφού μπήκε στο ψυγείο για άλλη μια χρονιά η κατάργηση εναλλαγής της ώρας σε θερινή και χειμερινή. Με την εναλλαγή στην θερινή ώρα λοιπόν οδεύουμε ολοταχώς προς το Καλοκαίρι με τις θερμοκρασίες να παίρνουν την ανιούσα όχι μόνο κλιματικά αλλά και φορολογικά αφού η πιθανή ημερομηνία ανοίγματος των φορολογικών δηλώσεων διαρκώς μεταβάλλεται από μέρα σε μέρα. Η επίσημη απόφαση-εγκύκλιος που θα αναλύει όλους τους κωδικούς και τις λεπτομέρειες δεν έχει δημοσιευθεί επισήμως μέχρι την στιγμή που γράφεται το συγκεκριμένο άρθρο. Ωστόσο, ο αγώνας δρόμου για τον κλάδο μας όμως τώρα ξεκινάει αφού μια σειρά από πολλές φορολογικές εργασίες θα πρέπει να διεκπεραιωθούν προκειμένου να πατηθεί το ένα κουμπί που ακούγεται συχνά πυκνά και να γίνει η εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης και ο προσδιορισμός του φόρου.

Στο διαρκές λίφτινγκ του περιβόητου πολυνομοσχεδίου συμπεριλήφθηκε τελευταία στιγμή και φέτος η δυνατότητα καταβολής του φόρου σε δόσεις για τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα καθώς και η δυνατότητα έκπτωσης 3% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του ποσού μόνο για τα φυσικά πρόσωπα. Πιο συγκεκριμένα:

Νομικά πρόσωπα

Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 68 και οι υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών.

Φυσικά πρόσωπα

Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2022 πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 31η Ιουλίου 2023 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών.

Έκπτωση 3% Εφάπαξ καταβολής

Το δικαίωμα να καρπωθούν την έκπτωση του 3% έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου εισοδήματος μέχρι την 31η.07.2023 στο συνολικό ποσό του φόρου και των συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών.

Εξαίρεση

Τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2023 και οι επόμενες πέντε(5) την τελευταία εργάσιμη του κάθε επόμενου μήνα.

Εύλογη Απορία

Τα φυσικά πρόσωπα της εξαίρεσης έχουν προθεσμία υποβολής της ατομικής τους φορολογικής δήλωσης έως 15/07/2023 ενώ για την καταβολή του φόρου έως 29/09/2023. Γιατί η συγκεκριμένη κατηγορία φορολογουμένων να χάνει την δυνατότητα ευεργετήματος της έκπτωσης του 3% λόγω εφάπαξ καταβολής;

Μόνο απαρατήρητη δεν θα μπορούσε να περάσει η παράταση τελευταίας στιγμής που δόθηκε με την Α.1033/2023 έως τις 12/04/2023 για την υποβολή του Ε9 έτους 2023. Η απορία μας όμως λύθηκε άμεσα με την Α.1035/2023 που δημοσιεύθηκε η οποία αναλύει τις νέες αλλαγές που ήρθαν στην συμπλήρωση του Ε9 από τούδε και στο εξής. Πιο συγκεκριμένα :

  • Υποχρεωτική γίνεται πλέον η αναγραφή του ΑΦΜ του επικαρπωτή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων δικαιωμάτων υψιλής κυριότητας επί ακινήτων ή δικαιωμάτων επί ακινήτων που εξομοιώνονται φορολογικά με ψιλή κυριότητα, εφαρμόζεται για δηλώσεις που υποβάλλονται από 23.3.2023

O Κατά την αναγραφή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων δικαιωμάτων επί οικοπέδου ή γηπέδου τα οποία βρίσκονται εντός Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων του ν. 3986/2011 ή εντός Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του ν. 4062/2012, μέχρι τη μεταβίβασή τους από τον φορέα της επένδυσης προς τρίτους, συμπληρώνονται επιπλέον στοιχεία για την ένταξή τους στο αντίστοιχο φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ) της παρ. 1 και της περ. η) της παρ. 2 της ενότητας Β΄ του άρθρου 4 ν. 4223/2013. Ειδικότερα, εάν πρόκειται για οικόπεδο στη στήλη 32 «ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ» του Πίνακα 1 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) συμπληρώνεται ο κωδικός αριθμός 9, ενώ εάν πρόκειται για γήπεδο, στη στήλη 26 «ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ» του Πίνακα 2 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) συμπληρώνεται ο κωδικός αριθμός 5.

  • Κατά την αναγραφή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων δικαιωμάτων επί κτίσματος, μελλοντικού ή μη αποπερατωμένου, ανεγειρόμενης οικοδομής σε οποιοδήποτε στάδιο, εφόσον η μεταβίβαση έχει γίνει από κατασκευαστή, ο οποίος έχει υποχρέωση να το αποπερατώσει με βάση τον τίτλο κτήσης, στη στήλη 10 «ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ» του Πίνακα 1 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) συμπληρώνεται ο κωδικός αριθμός 89 «Κτίσμα μελλοντικό ή μη αποπερατωμένο που έχει αποκτηθεί από κατασκευαστή».

Ειδικότερα, εφόσον κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής του κτίσματος (μελλοντικό κτίσμα), στη στήλη 9 «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» του Πίνακα 1 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) συμπληρώνεται ο κωδικός αριθμός που αναφέρεται σε οικόπεδο και στη στήλη 10 «ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ» του Πίνακα 1 συμπληρώνεται ο κωδικός αριθμός 89. Από την κατασκευή του σκελετού του κτίσματος και μέχρι και το αντίστοιχο στάδιο αποπεράτωσης ανά κατηγορία ακινήτου (μη αποπερατωμένο κτίσμα), εφόσον το ακίνητο δεν έχει ποτέ ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ρεύμα και είναι κενό, συμπληρώνονται αθροιστικά οι ενδείξεις:

  • στη στήλη 10 «ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ» του Πίνακα 1 αναγράφεται ο κωδικός αριθμός 89,
  • στη στήλη 30 «ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ» του Πίνακα 1 αναγράφεται η ένδειξη ΟΧΙ για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, ή, αν αναγραφεί η ένδειξη ΝΑΙ, συμπληρώνεται ο αριθμός της εργοταξιακής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και
  • στη στήλη 32 «ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ» του Πίνακα 1 συμπληρώνεται ο κωδικός αριθμός 8 «Κενό κτίσμα»

Η απόφαση αναφέρει ότι οι συγκεκριμένες αλλαγές γίνονται υποχρεωτικές από δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 2023 και επομένων. Σε περίπτωση που κάποιος φορολογούμενος βέβαια έχει ήδη κάποιο ακίνητο ή οικόπεδο -αγροτεμάχιο θα μπορεί έως 12/04/2023 να προβεί σε διορθωτική δήλωση προκειμένου να πληρώσει μειωμένο φόρο στον ΕΝΦΙΑ που αναμένεται να εκδοθεί εντός των επομένων ημερών.

Εάν κάποιος βέβαια σε αυτή τη χώρα που δουλεύουν "όλα" στην ώρα τους το αμελήσει, τότε θα πληρώσει φόρο σαν να είναι αποπερατωμένο το ακίνητο ή θα περιμένει το καλοκαίρι με την λήξη της προθεσμίας πληρωμής της 1ης δόσης ΕΝΦΙΑ να ανοίξει το σύστημα ώστε να το διορθώσει.

Καλό ΣΚ και Χρόνια Πολλά σε όλους.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Πολυνομοσχέδιο, Υποβολή Ε9, Εφάπαξ καταβολή, Έντυπο > Ε9, φορολογικές δηλώσεις 2023