16/03/23 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Διαδικασία εξουσιοδοτήσεων για την διαβίβαση δεδομένων στο myDΑΤΑ

Με την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής myDATA, ορισμένες υποχρεώσεις που δημιουργούνται για τις επιχειρήσεις πρέπει να εκπληρωθούν από πιστοποιημένους λογιστές-φοροτεχνικούς. Παρακάτω παραθέτουμε τις σχετικές διατάξεις αλλά και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι λογιστές-φοροτεχνικοί για να εκτελέσουν επιτυχώς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων, καθώς και τις ιδιαιτερότητες της σύνδεσης λογιστών και επιχειρήσεων.

Α. Ενέργειες που γίνονται υποχρεωτικά μέσω λογιστή - φοροτεχνικού κατόχου

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 της Α.1138/2020

3. Η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός, διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. υποχρεωτικά μέσω λογιστή - φοροτεχνικού κατόχου άδειας που χορηγείται από το Ο.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 340/1998 (Α΄ 1998) για τις οντότητες που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις και τα όρια ακαθαρίστων εσόδων, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου38 του ν. 2873/2000, και εξετάζονται, για τους σκοπούς της διαβίβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εδάφια β΄ και γ΄ της υποπερ. γα) της περ. γ) της παρ. 6 του άρθρου 4, για τα ακόλουθα ανά περίπτωση:

α) Για τις συναλλαγές που αφορούν σε χαρακτηρισμό παραστατικών εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης που λαμβάνει η οντότητα από υπόχρεες οντότητες ημεδαπής, καθώς και σε σύνοψη και χαρακτηρισμό παραστατικών εξόδων της περ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας (σ.σ Α.1138/2020), μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα. Ειδικά για τις οντότητες που δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

β) Για τα δεδομένα σύνοψης και χαρακτηρισμού που αφορούν στις εγγραφές μισθοδοσίας, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης για την απόδοση του σχετικού παρακρατούμενου φόρου.

γ) Για τα δεδομένα που αφορούν στις εγγραφές αποσβέσεων και στις λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων - εξόδων, η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός διαβιβάζονται είτε αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

B. Διαδικασία εξουσιοδότησης

Βήμα 1 -> Υπεύθυνη δήλωση στο ΟΕΕ

Ιδιότητες

1. Ελεύθερος επαγγελματίας

2. Μισθωτός λογιστής -> Χρειάζεται να αναφέρει όλα τα ΑΜΕ για τα οποία στη συνέχεια θα διαβιβάσει χαρακτηρισμούς

3. Εταίρος/Μέτοχος -> Προσοχή!! Η συγκεκριμένη ιδιότητα δεν είναι συνδεδεμένη με το myData! Δεν θα μπορείτε να διαβιβάσετε χαρακτηρισμούς!

Βήμα 2 -> Εξουσιοδότηση στο taxisnet

1. Για τον ελεύθερο επαγγελματία μετά την ΥΔ στο ΟΕΕ, η επιχείρηση χρειάζεται να τον εξουσιοδοτήσει στο taxis net για την ''Διαχείριση Ηλεκτρονικών Βιβλίων''.

2. Για τον μισθωτό μετά την ΥΔ στο ΟΕΕ, η επιχείρηση χρειάζεται να τον εξουσιοδοτήσει στο taxis net ως εκπρόσωπο.

Βήμα 3 -> Έκδοση κωδικών rest API για το κανάλι των ERP στο myData

1. O λογιστής με το δικό του subscription Key το οποίο θα εκδώσει από το myData, για το κανάλι των ERP, rest API, μπορεί να διαβιβάζει χαρακτηρισμούς για τους πελάτες που τον έχουν εξουσιοδοτήσει. Αν θέλει να σταματήσει, αρκεί να γίνει ανάκληση της εξουσιοδότησης.

2. Ο μισθωτός λογιστής, χρειάζεται να εκδώσει από το myData κωδικούς, για το κανάλι των ERP, rest, ως ΙΔΙΩΤΗΣ. Την ιδιότητα αυτή την επιλέγει στην αρχική οθόνη της σελίδας πάνω δεξιά στο κουμπί ''επιλογή φορολογούμενου''.

Για την περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων αυτοαπασχολούμενων λογιστών παρουσιάζονται προβλήματα κατά τη διαδικασία εξουσιοδοτήσεων σχετικά με την διαβίβαση χαρακτηρισμών στο προσωπικό τους ΑΦΜ και αναμένουμε από την ΑΑΔΕ βελτίωση.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εξουσιοδοτήσεις, myDATA, Επαγγέλματα > Λογιστής