10/02/23 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Μειώνεται στις 30.000 ευρώ το όριο υπογραφής λογιστή - φοροτεχνικού. Δημοσιεύθηκε η απόφαση

Δημοσιεύθηκε η Α.1009/2023 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία τροποποιείται η ΠΟΛ. 1008/2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (Β’ 136).

Πιο συγκεκριμένα η απόφαση ορίζει:

1. Τροποποιούμε την παρ. 1 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1008/2011 (Β’ 136) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ως ακολούθως:

«1. Τα όρια των ακαθαρίστων εσόδων που αναφέρονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (Α’ 285) ορίζονται στις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ».

2. Τροποποιούμε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1008/2011 (Β’ 136) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ως ακολούθως:

«Κατ’ εξαίρεση, για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περίπτωσης γ’ του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 η παραπάνω υποχρέωση υφίσταται, όταν έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα πάνω από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και τηρούν απλογραφικά λογιστικά αρχεία.»

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2023 και εφεξής.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Υπογραφή λογιστή, Επαγγέλματα > Λογιστής, Λογιστές-φοροτεχνικοί