20/01/23 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Ο δρόμος είναι μακρύς και ξεκινά από τις βεβαιώσεις αποδοχών και τις παροχές σε είδος

Σε συνεργασία με τον Ηλία Χατζηγεωργίου - Φοροτεχνικό, Αντιπρόεδρο Επιτροπής Λογιστών Ε.Ε.Α.

Ο Γενάρης έχει ξεπεράσει ήδη τα μισά του και σιγά σιγά οδηγούμαστε σε κατάσταση «Kλείσιμο χρήσης 2022» με όλες τις ανάλογες διαδικασίες που θα πρέπει να γίνουν για τον σκοπό αυτό, που όπως πολύ καλά γνωρίζετε είναι ουκ ολίγες… Σε πρώτη φάση βέβαια προέχει να σταλθεί το «δύσκολο» ΦΠΑ του 4ου τριμήνου των απλογραφικών βιβλίων και το αντίστοιχο μηνός Δεκεμβρίου των διπλογραφικών, αλλά αποτελούν και αυτά μέρος του κλεισίματος.

Για τα myDATA δεν χρειάζεται να αναλύσουμε ξανά , αφού τα είχαμε πει στο πρώτο άρθρο της χρονιάς “Καλή myDATA Χρονιά...”. Η πρώτη μέριμνα, και το ουσιαστικότερο κατά την άποψη μας, είναι να ανέβει το κομμάτι των εσόδων του 2022 που θεωρητικά η προθεσμία λήγει στις 28 Φεβρουαρίου. Τα υπόλοιπα τα βλέπουμε εν καιρώ…

Στα υπόλοιπα θέματα , σήμερα το πρωί δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος Α.1006/2023 που ορίζει τις διαδικασίες για την υποβολή των ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, του φορολογικού έτους 2022.

Η εν λόγω εγκύκλιος πλέον δεν αφορά τους πάντες, αλλά όσους δεν στέλνουν βεβαιώσεις αποδοχών με μηνιαία αρχεία. Δηλαδή, δεν αφορά τις επιχειρήσεις που στέλνουν μηνιαίο ΦΜΥ αφού πρώτα έχει σταλεί η μηνιαία βεβαίωση αποδοχών. Το ίδιο ακριβώς και για όσες επιχειρήσεις αποδίδουν τους παρακρατούμενους φόρους που ορίζονται στο άρθρο 62 και στο άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, μέσω μηνιαίων καταστάσεων και βεβαιώσεων που στέλνονται με την ίδια διαδικασία των μισθωτών.

Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι παρακρατήσεις που στέλνονται με τις εφαρμογές δήλωση Απόδοσης Προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων- Μηχανικών και δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργοληπτών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις μηνιαίες βεβαιώσεις και έτσι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη ετήσια βεβαίωση που ορίζει η προαναφερόμενη εγκύκλιος.

Στην παράγραφο 6 της εγκυκλίου αναφέρεται αναλυτικά το ποιους αφορά η ετήσια βεβαίωση αποδοχών και ποιοι είναι υποχρεωμένοι να τη συμπληρώσουν. Όμως, εκτός των ετήσιων βεβαιώσεων, καλό θα είναι να γίνεται ένας επανέλεγχος μην έχει ξεχαστεί να σταλεί καμιά μηδενική μηνιαία απόδοση ΦΜΥ, άρα και η αντίστοιχη μηνιαία βεβαίωση αποδοχών που τη συμπληρώνουν. Πρόστιμο για το μηδενικό ΦΜΥ δεν προβλέπεται, όμως από την άλλη θα είναι λάθος η δήλωση του μισθωτού εργαζόμενου , αφού δεν θα εμφανίζεται ο μισθός του ΦΜΥ που ξεχάστηκε να υποβληθεί.

Η σημαντικότητα του όλου εγχειρήματος γύρω από τις βεβαιώσεις αποδοχών, μηνιαίες και ετήσιες , φαίνεται την περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Ο καθένας από εμάς όλο και κάποιο τηλέφωνο θα έχει δεχτεί ή αντίστοιχα θα έχει κάνει με «παράπονα» για κάποιο προ συμπληρωμένο κωδικό που δεν φαίνεται καθόλου ή φαίνεται κατά την άποψη του λάθος. Πρωταθλητές βέβαια αυτών των τηλεφώνων, για ευνόητους λόγους, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που δεν βλέπουν σωστά κάποια παρακράτηση φόρου στους ανάλογους προ συμπληρωμένους κωδικούς. Το πρόβλημα είναι γνωστό και πολλές φορές έχει να κάνει και με το γεγονός ότι τα ίδια τα παραστατικά δεν αναγράφουν ξεκάθαρα την εν λόγω παρακράτηση και έτσι ξεφεύγει η διενέργεια της. Εάν ανακαλυφθεί κατόπιν εορτής, αρχίζουν τα δύσκολα, αφού η εκπρόθεσμη κατάθεση χρεωστικού πίνακα παρακρατούμενων φόρων επιβαρύνεται με πρόστιμο 250 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά. Τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να σας τα αναλύσουμε… Τα ζείτε σχεδόν κάθε χρόνο…

Στην ίδια υποχρέωση των βεβαιώσεων μισθοδοσίας , θα πρέπει να προσθέσουμε και αυτή που προκύπτει από το άρθρο 13 του Ν. 4172/2013, τις γνωστές μας πλέον εδώ και αρκετά χρόνια παροχές σε είδος. Η παροχή σε είδος αποτελεί έναν «εικονικό μισθό» τον οποίο θα πρέπει να βεβαιώνει η επιχείρηση και να φορολογείται για την παροχή σε είδος ο λήπτης της, είτε πρόκειται για εργαζόμενο της επιχείρησης ή εταίρο της ή διαχειριστή της ή μέλος του Δ.Σ της και γενικότερα όποιο φυσικό πρόσωπο εμπλέκεται με αυτή. Πλέον δεν περιλαμβάνονται στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών, αλλά θα πρέπει να προστίθενται στις μηνιαίες βεβαιώσεις αποδοχών. Δεδομένου ότι δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου για αυτές και επίσης είναι πολύ δύσχρηστη η μηνιαία αναγωγή, έχει γίνει δεκτό ότι μπορούν να προστίθενται συνολικά για όλο το έτος στην βεβαίωση αποδοχών του Δεκεμβρίου.

Ο γενικός κανόνας είναι ότι αποτελεί παροχή σε είδος, οποιαδήποτε παροχή σε είδος λαμβάνει ένα φυσικό πρόσωπο από την επιχείρηση, εφόσον η συνολική της αξία υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος και μόνο για το υπερβάλλον ποσό.

Εξαιρούνται αυτού του γενικού κανόνα και γενικά δεν αποτελούν φορολογητέο εισόδημα του λήπτη:

· Η αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης και η ημερήσια αποζημίωση που έχουν καταβληθεί από τον εργαζόμενο αποκλειστικά για σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη.

· Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για της δαπάνης ηλεκτρικού ρεύματος για τη φόρτιση ατομικού ή εταιρικού οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ., εφόσον αφορούν έξοδα κίνησης που πραγματοποιήθηκαν από τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά.

· Η αξία των διατακτικών σίτισης αξίας έως έξι ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα.

· Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο ή τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.

· Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο.

· Η αποζημίωση για αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς.

· Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. και με Λ.Τ.Π.Φ. έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ.

Εκτός του γενικού κανόνα και των εξαιρέσεων της, προβλέπονται και κάποιες ειδικές κατηγορίες υπολογισμού παροχών σε είδος με κυριότερη αυτών την παροχή που προκύπτει από την παραχώρηση χρήσης οχημάτων. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 4172/2013 , αναλύεται ο τρόπος υπολογισμού του εν λόγω μισθού. Για να υπολογιστεί σωστά θα πρέπει ο εκκαθαριστής της μισθοδοσίας να γνωρίζει δύο βασικές αξίες. Πρώτον την Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος και δεύτερον την παλαιότητα του. Από αυτά τα δύο βασικά στοιχεία προκύπτει το ποσό που θα πρέπει να μπει στην κλίμακα των ΛΤΠΦ και στην συνέχεια να μειωθεί ανάλογα με την παλαιότητα. Πάντως αξίζει να αναφέρουμε ότι εξαιρούνται τα οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν Λιανική Τιμή Πώλησης Προ Φόρων έως δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ.

Επίσης, σε περίπτωση παραχώρησης σπιτιού η παροχή σε είδος είναι το μίσθωμα που καταβάλει η επιχείρηση ή το 3% της αντικειμενικής αξίας του σπιτιού εάν πρόκειται για ιδιόκτητη κατοικία. Τέλος προβλέπονται ειδικές διατάξεις για τα δάνεια και για τα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών και αυτές αναλύονται στις παραγράφους 3 και 4 του Ν. 4172/2013.

Σε επόμενα άρθρα θα αναφερθούμε σταδιακά και στις υπόλοιπες ουκ ολίγες ενέργειες θα πρέπει να γίνονται από τις επιχειρήσεις και εμάς φυσικά, πριν φτάσουμε στην πολυπόθητη τελική ευθεία της υποβολής της δήλωσης. Όπως έχουμε πει πολλές φορές ο δρόμος είναι μακρύς, δύσβατος και με πολλές στροφές…

Καλό Σαββατοκύριακο …comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Βεβαίωση Αποδοχών, Έντυπο > Βεβαιώσεις Αποδοχών, Παροχές σε είδος, φορολογικές δηλώσεις 2023