18/11/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Να μην ξεχάσω να υποβάλλω και Πόθεν Έσχες

Σε συνεργασία με τον Παναγιώτη Τσουκαλά – Τζίκα, Φοροτεχνικός

Ενώ οι θερμοκρασίες τον Νοέμβριο κινούνται μέχρι σήμερα σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα , η ανανεωμένη εγκύκλιος του επιδόματος θέρμανσης με τη διεύρυνση των δικαιούχων έφερε ήδη αυξημένο ρυθμό υποβολής των φετινών αιτήσεων. Ήδη ο αριθμός των αιτήσεων που έχει υποβληθεί στην πρώτη φάση είναι διπλάσιος σε σχέση με πέρυσι , με βάση και τα στατιστικά που αναφέρουν ότι οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 685.500 . Είναι πολύ σημαντικό όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να υποβάλλουν την αίτηση τους στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ: https://www.aade.gr/mythermansi πριν την εκπνοή της προθεσμίας την 09/12/2022.

Στα της φορολογικής επικαιρότητας όμως , μια από τις πιο σημαντικές υποχρεώσεις αρκετών φορολογουμένων της οποίας η προθεσμία λήγει τέλος του Νοεμβρίου είναι αυτή των υπόχρεων υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης. Οι φετινές Ετήσιες Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων 2022 (χρήση 2021) θα πρέπει να υποβληθούν εντός 3 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών Δηλώσεων φορολογικού έτους 2021. Συγκεκριμένα , αφού οι φετινές φορολογικές δηλώσεις είχαν προθεσμία υποβολής έως τις 31 Αυγούστου 2022 η εφαρμογή του λεγόμενου Πόθεν Έσχες έχει προθεσμία υποβολής έως τις 30 Νοεμβρίου 2022.

Στην περίπτωση που κάποιος αναλαμβάνει καθήκοντα σε υπηρεσία που τον καθιστά υπόχρεο υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης για πρώτη φορά , τότε ο συγκεκριμένος υπόχρεος υποβάλλει Αρχική Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων 2022 εντός 90 ημέρων από την απόκτηση της ιδιότητας αυτής. Στην Αρχική Δήλωση περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία του υπόχρεου κατά την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας υπόχρεου και όχι κατά την ημερομηνία υποβολής της Αρχικής Δήλωσης.

Η υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων γίνεται στη σελίδα :www.pothen.gr με τους κωδικούς taxis του υπόχρεου. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο υπόχρεος είναι σε έγγαμη σχέση ή έχει υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, ακόμα και στην περίπτωση που βρίσκεται σε διάσταση, θα πρέπει να συμπεριλάβει και τα στοιχεία του συζύγου ή του άλλου Μ.Σ.Σ. και στη συνέχεια να εισέλθει στην ιστοσελίδα του: www.pothen.gr με τους κωδικούς taxis του, για να κάνει επιβεβαίωση της οριστικοποίησης .

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους ο αρμόδιος φορέας ή τα όργανα διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο εποπτεύονται οι υπόχρεοι ετήσιας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, οφείλει να καταχωρίσει ηλεκτρονικά, μέσω της ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής, την κατάσταση των υπόχρεων προσώπων και να την οριστικοποιήσει. Η κατάσταση περιλαμβάνει υπόχρεους που απέκτησαν, κατέχουν ή απώλεσαν την ιδιότητα του υπόχρεου στην προηγούμενη χρήση, καθώς και τις τρεις (3) προηγούμενες χρήσεις για τους υπόχρεους συγκεκριμένων κατηγοριών (των περιπτώσεων α' έως και ε' και ιβ' Άρθρο 1 παρ.1 του Ν.3213/2003 )

Οι υπόχρεοι υποβολής εντύπου Πόθεν Έσχες είναι αυτοί που αναφέρονται στο Άρθρο 1 παρ.1 του Ν.3213/2003 .

Για την ορθή συμπλήρωση του Πόθεν Έσχες οι υπόχρεοι θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους μια σειρά στοιχείων και δικαιολογητικών για να συμπληρώσουν σωστά όλα τα απαιτούμενα πεδία.

Πιο αναλυτικά:

· Τα διάφορα επενδυτικά προϊόντα (ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, όλα τα εισοδήματα του έτους από κάθε πηγή).

· Ακίνητα.

· Μετοχές.

· Παράγωγα κ.λπ.

· Οι συμμετοχές σε εταιρίες και σε επιχειρήσεις γενικότερα.

· Η μίσθωση θυρίδων.

· Τα κινητά πράγματα αξίας άνω των 40.000 ευρώ.

· Τα μετρητά χρήματα εκτός τραπεζικού συστήματος, εφόσον ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ.

· Οι δανειακές υποχρεώσεις και απαιτήσεις για τους υπόχρεους που υποβάλλουν τη δήλωση στην επιτροπή της Βουλής.

· Άδειες κυκλοφορίας και παραστατικά αγοραπωλησίας πλωτών, εναέριων μεταφορικών μέσων και οποιοδήποτε οχημάτων κυκλοφορίας.

· Στοιχεία υπολοίπων λογαριασμών τραπεζών από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

*Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι βάσει του τρέχοντος ισχύοντος νόμου, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι υπόχρεα έκδοσης εντός 3 ημερών της σχετικής βεβαίωσης υπολοίπου την 31η/12 του προηγούμενου έτους ατελώς, ύστερα από την κατάθεση της σχετικής αίτησης προς αυτά.

Η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων περιλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία του προηγούμενου έτους για τον υπόχρεο και τον/τη σύζυγό του, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στο εξωτερικό. Οπότε, εάν ο υπόχρεος τα έχει συμπληρώσει όλα από την περσινή δήλωση, το μόνο που έχει να κάνει είναι να επικαιροποιήσει τα ήδη υπάρχοντα με όποιες αλλαγές μπορεί να προκύψουν.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται με τα ποσά των υπολοίπων για όσους δεν υποβάλλουν για πρώτη φορά τη δήλωση του Πόθεν Έσχες, καθώς το σύστημα στη φετινή δήλωση κάνει ανάκτηση των υπολοίπων από την προηγούμενη δήλωση.

Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις εκπρόθεσμης δήλωσης, ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης, καθώς και μη υποβολής ορίζονται με τον πιο πρόσφατο νόμο που τα τροποποιεί : Aρ.209 παρ. 5 του Ν.4635/2019 .Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, εντός 30 ημερών από την πάροδο της προθεσμίας, η υποβολή γίνεται ύστερα από πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου των 200€, για τους υπόχρεους υποβολής στην επιτροπή ελέγχου του άρθρου 3Α, και 50€ για τους υπόλοιπους. Μετά την πάροδο των τριάντα (30) ημερών, η υποβολή δήλωσης επιτρέπεται ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου τετρακοσίων (400€) ευρώ για τους υπόχρεους που υποβάλλουν δήλωση στην επιτροπή ελέγχου του άρθρου 3Α και εκατό (100€) ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους. Με την πάροδο των 60 ημερών, εάν δεν υποβληθεί δήλωση ή υποβληθεί ανακριβής-ελλιπής δήλωση, το πρόστιμο είναι ποινή φυλάκισης με χρηματική ποινή έως 100.000€. Ενώ, σε περίπτωση προσπάθειας απόκρυψης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου αξίας 30.000€ και άνω, η ποινή είναι φυλάκιση έως 2 έτη και χρηματική ποινή από 10.000€ έως 500.000€.

Είτε οι καινούργιοι, είτε οι παλιοί υπόχρεοι, πρέπει να υποβάλλουν κάθε χρόνο Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων.Με την απώλεια της ιδιότητας, οι υπόχρεοι υποβάλλουν για ένα (1) ακόμα έτος, με εξαίρεση τον Πρωθυπουργό, τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, για τους Yπουργούς, τους Αναπληρωτές Υπουργούς και τους Υφυπουργούς, τους Βουλευτές και τους Ευρωβουλευτές, καθώς και για τους Περιφερειάρχες, τους Δημάρχους και όσους διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων, οι οποίοι υποβάλλουν Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων για τρία (3) ακόμα έτη.

Καλό ΣΚ σε όλους.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Πόθεν έσχες, Ψηφιακές υπηρεσίες