02/08/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

6ήμερο στα Επισιτιστικά … με όρους Ξενοδοχείων και το ΑΛΑΛΟΥΜ συνεχίζεται!

Του Βασίλη Πρασσά, Συμβούλου Εργασιακών Θεμάτων Epsilon Net

Ξεκίνησαν τα «μπάνια του λαού» αλλά όπως φαίνεται, τα «μπάνια των λογιστών» μετά και από την καταιγίδα του Ιουλίου, θα είναι ένα όνειρο καλοκαιρινής νυκτός.

Με τη νέα ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Εργασίας ξεκαθαρίζει το πλαίσιο σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής 6ημέρου στα επισιτιστικά καταστήματα και επιλέγεται η ίδια ακριβώς διαδικασία η οποία εφαρμόζεται στα εποχικά ξενοδοχεία.

Πριν αναλύσουμε τη σημερινή ανακοίνωση, οφείλουμε να τονίσουμε ότι αυτή η λύση που βρήκαν τα συμβαλλόμενα μέρη εργαζομένων και εργοδοτών είναι απολύτως σύννομη και δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη τελείως πρόχειρη και άστοχη λύση που βρήκε το Υπουργείο Εργασίας για να «επιβάλλει» την 6ήμερη απασχόληση ακυρώνοντας τη συμφωνία των 2 μερών.

Τι λέει η οδηγία:

«Οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα, εάν εργαστούν σε ημέρες ανάπαυσης τους, λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή και συγκεκριμένα αποζημίωση ίση με ένα ημερομίσθιο για κάθε ημέρα ανάπαυσης που εργάστηκαν, το οποίο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά 75 %, εφόσον η απασχόληση σε ημέρα ανάπαυσης λάβει χώρα καθ’ ημέρα Κυριακή ή σε ημέρα θεσμοθετημένης από την εργατική νομοθεσία αργίας.
Η απασχόληση σε ημέρες ανάπαυσης, εφόσον προκύψει και πραγματοποιηθεί, αυξάνει τις μηνιαίες αποδοχές και το οφειλόμενο ασφαλιστικό ημερομίσθιο των εργασθέντων, κατά τα παραπάνω, εργαζομένων και λειτουργεί υπέρ αυτών. Σε καμία λοιπόν περίπτωση η τυχόν εργασία τους κατά τις ημέρες αυτές δεν δύναται να θεωρηθεί απλή μεμονωμένη η κατά σύστημα παράβαση του συστήματος της πενθήμερης εργασίας – το οποίο εξακολουθεί να ισχύει – αφού οπότε αυτή πραγματοποιείται αυτό γίνεται λόγω εποχικότητας και αυξημένου φόρτου εργασίας των καταστημάτων που υπάγονται στην παρούσα και όχι από πρόθεση, επιθυμία η συμφωνία των μερών περί μη τήρησης του συμπεφωνημένου πενθημέρου».

Τι αλλάζει με αυτή την οδηγία:

Καταρχήν καταργείται κάθε άλλη οδηγία και συγκεκριμένα η διευκρινιστική του Υπουργείου Εργασίας βάσει της οποίας

Σύμφωνα και με το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 1876/1990 δύναται ο εργαζόμενος να ζητήσει με αίτησή του στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, τον επιμερισμό των σαράντα (40) ωρών εργασίας εβδομαδιαίως σε έξι (6) ημέρες αντί για πέντε (5), για προσωπικούς ή και για οικογενειακούς λόγους, μέχρι και πριν την ανάληψη της υπηρεσίας του. Το ως άνω αίτημα θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά και θα εγκρίνεται (ή θα απορρίπτεται) από τον εργοδότη.

Επομένως δε πρόκειται να υλοποιηθεί καμία διαδικασία για αίτηση μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ που εδώ και 1 μήνα περίπου περιμένουν οι εργοδότες, οι λογιστές, οι υπεύθυνοι μισθοδοσίας

Τι σημαίνει στην πράξη η νέα απόφαση:

Το ωράριο των εργαζομένων που θα αναγράφεται στους όρους της σύμβασης είναι υποχρεωτικά 5ήμερο/40ωρο εκτός αν εφαρμόζεται μερική ή εκ περιτροπής απασχόλησης όπου και πάλι αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε 5ήμερο

Για επιπλέον απασχόληση 6ης ημέρας, η οποία μπορεί να λάβει χώρα μόνο λόγω εποχικότητας και αυξημένου φόρτου εργασίας, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

 • ΥΠΟΒΟΛΗ: Έκτακτη υποβολή Ε4 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Απαιτείται καταγραφή της επιπλέον απασχόλησης και σχόλιο στις «Παρατηρήσεις» ότι πρόκειται για έκτακτη λόγω φόρτου εργασίας ή εποχικότητας. Με απλά λόγια, ο εργοδότης οφείλει να αποστέλλει 1 πρόγραμμα εργασίας για την κανονική απασχόληση και άλλο ένα για τις έκτακτες απασχολήσεις
 • ΑΜΟΙΒΗ: Επιπλέον αμοιβή ενός ημερομισθίου. Προσοχή, το 1 ημερομίσθιο, σημαίνει το 1/25 του μισθού κάτι το οποίο στην πράξη δεν ισοδυναμεί με 8 ώρες εργασίας αλλά με 6,67 ώρες. Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι η αμοιβή της 6ης ημέρας είναι μικρότερη από μια άλλη ημέρα
 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Επιπλέον ημέρα ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι αν ένας εργαζόμενος απασχοληθεί 4 φορές σε 1 μήνα σε 6η ημέρα, θα λάβει 4 επιπλέον ασφαλιστικά ημερομίσθια είτε αυτός είναι έμμισθος, είτε ημερομίσθιος

Τα Επισιτιστικά Καταστήματα ΔΕΝ είναι Ξενοδοχεία!

Η ίδια ακριβώς διαδικασία εφαρμόζεται και στα εποχικά ξενοδοχεία όπου η ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων είχε προβλέψει αυτή τη δυνατότητα αλλά για συγκεκριμένο διάστημα από 1η Ιουνίου έως 30η Σεπτεμβρίου για την τουριστική περίοδο

Και στην πράξη κάτι τέτοιο μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι εφαρμόζεται για το σύνολο της τουριστικής σεζόν και όχι μόνο για το διάστημα από 1/6 έως 30/9 από τη συντριπτική πλειοψηφία των Ξενοδοχείων όπου οι εργαζόμενοι τους απασχολούνται σε 6ήμερη βάση

Και τι συμβαίνει πρακτικά εκεί; Με απλά λόγια, ΜΥΛΟΣ … Διότι:

 • Άλλοι εργοδότες δε δηλώνουν την 6η ημέρα και είναι εκτεθειμένοι στον έλεγχο
 • Άλλοι την δηλώνουν με εβδομαδιαίο πρόγραμμα (6ήμερο/48ωρο) γιατί δε μπορούν να διαχειριστούν όλο αυτό το κόστος των έκτακτων υποβολών
 • Άλλοι τραβάνε τον γολγοθά των μόνιμων – έκτακτων εβδομαδιαίων υποβολών
 • Άλλοι ασφαλίζουν με 25 ημέρες βασιζόμενοι στα αδιανόητα πλαφόν ημερών ασφάλισης του ΕΦΚΑ
 • Άλλοι ασφαλίζουν με 29,30,31 ημέρες ασφάλισης. Διότι αν ένας ημερομίσθιος σε μήνα με 23 ημέρες εργασίας απασχοληθεί και άλλες 4 6ες ημέρες, θα πρέπει να λάβει 31 ημέρες ασφάλισης (27 από την 5ήμερη εργασία + 4 από την έκτακτη απασχόληση)


Και τι θα συμβεί στα Επισιτιστικά; Με απλά γαλλικά DEJAVU https://www.youtube.com/watch?v=wMF3xPdlOIM

Κανείς βέβαια δεν έκατσε να σκεφτεί ότι τα επισιτιστικά καταστήματα ΔΕΝ είναι Ξενοδοχεία ενώ ακόμη και για ξενοδοχεία υπάρχει εξαίρεση για τα μικρά όπου δεν υπάρχει υποχρέωση 5ημέρου ενώ την δεδομένη χρονική στιγμή δεν υπάρχει υποχρεωτικό 5ήμερο ούτε στα ενοικιαζόμενα δωμάτια που η ΣΣΕ δεν είναι υποχρεωτική

Κι είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι το Υπουργείο Εργασίας, «έβγαλε τα μάτια του με τα ίδια του τα δάχτυλα» με τις βιαστικές του κινήσεις διότι πριν την κήρυξη της ΣΣΕ των Επισιτιστικών ως υποχρεωτικής, ήταν επιτρεπτή η εφαρμογή 6ήμερης απασχόλησης οπότε δεν υπήρχε καμία φωνή περί κατάργησης 5ημέρου. Και η υποχρεωτικότητα της σύμβασης που τελικά επέβαλλε το 5ήμερο (που όταν το κατάλαβε – λίγο αργά – το Υπουργείο Εργασίας πήγε πάλι να το καταργήσει με πρόχειρη και διάτρητη ερμηνευτική) έλαβε χώρα με επιθυμία του Υπουργείου Εργασίας και όχι με βάση την διαδικασία που προβλέπει να είναι μέλη του εργοδοτικού φορέα που υπέγραψε τη σύμβαση πάνω από το 51% των επιχειρήσεων του κλάδου. Αμφιβάλλω μάλιστα αν είναι μέλη πάνω από το 1%!!!

Η νέα διαδικασία και οι Υποχρεώσεις για Ωράριο, Αμοιβή, Ασφάλιση:

 • Αλλαγή του Ωραρίου Εργασίας με Ε4 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ όπου πλέον πρέπει αυτό να διαμορφώνεται σε απασχόληση 5 ημερών
 • Έκτακτη υποβολή Ε4 για κάθε έκτακτη απασχόληση 6ης ημέρας
 • Αλλαγή των Όρων Ατομικής Σύμβασης Εργασίας (εντός 1 μήνα) όπου στο ωράριο θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά 5ήμερο
 • Νέος τρόπος υπολογισμού μισθοδοσίας για την 6η ημέρα όπου αυτή πλέον θα πρέπει να υπολογίζεται είτε ως 1/25 για αμειβόμενους με μισθό είτε ως ένα ημερομίσθιο για αμειβόμενους με ημερομίσθιο
 • Νέος τρόπος υπολογισμού ημερών ασφάλισης όπου πλέον τόσο για έμμισθους όσο και για ημερομίσθιους, οι επιπλέον ημέρες εργασίας, θα πρέπει να προσαυξάνουν αντίστοιχα και τις ημέρες ασφάλισης χωρίς να υπάρχει καμία απαγόρευση όσον αφορά το πλαφόν του ΕΦΚΑ.

Και από την εμπειρία μου με όσα έχουν δει τα μάτια μου από τις διαδικασίες ελέγχου, θα πρότεινα σε όποιον το επιθυμεί να ενσωματώσει τον ακόλουθο όρο στην ατομική σύμβαση (αν υπάρχει σύμφωνη γνώμη εργαζόμενου) για να μη τρέχει στο μέλλον να αποδείξει ότι η τυχόν 6ήμερη απασχόληση είναι παράνομη και έγινε χωρίς τη συναίνεση του εργαζομένου

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:
Δύναται, λόγω εποχικότητας ή αυξημένου φόρτου εργασίας να απασχοληθούν εκτάκτως σε 6η ημέρα. Η απασχόληση αυτή αυξάνει τις μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων και λειτουργεί υπέρ αυτών. Σε καμία, λοιπόν, περίπτωση η εργασία τους κατά τις ημέρες αυτές δεν δύναται να θεωρηθεί απλή (μεμονωμένη) ή κατά σύστημα παράβαση του συστήματος της εξαήμερης εργασίας – η οποία εξακολουθεί και ισχύει -, αφού όποτε συμβαίνει αυτό, γίνεται λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας. Η αμοιβή της 6ης ημέρας γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους της οικείας Σ.Σ.Ε.

Κλείνοντας και αφού ευχηθώ Καλό Καλοκαίρι σε όλες και όλους, θα αφιερώσω το ακόλουθο τραγούδι σε αυτούς που επέλεξαν να δημιουργήσουν όλο αυτό το Αλαλούμ χωρίς πραγματικά κάποιο σοβαρό λόγο, ένα αλαλούμ το οποίο πολύ σύντομα θα δημιουργήσει εντάσεις, διαφωνίες, τσακωμούς και πρόστιμα.

https://www.youtube.com/watch?v=jkNEE9kOn_Q

Δε θα μπορούσα ωστόσο να μην προβλέψω και τη συνέχεια με ένα «αισιόδοξο» τραγούδι :)

https://www.youtube.com/watch?v=jdvmtV3RXA4

Καλό Καλοκαίρι με Υγεία, Δημιουργία, Αισιοδοξία!comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Τουρισμός, Πενθήμερη εργασία, Πενθήμερη απασχόληση, ΣΣΕ Επισιτιστικών, Εξαήμερη απασχόληση