25/01/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Ποιοι εξαιρούνται από την «Αργία» των 2 ημέρων στις πληττόμενες περιοχές; Πληρώνονται ή όχι όσοι δεν εργάζονται σε κλειστές επιχειρήσεις;

του Βασίλη Πρασσά, Συμβούλου Εργασιακών Θεμάτων

Με αφορμή τη λειτουργία των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, στις πληττόμενες περιοχές, προκύπτουν τα ακόλουθα:

Τι ορίζει η απόφαση:

Ότι για τη σημερινή και την αυριανή ημέρα, υπάρχει αναστολή λειτουργίας του ιδιωτικού τομέα πλην εξαιρέσεων μόνο για πληττόμενες περιοχές.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Στις περιοχές της παρ. 1 αναστέλλεται η λειτουργία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένης και της τηλεκπαίδευσης), των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία και των Κέντρων Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας, των ιδιωτικών επιχειρήσεων, εκτός των καταστημάτων τροφίμων, φαρμακείων και άλλων δομών υγείας, πρατηρίων υγρών καυσίμων και άλλων επιχειρήσεων που λειτουργούν κατά τις αργίες, όπως επίσης επιχειρήσεων η λειτουργία των οποίων συμβάλλει στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Επιπλέον, αναστέλλεται η λειτουργία των επιχειρήσεων διανομής τροφίμων και ταχυδρομικών υπηρεσιών (courier).

Ειδικώς τα καταστήματα τροφίμων δύνανται να λειτουργήσουν την ίδια ημέρα, από τις 10:00 έως τις 18:00.

Τι σημαίνει αυτό:

1. Τα super market, φαρμακεία, καταστήματα τροφίμων, δομές υγείας, πρατήρια λειτουργούν κανονικά χωρίς να θεωρείται αυτή η ημέρα ως αργία

2. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις αργίες, λειτουργούν κανονικά χωρίς να θεωρείται αυτή η ημέρα ως αργία

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι πλήθος επιχειρήσεων εξαιρούνται από α) αναστολή λειτουργίας β) προσαύξηση αργίας αν παρέχεται απασχόληση, γ) αναπλήρωση ρεπό

Διότι σύμφωνα με τον πρόσφατο Ν. 4808/2021 ορίζεται ότι επιτρέπεται η λειτουργία σε αργία για τα ακόλουθα τμήματα:

1. Επισκευής και συντηρήσεως μεταφορικών μέσων ως και των αντιστοίχων τμημάτων βιομηχανικών κατασκευής μεταφορικών μέσων ξηράς, θαλάσσης ή αέρος, συνεργείων συγκολλήσεως ελαστικών (βουλκανιζατέρ), πρατηρίων διανομής πετρελαιοειδών και ελαίων δι΄ αυτοκίνητα και χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων (γκαράζ), εξαιρέσει των εργασιών πλυσίματος και γρασαρίσματος.

2. Παραγωγής μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος, φωταερίου, ατμού ή ατομικής ενεργείας.

3. Τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνίας, τηλεοράσεως και λήψεως κινηματογραφικών ταινιών.

4. Δημοσίων και Ψυχαγωγικών θεαμάτων και κέντρων διασκεδάσεως, δημοσίων παιγνίων και των μετ΄ αυτών συνδεομένων εργασιών, πρακτορείων λαχείων, πρακτορείων εφημερίδων, παντός είδους εκθέσεων, μουσείων ως και επί συναυλιών, αθλητικών αγώνων, ιπποδρομιών, αθλητικών σωματείων, γραφείων ταξιδίων και Λεσχών παντός είδους.

5. Εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, μπαρ, καφενείων, γαλακτοπωλείων, κυλικείων και συναφών καταστημάτων.

6. Ανθοπωλείων.

7. Λουτρών.

8. Ξενοδοχείων.

9. Ιατρείων, κλινικών, νοσοκομείων και υγειονομικών ιδρυμάτων εν γένει, ως και ιατρών και υγειονομικών εν γένει υπαλλήλων, καθώς και δραστηριοτήτων παραγωγής υγειονομικών ειδών ή νοσηλευτικών υλικών.

10. Γραφείων Κηδειών, νεκροταφείων και νεκροτομείων.

11. Περιπτέρων και των τούτοις εξομοιουμένων καταστημάτων κατά τας διατάξεις του α.ν. 1424/1949 και ν. 2805/1954, πεταλωτηρίων, φωτογραφείων και στιλ-βωτηρίων.

12. Αμιγών καταστημάτων λιανικής πωλήσεως ξηρών καρπών.

13. Μη ημερησίων εφημερίδων και περιοδικών.

14. Κέντρων διανομής εμπορευμάτων προς καταστήματα λιανικής πωλήσεως. Για την εκτέλεση παράδοσης αγαθών στους καταναλωτές που έχουν παραγγελθεί εξ αποστάσεως, τηλεφωνικά ή από ηλεκτρονικό κατάστημα υπεραγορών (super market) και κάθε άλλου εμπορικού καταστήματος, ως κέντρο διανομής και παράδοσης θεωρούνται και το φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης και οι αποθήκες του.

15. Παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής προς νοσηλευτικά ιδρύματα φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού.

16. Εφοδιαστικής αλυσίδας («logistics»), ιδίως, παραλαβής, αποθήκευσης, συλλογής και διανομής εμπορευμάτων, όπως και επισκευής και συντήρησης περονοφόρων και ανυψωτικών μηχανημάτων.

17. Κέντρων κοινών υπηρεσιών («shared services centers») ομίλων επιχειρήσεων, ιδίως, στους τομείς της λογιστικής, του ανθρώπινου δυναμικού, της μισθοδοσίας, των Η/Υ (ΙΤ), της κανονιστικής συμμόρφωσης, των προμηθειών και άλλων.

18. Κέντρων δεδομένων («data centers») και εν γένει μηχανογραφικών κέντρων ομίλων επιχειρήσεων,

19. Ψηφιοποίησης έγχαρτου αρχείου.

20. Παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης πελατών.

21. Παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και λατομείων, εξόρυξης ορυκτών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων.

22. Φύλαξης (security).

23. Πρακτικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών.

Άρα:

1. Για επιχειρήσεις που ανήκουν στις εξαιρέσεις αναστολής λειτουργίας

Για τις παραπάνω επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι οφείλουν να παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους εκτός αν αδυνατούν να προσέλθουν στην εργασία για λόγους ανωτέρας βίας.

Αν λοιπόν κάποιος εργαζόμενος δεν κατορθώσει να μεταβεί στην εργασία του, παρά την καταβληθείσα από μέρους του προσπάθεια, λόγω ανωτέρας βίας, του οφείλεται ο μισθός της ημέρας εκείνης.

Επίσης αν στις παραπάνω περιπτώσεις υφίσταται τηλεργασία, υφίσταται και υποχρέωση απασχόλησης

Οποιοσδήποτε από τους εργαζόμενους που εντάσσονται στις παραπάνω εξαιρέσεις δεν επιθυμεί να εργαστεί ενώ είναι εφικτή η παροχή της εργασίας του, θα αντιμετωπιστεί διαφορετικά (π.χ. άδεια κατόπιν αιτήσεως)

2. Για επιχειρήσεις όπου υπάρχει υποχρέωση αναστολής λειτουργίας

Καταβάλλεται στους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους χωρίς καμία προσαύξηση. Στους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό δεν οφείλεται καμία πρόσθετη αμοιβή, πέραν του μηνιαίου μισθού τους.

Οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας δικαιούνται να λάβουν:

(α) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

(β) Αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό και επειδή πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας, οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό θα λάβουν εκτός από την προσαύξηση 75% στο νόμιμο μισθό και το 1/25 του συνήθως καταβαλλόμενου μισθού τους.

Σημείωση: Στην περίπτωση υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων, αν εφαρμοστεί ο Αστικός Κώδικας, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής μισθού! Καθώς σύμφωνα με την απόφαση της κυβέρνησης δεν γίνεται καμία αναφορά στη λέξη «Αργία» όπως θα μπορούσαν να επιβάλλουν και η αναφορά που κάνουν είναι για «αναστολή λειτουργίας». Άραγε για ποιο λόγο τελικά δεν επιλέχθηκε ο ορισμός αυτών των ημερών ως αργίες και ακολουθήθηκε το πλαίσιο υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας;comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Αργία, Χιονόπτωση, Καταβολή μισθού