08/12/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Αποφάσεις ΔΕΔ 2020 για υποθέσεις χαρτοσήμου

Επιμέλεια:
Γεώργιος Λαζαρίδης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της ΣΟΛ Crowe

Η παρούσα εργασία αφορά σε μια συλλογή και ταξινόμηση κάποιων αποφάσεων της ΔΕΔ οι οποίες εκδόθηκαν το 2020 και αναφέρονται σε εξετάσεις διαφορών σε αντικείμενα σχετικά με χαρτόσημο.

H παρακάτω παράθεση αφορά στα κυριότερα, κατά την αποψή μου μου αποσπάσματα κάθε απόφασης, στα οποία και στηρίζεται η τελική κρίση της επιτροπής.

Ως προς το αντικείμενο των αποφάσεων της ΔΕΔ για το έτος 2020 ξεχωρίζουν αυτές που δικαίωσαν φορολογουμένους σε σχέση με το ζήτημα της πενταετούς παραγραφής υποχρεώσεων χαρτοσήμου.

Επίσης εντοπίζεται και μια σειρά αποφάσεων βάσει των οποίων ο καταλογισμός χαρτοσήμου σε δοσοληπτικούς λογαριασμούς εξαρτάται από τα πραγματικά δεδομένα της κίνησης αυτών. Χαρακτηριστικό το παρακάτω απόσπασμα από την απόφαση ΔΕΔ 429/2020 ΑΘΗΝΑ:

«Αν, όμως, το ανωτέρω υπόλοιπο, που μεταφέρθηκε στον δανειακό τρεχούμενο δοσοληπτικό λογαριασμό παραμένει αμετάβλητο μέχρι το τέλος της χρήσης, και αυτό θα συμβεί στην περίπτωση, που ο εν λόγω λογαριασμός δεν κινηθεί καθόλου, δηλαδή, παραμείνει αδρανής καθόλη τη διάρκεια της χρήσης, τότε το ανωτέρω υπόλοιπο θα υπαχθεί, ως απλή κατάθεση σε τέλος χαρτοσήμου 1% σύμφωνα με τη διάταξη του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 5γ’ του άρθρου 15 του Κώδικα Χαρτοσήμου, επειδή στην περίπτωση αυτή ο λογαριασμός δεν κινήθηκε ως δανειακός τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός, προϋπόθεση απαραίτητη για την επιβολή επί του ως άνω υπολοίπου τέλους χαρτοσήμου 2% ή 3% κατά περίπτωση. Σημειώνεται, ότι εάν το παραπάνω υπόλοιπο, το οποίο χαρτοσημάνθηκε, κατά τα ανωτέρω, με τέλος χαρτοσήμου 1% ως απλή κατάθεση, μεταφερθεί και στη μεθεπόμενη χρήση, επίσης, ως απλή κατάθεση, δε θα υπαχθεί σε κανένα τέλος χαρτοσήμου, επειδή το υπόλοιπο αυτό έχει ήδη χαρτοσημανθεί, ως απλή κατάθεση, στην προηγούμενη χρήση. Τούτο φυσικά ισχύει με την προϋπόθεση ότι ο δοσοληπτικός λογαριασμός δεν κινηθεί καθόλου και τη μεθεπόμενη αυτή χρήση»

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος χρήστης, που θα ήθελε να αποκτήσει σφαιρικότερη αντίληψη σε σχέση με κάποια απόφαση, θα πρέπει να προστρέξει στο σύνολο του κειμένου αυτής αναζητώντας την στη σελίδα της ΑΑΔΕ. (https://www.aade.gr/menoy/endikofaneis-prosfyges-apofaseis-ded).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
  ΔΕΔ 1831/2020 ΑΘΗΝΑ
  ΔΕΔ 820/2020 ΑΘΗΝΑ
  ΔΕΔ 1121/2020
 • ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
  ΔΕΔ 1282/2020 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  ΔΕΔ 73/2020 ΑΘΗΝΑ
  ΔΕΔ 224/2020 ΑΘΗΝΑ
  ΔΕΔ 2126/2020 ΑΘΗΝΑ
  ΔΕΔ 407/2020 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  ΔΕΔ 1477/2020
  ΔΕΔ 1526/2020 ΑΘΗΝΑ
 • ΔΑΝΕΙΑ
  ΔΕΔ 585/2020 ΑΘΗΝΑ
  ΔΕΔ 1029/2020 ΑΘΗΝΑ
 • ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
  ΔΕΔ 891/2020 ΑΘΗΝΑ
  ΔΕΔ 468/2020 ΑΘΗΝΑ
  ΔΕΔ 467/2020 ΑΘΗΝΑ
  ΔΕΔ 1862/2020 ΑΘΗΝΑ
  ΔΕΔ 1458/2020 ΑΘΗΝΑ
  ΔΕΔ 225/2020 ΑΘΗΝΑ
  ΔΕΔ 429/2020 ΑΘΗΝΑ
  ΔΕΔ 1984/2020 ΑΘΗΝΑ
 • ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
  ΔΕΔ 225/2020 ΑΘΗΝΑ
 • ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
  ΔΕΔ 473/2020 ΑΘΗΝΑ
 • ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
  ΔΕΔ 22/2020 ΑΘΗΝΑ
 • ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ Α.Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ
  ΔΕΔ 1587/2020 ΑΘΗΝΑ
 • ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
  ΔΕΔ 1587/2020 ΑΘΗΝΑ
 • ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΜΗΤΡΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ
  ΔΕΔ 532/2020 ΑΘΗΝΑ

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της εργασίας εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Χαρτόσημο, ΔΕΔ, Χαρτόσημα