30/11/21 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Αφορολόγητη και ακατάσχετη η ενίσχυση ΕΣΠΑ για λογιστές - Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακών νόμων

Με τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις και δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς» ρυθμίζονται ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και μεταξύ άλλων τα εξής:

1.α. Παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2022 (από 31.12.2021 που ισχύει σήμερα), η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Μετατίθεται για την 1η.2.2022 (από 5.11.2021 που ισχύει σήμερα ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4849/2021 περί αναμόρφωσης του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας, μεταξύ άλλων, ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων), η έναρξη ισχύος διατάξεων που αφορούν σε υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

2. Τροποποιείται η διάρκεια ισχύος του αφορολόγητου, ανεκχώρητου και ακατάσχετου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δράσεων - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος».

3. Προβλέπεται ότι δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών».

Μπορείτε να δειτε το πλήρες κείμενο της τροπολογίας και των συνοδευτικών εκθέσεων εδώ.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΕΣΠΑ, Τροπολογία, Επενδυτικά σχέδια, Παράταση, Λογιστές-φοροτεχνικοί