19/08/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Σημαντικά λάθη στην εκκαθάριση εισφορών παράλληλης ασφάλισης 2020 από τον e-EΦΚΑ - Υπόδειγμα αίτησης διόρθωσης

Στις 2.8.2021 αναρτήθηκαν, με τεράστια καθυστέρηση, τα ειδοποιητήρια εκκαθάρισης παράλληλης ασφάλισης (έμμισθοι, καθηγητές, μετακλητοί και λοιποί μισθωτοί με ανοιχτά βιβλία)...

Στις 3.8.2021 με ανάρτησή μου στην ομάδα του facebook e-ΕΦΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ανέδειξα τα λάθη εις βάρος των ασφαλισμένων, ενώ ενημέρωσα και τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Στις 11.8.2021 αναρτήθηκε στις ιστοσελίδες του ΔΣΑ και της ΕΕΔ οδηγός εκκαθάρισης με πλήρη ανάλυση των λαθών και οδηγίες προς τους ασφαλισμένους για έλεγχο των εκκαθαρίσεων.

Χτες μέσω δημοσιευμάτων (εμμέσως) ο e- ΕΦΚΑ αναγνωρίζει τα λάθη και καλεί τους ασφαλισμένους να επικοινωνήσουν με το 1555 και να κλείσουν ραντεβού με την αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να επιλύσουν το λάθος που ο e-ΕΦΚΑ έκανε!

Εν ολίγοις, κατά παράβαση κάθε αρχής χρηστής διοίκησης, καλούν τον ασφαλισμένο να λύσει ένα λάθος για το οποίο δεν ευθύνεται.

Ασφαλώς γίνεται κατανοητό ότι η εκκαθάριση της παράλληλης δεν είναι κάτι εύκολο, με τα συστήματα και τις εφαρμογές που διαθέτουν οι Υπηρεσίες. Ιδίως όταν δεν υπάρχει ακόμη ατομική καρτέλα ασφαλισμένου, με όλο το ιστορικό και όλες τις ασφαλιστέες ιδιότητες-δραστηριότητες και το ακριβές ποσόν των εισφορών που καταβάλλεται για κάθε μία απ’αυτές. Προφανώς τεράστια ευθύνη φέρει η ανάδοχος εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη των εφαρμογών (οι οποίες δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο) και την δημιουργία των αναγκαίων παραδοχών για την επίτευξη της εκκαθάρισης. Ασφαλώς συνέβαλε και η ιδιορρυθμία της πανδημίας, με καθυστερήσεις στις υποβολές των ΑΠΔ, με λάθη και μη οριστικοποιήσεις, με αλλαγές στη νομοθεσία και στις εισφορές και άλλα πολλά.

Όμως για όλα αυτά δεν μπορεί να φέρει την ευθύνη ο ασφαλισμένος, ο οποίος καλείται στις 31.8.2021 να πληρώσει την πρώτη δόση της εκκαθάρισης, χωρίς να είναι βέβαιος αν η εκκαθάρισή του είναι ορθή.

Ελέγχοντας την εκκαθάριση με απλά λόγια:

Α. Ασφαλισμένος που είχε παράλληλη μισθωτή δραστηριότητα για όλο το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 έως και 31.12.2020 και είχε επιλέξει 2η Α.Κ. ή κατώτερη, με μηνιαίες αποδοχές 935 ευρώ και άνω θα λάβει μηδενική εκκαθάριση ή 110 ευρώ (ΟΑΕΔ) για όσους δεν έχουν κράτηση ανεργίας στις αποδοχές τους (πχ. Έμμισθοι δικηγόροι, δημόσιοι λειτουργοί κλπ.).

Β. Νέος ασφαλισμένος πενταετίας με αποδοχές 740 ευρώ και άνω που έχει επιλέξει την ειδική κατηγορία, θα έχει την ίδια αντιμετώπιση με την ανωτέρω περίπτωση Α.

Γ. Ασφαλισμένος που είχε παράλληλη μισθωτή δραστηριότητα και αποδοχές κατώτερες των ανωτέρω θα δει τη διαφορά για την κάλυψη της ελάχιστης 2ης ή ειδικής Α.Κ.

Δ. Ασφαλισμένος που είχε μισθωτή δραστηριότητα για μέρος του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θα δει το σύνολο των εισφορών της Α.Κ. που έχει επιλέξει στους μήνες που δεν υπήρχε έμμισθη δραστηριότητα.

Ε. Ασφαλισμένος που λαμβάνει μηδενικό ή πιστωτικό ή με ποσόν 110 ευρώ ειδοποιητήριο εκκαθάρισης, δεν χρειάζεται να ελέγξει κάτι. Η εκκαθάριση του είναι ορθή.

ΣΤ. Ακούμε από ασφαλισμένους πως δεν εμμφαίνονται οι καταβολές που τυχόν έχουν κάνει είτε μέσω γραμματίων προκαταβολής (δικηγόροι), είτε μέσω τραπέζης, είτε μέσω συμψηφισμών. Η κατηγορία αυτή θα πρέπει να υποβάλει την σχετική αίτηση διόρθωσης που ακολουθεί.

Ζ. Ασφαλισμένοι που για το σύνολο του χρονικού διαστήματος διατηρούν έμμισθη σχέση κι όμως λαμβάνουν χρεώσεις για ορισμένους μήνες, θα πρέπει να ελέγξουν τον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης και να εκτυπώσουν αντίγραφο, ή να λάβουν βεβαίωση από τον εργοδότη για την υποβολή ΑΠΔ. Επίσης υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης.

Η. Ασφαλισμένοι που δεν λαμβάνουν ακόμη εκκαθάριση, προφανώς ανήκουν στο δημόσιο τομέα και υπάρχει πρόβλημα στις Α.Π.Δ. από το συγκεκριμένο Φορέα.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στον οδηγό εκκαθάρισης εισφορών παράλληλης ασφάλισης 2020.

Είναι σαφές ότι ο οδηγός αφορά δικηγόρους, όπως και η σχετική αίτηση διόρθωσης, όμως έκαστος ασφαλισμένος ή λογιστής μπορεί να τη διαμορφώσει στην ειδική περίπτωση εκάστου και να την υποβάλει στο αρμόδιο υποκατάστημα.

Τι πρέπει να κάνει ο e-ΕΦΚΑ:

Στα δημοσιεύματα που υπήρξαν χτες (βλ. Ρούλα Σαλούρου Καθημερινή 18.8.01) αναφέρεται μεταξύ άλλων: "....Συνολικά, υπολογίζεται ότι περίπου 200.000 ασφαλισμένοι εμφανίζονται από τον ΕΦΚΑ με χρεωστικό υπόλοιπο με μέσο όρο οφειλής περίπου 750-800 ευρώ..."

Επειδή η προθεσμία πληρωμής πρώτης δόσης λήγει 31.8.2021, τίθεται από κάθε ασφαλισμένο το εύλογο ερώτημα:

Γνωρίζει το Υπουργείο και ο e-ΕΦΚΑ πόσοι εξ αυτών έχουν λάθη στις εκκαθαρίσεις τους?

Αν ναι, πρέπει να ανακαλέσει τις εκκαθαρίσεις και να τους ενημερώσει!

Αν όχι, Πρέπει να παρατείνει την προθεσμία, μέχρι να λυθούν τα προβλήματα!

Τι γίνεται με όσους έχουν πιστωτικό υπόλοιπο (κυρίως δικηγόροι από γραμμάτια προκαταβολής).

Ως γνωστόν οι επιστροφές πιστωτικών 2020 έλαβαν χώρα τον Απρίλιο του 2021, σχετικά σύντομα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Εκκρεμεί η επιστροφή πιστωτικών 2020 της παράλληλης ασφάλισης καθώς και διορθώσεων εκκαθαρίσεων 2019. Δυστυχώς και σ’αυτά υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση, ενώ από πλευράς Δ.Σ.Α. και Ε.Ε.Δ. ασκείται πίεση να γίνει η επιστροφή αρχές Σεπτεμβρίου.

Ακολουθεί υπόδειγμα αίτησης διόρθωσης που θα πρέπει να υποβληθεί προς το αρμόδιο Υποκατάστημα και στη Δ/νση Εισφορών μη Μισθωτών με επισύναψη ατομικού λογαριασμού ασφάλισης, ή ΑΠΔ ή βεβαίωσης εργοδότη, η οποία θα αποτελεί και δήλωση απασχόλησης, ώστε ο e-ΕΦΚΑ να φέρει την ευθύνη και να προβεί στις δέουσες ενέργειες, ώστε να αποκατασταθούν τυχόν λάθη στην ασφάλιση του παραλλήλως ασφαλισμένου μισθωτού, ο οποίος έχει εξαντλήσει την υποχρέωσή του με την απασχόλησή του και την κράτηση που του επεβλήθη επί των αποδοχών του.

Εδώ κατεβάζετε το υπόδειγμα, το οποίο φυσικά αφορά δικηγόρο, αλλά μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί με λίγες παρεμβάσεις, ανά περίπτωση ασφαλισμένου.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Παράλληλη ασφάλιση, Εκκαθάριση εισφορών