09/07/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Λουλούδια στα μπουζούκια και άτυπη δωρεά

Στο καθιερωμένο άρθρο μας της προηγούμενης Παρασκευής, είχαμε αναφερθεί στους κωδικούς 781-782 του εντύπου Ε1, οι οποίοι αφορούσαν τα 534€ των ειδικών αποζημιώσεων, όπου μετά από 40 και κάτι ημέρες καταφέραμε να τα δούμε στις φορολογικές δηλώσεις.

Το γεγονός αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα!

Τα αρμόδια Υπουργεία, αν μη τι άλλο, μας διαβάζουν, παρακολουθούν τα λεγόμενά μας, άρα, έστω και με μεγάλη χρονοκαθυστέρηση, καταφέρνουν να λύσουν προβλήματα, παρόλο που με βάση τις ανακοινώσεις τους ήταν όλα έτοιμα στις 27/5/2021…

Αφού λοιπόν μας παρακολουθούν, ίσως θα πρέπει να ανοίξουμε και μια άλλη συζήτηση που μπορεί να βοηθήσει τους φορολογούμενους, ώστε να μην αισθάνονται σε πολλές περιπτώσεις αδικημένοι από την αντιμετώπιση που έχουν από το Υπουργείο Οικονομικών και τη φορολογική νομοθεσία.

Η συζήτηση έχει αρχίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για τις νέες αντικειμενικές αξίες που θα ισχύσουν από 1/1/2022.

Είναι πολλά τα τηλεφωνήματα που λαμβάνουμε, όπως πολλές και οι ερωτήσεις από φορολογούμενους κατά την επίσκεψή τους στο γραφείο μας για τη συμπλήρωση των φορολογικών τους δηλώσεων, γύρω από το θέμα των αντικειμενικών αξιών. «Θέλω να βοηθήσω το παιδί μου, να του αγοράσω κάτι. Θα υπάρχει αύξηση των αντικειμενικών αξιών; Πως μπορώ να μην επιβαρυνθώ από τους φόρους που θα πρέπει να πληρώσουμε;» είναι μερικές από αυτές που ακούμε γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα.

Πριν όμως φτάσει κάποιος στους φόρους, σημαντικό είναι να μπορεί να αιτιολογήσει τα χρήματα για την αγορά. Αυτό είναι το πρώτο βήμα πριν την οποιαδήποτε απόφαση, αφού ενδεχομένως θα κληθεί να απαντήσει που βρέθηκαν τα χρήματα, αλλά και τι γίνεται σε περίπτωση που τα χρήματα αυτά υπάρχουν σε κοινό λογαριασμό γονέων και παιδιών.

Η χρήση κοινού τραπεζικού λογαριασμού γονέων με τα παιδιά τους ήταν βέβαια ο κανόνας που εφαρμοζόταν στα παλαιότερα έτη, αλλά και εξακολουθεί να εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα. Οι περιπτώσεις όπου ηλικιωμένος γονέας δεν προσθέτει ως συνδικαιούχο στον τραπεζικό του λογαριασμό το παιδί του, πράγματι ήταν και εξακολουθεί να είναι σπάνιο φαινόμενο, ειδικά όταν κανένας από τους εμπλεκόμενους δεν έχει πρόβλημα με οφειλές προς τρίτους…

Τι γίνεται λοιπόν στην περίπτωση που το παιδί λαμβάνει χρήματα από τον κοινό λογαριασμό και στη συνέχεια τα αξιοποιεί;

Αυτά φορολογούνται; Κι εάν ναι, πότε;

Η ΔΕΔ με την Απόφαση 1359/2021 ανατρέπει τα μέχρι τώρα δεδομένα, αναφέροντας ότι χρήματα που λαμβάνονται από τέκνο από τον κοινό τραπεζικό λογαριασμό, δεν υπόκεινται σε φορολογία, αλλά όταν εμφανιστούν αξιοποιούμενα, θα πρέπει να φορολογηθούν, όχι ως προσαύξηση περιουσίας, αλλά ως άτυπη δωρεά, η οποία φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 10%.

Η μέχρι τώρα αντιμετώπιση των κοινών τραπεζικών λογαριασμών από την πλευρά των ελεγκτικών μηχανισμών, σε περίπτωση που το τέκνο χρησιμοποιούσε τα χρήματα του λογαριασμού ως συνολικό ή συμπληρωματικό ποσό για αγορά π.χ. ακινήτου ή αυτοκινήτου, θεωρείτο προσαύξηση περιουσίας, με τη γνωστή σε όλους μας φορολογία.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη απόφαση κάνει και μια δεύτερη ανατροπή:

Ενώ μέχρι σήμερα ως χρόνος προσαύξησης της περιουσίας θεωρείτο η είσοδος του τέκνου στον κοινό τραπεζικό λογαριασμό, ως χρόνος για την άτυπη δωρεά θεωρείται η στιγμή που με την ανάληψη ή τη μεταφορά από λογαριασμό σε λογαριασμό αποκτάται το περιουσιακό στοιχείο.

Μιλάμε πάντοτε για την περίπτωση που οι δικαιούχοι του κοινού τραπεζικού λογαριασμού είναι εν ζωή και μάλιστα, στη συνήθη περίπτωση που για την ανταλλαγή των χρημάτων δεν καταρτίστηκε κάποιο έγγραφο.

Στην περίπτωση αυτή, η απόδειξη της χωρίς αντάλλαγμα παροχής χρημάτων βαραίνει τη φορολογική αρχή.

Επειδή όμως η απόδειξη είναι δύσκολη, θα πρέπει να αποκλειστεί αιτιολογημένα από κάθε άλλη πηγή προέλευσης χρημάτων κατά το ποσό της αύξησης της περιουσίας του δωρεοδόχου. Όπως επίσης ότι αιτιολογημένα η οικονομική κατάσταση του δωρητή του επέτρεπε τη δωρεά κατά το αντίστοιχο ποσό.

Αλλά και προγενέστερη απόφαση της ΔΕΔ επιβεβαιώνει την άτυπη δωρεά, όταν τα χρήματα που λαμβάνονται εμφανιστούν αξιοποιούμενα κι όχι σε κάθε περίπτωση.

Η Ζ’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης επέβαλε φόρο δωρεάς κατά τον έλεγχο τραπεζικού λογαριασμού φορολογούμενης, όταν βρέθηκε μεταφορά ποσού 4.300€ προς τη μητέρα της για να πληρώσει εκείνη τους φόρους της. Η προσφυγή στη ΔΕΔ τους δικαίωσε. Ωστόσο, στην εν λόγω περίπτωση δεν συντρέχει «αληθής» απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, καθώς όπως προκύπτει από τα στοιχεία που, είτε προσκόμισε στον έλεγχο, είτε συνυπέβαλε με την υπό εξέταση ενδικοφανή προσφυγή η προσφεύγουσα, η μεταφορά του εν λόγω χρηματικού ποσού έγινε για την εκπλήρωση οικογενειακών υποχρεώσεων (πληρωμή φόρων της μητέρας)». Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας περί εσφαλμένου και μη νόμιμου καταλογισμού φόρου άτυπης δωρεάς, έχει νομικό έρεισμα και γίνεται αποδεκτός.

Βέβαια, οι αποφάσεις της ΔΕΔ λύνουν το πρόβλημα εν μέρει, με βάση την κείμενη νομοθεσία, όπως μέχρι σήμερα το αντιμετώπιζαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Η ΔΕΔ δίνει μια άλλη διάσταση, θετική κατά τη γνώμη μας, όμως πάρα πολλοί φορολογούμενοι έχουν ήδη κληθεί να καταβάλουν υπέρμετρους φόρους, με τη λάθος αντιμετώπιση από πλευράς των ελεγκτικών μηχανισμών.

Επομένως, λύθηκε το πρόβλημα στη ρίζα του;

Όχι!

Το πρόβλημα θα λυθεί όταν το Υπουργείο Οικονομικών αποφασίσει να δώσει ριζική λύση, νομοθετώντας σχετικά. Γιατί εάν από τον κοινό τραπεζικό λογαριασμό γίνει ανάληψη χρημάτων και αγοραστεί περιουσιακό στοιχείο, τότε είναι άτυπη δωρεά και φορολογείται. Όταν όμως ο ίδιος συνδικαιούχος κάνει ανάληψη χρημάτων και τα «αξιοποιήσει» κάνοντάς τα λουλούδια στα μπουζούκια, τότε δεν είναι άτυπη δωρεά, αλλά διασκέδαση και δεν φορολογείται!

Οι γνωστές αδικίες του Υπουργείου Οικονομικών…

Νομίζω ότι οι αποφάσεις της ΔΕΔ θα πρέπει να δώσουν το εναρκτήριο λάκτισμα (αφού διανύουμε την περίοδο του EURO 2020 και των Ολυμπιακών Αγώνων) σε μια συζήτηση που έχει αρχίσει εδώ και χρόνια, όταν στους καιρούς των μνημονίων οι γονείς βοήθησαν τα παιδιά και το αντίστροφο…

Καλό ΣΚ σε όλους και καλή δύναμη και υπομονή σε όλους τους συναδέλφους!comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΔΕΔ, Άτυπη δωρεά, Κοινός Τραπεζικός Λογαριασμός, Αποζημίωση ειδικού σκοπού, Φορολογικές δηλώσεις 2021