01/06/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Αγροτικές Επιδοτήσεις & Φορολογία

Λεπτομέρειες στο βιβλίο Βήμα Βήμα για την Αγροτική Δραστηριότητα που κυκλοφορεί σε λίγες μέρες!!

ΚΟΥΣΟΥΝΗ ΓΜ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΚΡΗ ΑΝΑΣ. ΦΩΤΕΙΝΗ

Οικονομολόγος Λογίστρια Α’ Τάξης - Λογίστρια Φοροτεχνικός Α’ Τάξης

Κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συγκεκριμένα στον πίνακα Γ.2 του εντύπου Ε3 «ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ» εμφανίζονται τα στοιχεία των ενισχύσεων – επιδοτήσεων όπως τα απέστειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ελέγχουμε τα ποσά που εμφανίζονται και επιλέγουμε «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ»

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τα ποσά, έχετε την δυνατότητα να τα πληκτρολογήσετε.

Οι βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις επιδοτήσεις που αφορούν στο έτος 2020 θα φέρουν ακριβή χαρακτηρισμό για τον ορθό φορολογικό χειρισμό τους.

Οι αγροτικές αποζημιώσεις (κωδ.070) στο σύνολό τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σημείωση!
Για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις.

Κάθε περίπτωση αγροτικής επιδότησης/ενίσχυσης φέρει υποχρέωση αναγραφής
στην 1η σελίδα του εντύπου Ε3
4 Βασικές Κατηγορίες!!!!

(Επιδοτήσεις) Αποζημιώσεις/ Ενισχύσεις Covid-19

Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα, συγχρηματοδοτούμενων ή μη, δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης Ε 2012/2021 & Ν 4764/2020, Αρθ 146

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ Ε3

ΚΩΔΙΚΟΣ Ε1

Βασική Ενίσχυση

071

Πίνακας Γ1 (μέσω κερδών/ζημιών)

Πράσινη Ενίσχυση

072

659-660

Συνδεδεμένες Ενισχύσεις

073

659-660

Επενδυτικές Ενισχύσεις

074,076,079

-

Λοιπές ενισχύσεις

075,077,080

659-660

Πρόωρη Συνταξιοδότηση

078

659-660

Αγροτικές Αποζημιώσεις

070

-

Αποζημιώσεις/ Ενισχύσεις COVID-19

081

657-658

Πράσινη Ενίσχυση & Συνδεδεμένες Ενισχύσεις :
- Ποσό πάνω 12000 ευρώ (αθροιστικά) μεταφορα 362-322
- Ποσό έως 12000 ευρω μεταφορα στον κωδικο 659-660

Σημείωση!
Βασική Ενίσχυση : φορολογείται από το πρώτο ευρώ
Πράσινες & Συνδεδεμένες : φορολογούνται μόνο κατά το μέρος που, αθροισμένες, υπερβαίνουν τις 12.000ευρώ

Η Βεβαίωση ΟΠΕΚΕΠΕ έχει προσαρμοστεί στα δεδομένα του πίνακα Γ2

Παράδειγμα
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Αγροτικές Επιδοτήσεις, Επαγγέλματα > Αγρότης, Επιδότηση, Κορωνοϊός