20/05/21 | Αρχική > Οδηγός Λογιστη > Φ.Π.Α.

Εγχειρίδιο Ενημέρωσης για την εφαρμογή του Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών. 2η έκδοση

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την αναβάθμιση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των οικονομικών φορέων και των πολιτών από τις Υπηρεσίες της, επανεκδίδει επικαιροποιημένο το «Εγχειρίδιο Ενημέρωσης για την εφαρμογή του Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών», Δεκεμβρίου 2018, για την παροχή ορθής, έγκυρης και ακριβούς πληροφόρησης στους οικονομικούς φορείς (όπως εισαγωγείς – εξαγωγείς – μεταφορείς – διαμεταφορείς) και στους εν γένει συναλλασσομένους. Η επικαιροποίηση του εν λόγω Εγχειριδίου, που έγινε με μέριμνα της καθ’ ύλη αρμόδιας Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.), Τμήμα Α΄- Φ.Π.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), κατέστη αναγκαία, ύστερα από σχετικά ερωτήματα οικονομικών φορέων και υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης, προκειμένου η ύλη του να ανταποκρίνεται στις επελθούσες μεταβολές της νομοθεσίας και να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες πληροφόρησης των ενδιαφερομένων.

Σκοπός του ως άνω Εγχειριδίου είναι η παροχή απαντήσεων και διευκρινίσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που τίθενται για την εφαρμογή του Φ.Π.Α. προς τους παρέχοντες υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών, με την παράθεση αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων. Ειδικότερα, δίδονται, με όσο το δυνατόν απλό και κατανοητό τρόπο, διευκρινίσεις, σχετικά με τον προσδιορισμό του τόπου φορολόγησης των υπηρεσιών μεταφοράς αγαθών, όταν παρέχονται, είτε προς υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα είτε προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα.

Μπορείτε να δείτε το εγχειρίδιο εδώ.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Μεταφορά αγαθών, Εγχειρίδιο, ΦΠΑ