07/05/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Αναστολές Μαΐου με τα βλέμματα στραμμένα στις Φορολογικές Δηλώσεις

Σε συνεργασία με τον Φοροτεχνικό Παναγιώτη Τσουκαλά-Τζίκα

Άλλο ένα Πάσχα με ειδικές συνθήκες αποτελεί παρελθόν και θεωρούμε ότι όλοι μας ευχόμαστε να είναι η τελευταία μεγάλη γιορτή που καλούμαστε να λειτουργήσουμε υπό αυτές τις συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, ευχόμαστε σε όλους τους συναδέλφους Χρόνια Πολλά και καλά, καθώς και υπομονή, δύναμη και υγεία, για τη δύσκολη συνέχεια που μας περιμένει.

Στα δικά μας καθημερινά, το Υπουργείο Εργασίας δεν άλλαξε για άλλη μια φορά τις γνωστές του συνήθειες, καθώς εξέδωσε μόλις χθες Δελτίο Τύπου αναφορικά με τις αναστολές Μαΐου και πως αυτές θα δηλωθούν. Το γεγονός ότι καλούμαστε να λειτουργήσουμε άλλη μια φορά με Δελτίο Τύπου και όχι με εγκύκλιο, έχει πάψει να αποτελεί έκπληξη, αφού πλέον πρέπει να θεωρείται ως η συνήθεια που έγινε λατρεία !!! Τώρα, το πώς θα αντιμετωπιστούν όσοι νόμιζαν ότι θα είναι σε αναστολή και ξαφνικά έμαθαν ότι δεν μπορούν, αφού εκατοντάδες ΚΑΔ εξήλθαν του μέτρου, είναι μια καλή ερώτηση… Θεωρούμε ότι θα την «πληρώσουν» οι άδειες αναψυχής, αφού αρκετοί μπορεί να έχουν υπόλοιπο από πέρυσι.

Σε κάθε περίπτωση, στην αποσαφήνιση του Δελτίου μπορούμε να σταθούμε σε τρία πράγματα, τα οποία θα πρέπει κρατήσουμε: 1) Προθεσμίες δήλωσης, 2) κριτήρια επιλεξιμότητας και 3) κατηγορία επιχείρησης βάσει διαχωρισμού κλάδου - παραρτήματος.

  • ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΜΑΙΟΥ

Από χθες, 06/05, έως και την Τετάρτη, 12/05, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δηλώσουν αναστολές που αφορούν όλον τον μήνα ή μέρος αυτού. Σε κάθε περίπτωση, το διάστημα 01/05 έως 12/05 δηλώνεται μέχρι τις 12/05. Από 13/05 δίνεται η δυνατότητα μόνο για προαναγγελία της αναστολής, κατά τα γνωστά που ισχύουν από τον Φεβρουάριο.

  • ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Δύο είναι πλέον τα κριτήρια επιλεξιμότητας που τίθενται σε αρκετές επιχειρήσεις για τη δυνατότητα υπαγωγής στο μέτρο των αναστολών του Μαΐου.

Α) Επιχειρήσεις με έναρξη πριν την 01/01/2018 που υπάγονται στον ΦΠΑ, από 01/4/2019 έως 31/12/2020, θα πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το διάστημα αυτό και, επίσης, ανάμεσα στις περιόδους 01/04/2019-31/12/2019 και 01/4/2020 -31/12/2020 να μην υπάρχει αύξηση του κύκλου εργασιών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. Το συγκεκριμένο κριτήριο της μείωσης τζίρου δεν ισχύει για όσες επιχειρήσεις έχουν ανοίξει μετά την 01/01/2018 ή δεν υπάγονται σε καθεστώς ΦΠΑ το κρινόμενο διάστημα ή έχουν ανοίξει υποκατάστημα μετά την 1/4/2019 και έως την 31/12/2020.

Β) Οι επιχειρήσεις που βάσει ΚΑΔ, αλλά και του προηγούμενου κριτηρίου, έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν, δύνανται να δηλώσουν μόνο εργαζόμενους με ωράριο εργασίας μίνιμουμ 16 ώρες εβδομαδιαίως, βάσει των δηλωθέντων στοιχείων στην ΕΡΓΑΝΗ στις 29/4/2021, με εξαίρεση των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γ του Δελτίου Τύπου, όπως θα αναλύσουμε και παρακάτω.

  • ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ & ΚΛΑΔΟΥ

Σε 3 κατηγορίες - παραρτήματα χωρίζονται οι επιχειρήσεις που βάσει του Δελτίου Τύπου μπορούν να δηλώσουν σε αναστολή τους εργαζομένους τους.

Α) Στο Παράρτημα Α περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις που πλήττονται. Αξίζει να αναφέρουμε ότι όσες επιχειρήσεις-εργοδότες υπάγονται σε ΚΑΔ του λιανεμπορίου που, είτε λειτουργούν χωρίς περιορισμούς, είτε βρίσκονται σε περιοχές που επιτρέπεται να λειτουργήσουν με ραντεβού (click inside), θεωρούνται πληττόμενες επιχειρήσεις και μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και την 31/1/2021. Για τις επιχειρήσεις αυτές ισχύουν και τα δύο κριτήρια επιλεξιμότητας. Ειδικά για τις επιχειρήσεις – εργοδότες στην Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου που υπάγονται στους ανωτέρω ΚΑΔ, δεν ισχύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας (θα αντιμετωπιστούν ως κλειστοί)

Β) Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στον κλάδο της Εστίασης (Παράρτημα Β), μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, των οποίων δεν θα απαιτηθεί η εργασία κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών τον Μάιο. Οι εργαζόμενοι αυτοί θα πρέπει να έχουν προσληφθεί έως και την 31/01/2021. Για τις επιχειρήσεις του κλάδου αυτού ισχύει το κριτήριο που αφορά το όριο των 16 ωρών εβδομαδιαίως, εξαιρουμένων των εργαζομένων που παρέχουν καλλιτεχνικές υπηρεσίες των οποίων δεν επιτρέπεται η παροχή. Για τις επιχειρήσεις – εργοδότες δεν ισχύει το κριτήριο που αφορά τον κύκλο εργασιών.

Γ) Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του Παραρτήματος Γ (κλειστές επιχειρήσεις με κρατική εντολή) μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και την 31/1/2021, χωρίς να ισχύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Θεωρούμε ότι η εγκύκλιος δεν θα αναφέρει κάτι διαφορετικό από το εν λόγω Δελτίο Τύπου, πάντως, μέχρι στιγμής, το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ δείχνει να έχει προσαρμοστεί με τα νέα δεδομένα που αναφέρονται στο Δελτίο Τύπου. Τα ερωτηματικά βέβαια πάρα πολλά… Προσωπική μας απορία είναι τι θα γίνει στην περίπτωση που μια επιχείρηση του Παραρτήματος Γ ανοίξει στα μέσα του μήνα. Θα παραμείνει το δικαίωμα της αναστολής ή θα πρέπει να εξεταστούν οι δύο προαναφερόμενες προϋποθέσεις; Η ιστορία θα μας απαντήσει το εύλογο ερώτημά μας. Σε κάθε περίπτωση το Δελτίο Τύπου δεν αναφέρει κάτι για αυτό.

Στο άλλο «μέτωπο» τώρα, αυτό των δηλώσεων, δεν θα μπορούσαμε να μην εκφράσουμε τις σκέψεις και τους προβληματισμούς μας σχετικά με την έναρξή τους, που θεωρητικά την περιμένουμε από μέρα σε μέρα. Ύστερα από τις ανακοινώσεις του Υπουργού Οικονομικών, εκδόθηκε ο νόμος (Ν.4797/2021) πριν λίγες μέρες, του οποίου αρκετά άρθρα παραμετροποιούν βασικά άρθρα του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013).

Βάσει των άρθρων αυτών δίνονται ξεκάθαρα οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των υποβολών των φετινών φορολογικών δηλώσεων, καθώς και των ζητημάτων τα οποία άπτονταν άμεσης διευθέτησης πριν ξεκινήσουν οι συνάδελφοι Λογιστές – Φοροτεχνικοί να συντάσσουν και να στέλνουν τις φετινές φορολογικές δηλώσεις των φορολογουμένων. Σήμερα θα σταθούμε όμως σε δυο θέματα τα οποία και θα αναλύσουμε.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2021

Νομικά Πρόσωπα

Τα Νομικά Πρόσωπα ή οντότητες των οποίων η φορολογική χρήση έκλεισε στις 31/12/2020 δύνανται να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση έως τις 27/8/2021. Η καταβολή του φόρου θα γίνει σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να είναι στις 30/7. Όμως, στην περίπτωση που υποβληθεί η δήλωση έως τις 27/08/2021, οι 2 πρώτες δόσεις του φόρου θα πρέπει να έχουν καταβληθεί έως 31/08/2021 και οι υπόλοιπες 6 δόσεις κάθε τελευταία εργάσιμη των επόμενων μηνών. Αξίζει να επισημάνουμε ότι για τα Νομικά Πρόσωπα δεν προβλέπεται έκπτωση εφάπαξ πληρωμής σε καμία περίπτωση.

Φυσικά Πρόσωπα

Τα Φυσικά Πρόσωπα δύνανται να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση έως τις 27/08/2021. Η καταβολή του φόρου θα γίνει σε 8 μηνιαίες δόσεις. Όμως, στην περίπτωση που υποβληθεί η δήλωση έως τις 27/08/2021, οι 2 πρώτες δόσεις του φόρου θα πρέπει να έχουν καταβληθεί έως 31/08/2021 και οι υπόλοιπες 6 δόσεις κάθε τελευταία εργάσιμη των επόμενων μηνών.

Σε περίπτωση συμμετοχής του φορολογούμενου σε Νομικό Πρόσωπο ή οντότητα που τηρεί απλογραφικά βιβλία, η καταβολή του φόρου γίνεται σε 6 μηνιαίες δόσεις, με την 1η να καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου και οι υπόλοιπες 5 δόσεις κάθε τελευταία εργάσιμη των επόμενων μηνών. Αντίστοιχα, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης σε αυτήν την περίπτωση είναι στις 15/9/2021.

Τέλος, δίνεται έκπτωση 3% του συνολικού φόρου, σε περίπτωση υποβολής της φορολογικής δήλωσης έως τις 28/7/2021 και καταβολής του ποσού εφάπαξ έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου, δηλαδή έως τις 30/7/2021.

Όσον αφορά τις προθεσμίες αξίζει να κάνουμε δύο μικρές παρατηρήσεις: Πρώτον, η έκπτωση θα έπρεπε να αφορά όποιον πληρώσει εμπρόθεσμα εφάπαξ το ποσό του φόρου, άρα και όσους πληρώσουν έως τις 31 Αυγούστου ή τις 30 Σεπτεμβρίου, εάν είναι μέλη εταιρειών με απλογραφικά βιβλία. Δεύτερον, ο μήνας Αύγουστος δεν μπορεί να είναι μήνας προθεσμιών… Όλοι, μα όλοι οι άνθρωποι, χρειάζονται τη χαλάρωσή τους, ειδικά φέτος…

ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Με το άρθρο 32 του Ν.4797/2021 γίνεται ξεκάθαρη μνεία στα ανείσπρακτα ενοίκια του φορολογικού έτους 2020, καθώς και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι φορολογούμενοι. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να μην φορολογηθούν για τα ενοίκια που δεν εισέπραξαν το έτος 2020, εφόσον έχουν κοινοποιήσει στην αρμόδια ΔΟΥ το εξώδικο που έστειλαν στον ενοικιαστή τους, ώστε να ανοιχτεί ο ανάλογος κωδικός του Ε2.

Βασική προϋπόθεση για να ισχύσουν όλα αυτά είναι μέχρι το τέλος της προθεσμίας υποβολής των επόμενων φορολογικών δηλώσεων (φορ. έτους 2021) να έχουν προσκομίσει διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή αντίγραφο της αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί ή εντέλει ο εκμισθωτής εισπράξει τα ανείσπρακτα μισθώματα, είναι σε θέση να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020 χωρίς τόκους και πρόστιμα μέχρι τις 31/12/2022. Για το συγκεκριμένο ζήτημα αναμένεται να εκδοθεί αναλυτική εγκύκλιος που θα καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες. Πάντως, θέλουμε να πιστεύουμε ότι λόγω των ειδικών συνθηκών η δήλωση προς τη ΔΟΥ θα γίνεται ηλεκτρονικά και όχι με φυσική παρουσία, όπως γινόταν μέχρι πέρυσι.

Και αφού μιλάμε για τα ενοίκια, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι θα πρέπει να διαχωριστεί ποια είναι τα ανείσπρακτα και ποια είναι αυτά που δεν εισπράχθηκαν λόγω περικοπής, βάσει του δικαιώματος που είχε ο ενοικιαστής. Το ζήτημα των ενοικίων του 2020 γενικότερα είναι μια από τις σπαζοκεφαλιές που θα πρέπει να λύσουμε όλοι οι συνάδελφοι, προκειμένου να τα δηλώσουμε στη φετινή φορολογική δήλωση. Οι δηλώσεις covid πάντως δεν νομίζουμε να είναι η απόλυτη λύση, καθώς υπάρχουν ακόμα αρκετοί που δεν καταλάβαν και δεν υπέβαλαν. Η μη υποβολή της δήλωσης covid όμως δεν σημαίνει ότι ο ενοικιαστής χάνει τα δικαιώματά του, όπως επίσης δεν πρέπει να σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να φορολογηθεί για εισόδημα που νόμιμα δεν εισέπραξε, αλλά και ούτε πρόκειται να εισπράξει.

Όπως όλα δείχνουν οι φορολογικές δηλώσεις μπορεί να ανοίξουν την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα ούτε τα έντυπα έχουν ανακοινωθεί, ούτε με ποιον τρόπο θα γίνονται οι δηλώσεις ή επιβεβαιώσεις των «ειδικών εισοδημάτων» που εισπράχθηκαν μέσα στο 2020. Όλα αυτά, αλλά κι άλλα πολλά, θα πρέπει να λυθούν πριν την έναρξή τους, προκειμένου να μην έχουμε για άλλη μια φορά διπλές ερμηνείες στον χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας να τις υποβάλλουμε.

Καλό ΣΚ σε όλους!comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ανείσπρακτα μισθώματα, Κορωνοϊός, Φορολογικές δηλώσεις 2021