18/12/20 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Νέο νομοσχέδιο στη Βουλή με φορολογικές, ασφαλιστικές και εργασιακές διατάξεις

Στη Βουλή κατατέθηκε σ/ν από το Υπουργείο Υγείας με τίτλο "Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις".

Μεταξύ άλλων ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ακόλουθα άρθρα:

Άρθρο 51 Εφαρμογή μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. σε εμβόλια και in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την πρόληψη και τη διάγνωση της νόσου COVlD-19 και σε συναφείς υπηρεσίες — Προσθήκη παρ. ΙΑ στο άρθρο 21 του ν. 2859/2000

Άρθρο 52 Ένταξη τυφλών με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% σε ισχύουσες απαλλακτικές διατάξεις για αναπήρους — Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 16 του v. 1798/1988

Άρθρο 53 Υπαγωγή ειδών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία όρασης στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% - Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν.2859/2000

Άρθρο 54 Επέκταση της ρύθμισης περί μη επιβολής προστίμων σε εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9)

Άρθρο 55 Απόσυρση ταμειακών μηχανών — Φ.Η.Μ

Άρθρο 56 Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (Μ.Υ.Φ.)

Άρθρο 57 Φορολογία κερδών από τυχερά παίγνια

Άρθρο 69 Ρυθμίσεις για τη δυνατότητα παράτασης υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων των λογιστών - φοροτεχνικών που ασθενούν από κορωνοϊό COVlD-19 και των εντολέων - πελατών τους

Άρθρο 71 Εθνικό πλαίσιο ωραρίου καταστημάτων

Άρθρο 72 Λειτουργία κατά τις Κυριακές - Τροποποίηση του άρθρου 7 του β.δ. 748/1966 (Α' 790)

Άρθρο 81 Εκκαθάριση και πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των Φ.Κ.Α που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. — Τροποποίηση της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 12 του v. 4578/2018

Άρθρο 82 Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών — Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4756/2020

Άρθρο 83 Διαδικασία διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2021 — Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013

Άρθρο 85 Παράταση μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 86 Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας εμμέσων μελών

Άρθρο 87 Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ασφαλισμένους στον τ. ΟΓΑ

Άρθρο 89 Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχικά εργαζομένων σε τουριστικά, επισιτιστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα

Άρθρο 90 Κυρώσεις σε εργοδότη που λαμβάνει ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από εργαζόμενο

Άρθρο 91 Χρήση των νέων τεχνολογιών για τη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων & Αρχαιρεσιών

Άρθρο 102 Παράταση απαλλαγής των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού από τη φορολογία εισοδήματος - Τροποποίηση της περ. ιη) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013

Δείτε το πλήρες κείμενο του σ/ν εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Διατάξεις ΦΠΑ, Κορωνοϊός