25/09/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 1 και 2: Η απάντηση δόθηκε, έστω και καθυστερημένα…

Σε συνεργασία με τον Ηλία Χατζηγεωργίου - Φοροτεχνικό, Αντιπρόεδρο Επιτροπής Λογιστών Ε.Ε.Α.

Η σημερινή Παρασκευή είναι ένας αγώνας δρόμου για τις επιχειρήσεις και τους συναδέλφους που δραστηριοποιούνται στην Αττική, αφού πρέπει μέχρι σήμερα να δηλώσουν τους εργαζόμενους που θα εργαστούν έως τις 4 Οκτωβρίου με το καθεστώς της τηλεργασίας. Οι απορίες και τα προβλήματα πολλά, δεδομένου ότι η εγκύκλιος δεν έδωσε καμιά απολύτως απάντηση, ούτε φυσικά ο ίδιος ο νόμος.

Οι απορίες που προκύπτουν είναι πολλές, όπως, για παράδειγμα, πως θα εφαρμόζεται ο κανόνας του 40% και πως μπορεί αυτός να προσδιοριστεί εάν η εργασία μπορεί να παρασχεθεί με το σύστημα της τηλεργασίας. Επίσης, δεν αναφέρεται στον νόμο τι προβλέπεται όταν υπάρχουν σε μια επιχείρηση εργαζόμενοι με part time εργασία, τι γίνεται όταν έχουμε κεντρικό και υποκατάστημα, όπως και το τι γίνεται εάν έχουμε κυλιόμενο ωράριο και άλλες πολλές τέτοιου είδους περιπτώσεις. Δυστυχώς με αυτές τις απορίες καλούμαστε πολλές φορές να πάρουμε θέση, κάτι που φυσικά δεν μπορεί να συμβεί χωρίς ασάφειες και προβληματισμούς κι έτσι καταλήγουμε να κάνει ο ένας τον ψυχολόγο του άλλου.

Όλα αυτά βέβαια γίνονται με τον φόβο της επιβολής του προστίμου των 3.000 ευρώ που προβλέπεται όταν η επιχείρηση δεν τηρήσει τον κανόνα του 40%. Το πώς θα υπολογίζεται το ποσοστό είναι κάτι που περιμένουμε με αγωνία να διαπιστώσουμε στους ενδεχόμενους ελέγχους. Το μόνο σίγουρο πάντως είναι ότι το μέτρο φαίνεται να μην πετυχαίνει τον σκοπό του, δηλαδή την κάλυψη του υγειονομικού προβλήματος. Σε κάθε περίπτωση πάντως θεωρούμε ότι η εργατική νομοθεσία θα πρέπει να προσαρμοστεί στα δεδομένα των ημερών, αφού το πρόβλημα της υγείας δεν φαίνεται να έχει σύντομη λύση.

Από την άλλη πλευρά, λύση δόθηκε, έστω και πάρα πολύ καθυστερημένα, από το Υπουργείο Οικονομικών στο ζήτημα που απασχολούσε τους φοροτεχνικούς, αλλά και τους επαγγελματίες γενικότερα το τελευταίο διάστημα, σε σχέση με τους όρους παραμονής στο πρόγραμμα Επιστρεπτέα Προκαταβολή 1 και 2.

Από την αρχή εφαρμογής των δύο Προγραμμάτων, είχαμε σταθεί στον όρο «παραμονή του ίδιου αριθμού εργαζομένων έως τις 31/10/2020». Το ερώτημα που προέκυπτε ήταν εάν οι οικειοθελείς αποχωρήσεις συμπεριλαμβάνονταν μέσα στη λογική της μείωσης προσωπικού, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες δεν γίνονταν με επιλογή του εργοδότη, άρα δεν ήταν δυνατόν να είναι έτοιμος να αντικαταστήσει τον εργαζόμενο που αποχώρησε οικειοθελώς.

Το ίδιο ακριβώς πρόβλημα υπήρχε και με τις εποχικές επιχειρήσεις που προσλάμβαναν το προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις έληγαν πριν την 31η Οκτωβρίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο κλάδος της εκπαίδευσης, που σύμφωνα με τα αρχικά λεγόμενα των εγκυκλίων, έπρεπε, θεωρητικά, να συνεχίσει να απασχολεί το σύνολο του προσωπικού, έστω κι εάν οι επιχειρήσεις ήταν κλειστές λόγω των καλοκαιρινών διακοπών! Είναι κοινά αντιληπτό ότι κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να συμβεί. Οι επαγγελματίες του κλάδου, αλλά και όλοι οι επαγγελματίες γενικότερα είχαν χωριστεί σε δύο κατηγορίες: σε αυτούς που το «ρίσκαραν» και σε αυτούς που «δεν ήθελαν να το ρισκάρουν». .

Με τις εγκυκλίους ΓΔΟΥ 218/15.9.2020 και 219/15.9.2020 δόθηκε απάντηση ότι από τη λογική μείωσης προσωπικού εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις. Πρακτικά δηλαδή, δεν θα πρέπει να γίνονται απολύσεις κι εάν αυτές γίνονται θα πρέπει την ίδια ημέρα να γίνεται αντικατάσταση από άλλον εργαζόμενο. Υπερίσχυσε το αυτονόητο δηλαδή, με μεγάλους χαμένους αυτούς που φοβήθηκαν να «ρισκάρουν».

Αναλυτικότερα, η διάταξη των αρχικών εγκυκλίων διαμορφώθηκε ως εξής:

«Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η Οκτωβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Ιουνίου 2020 (31 Μαρτίου για την επιστρεπτέα 1), βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό.

Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Ιουνίου 2020, για την επιστρεπτέα 2 ( 31η Μαρτίου για την επιστρεπτέα 1) , εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.»

Η ίδια λογική εφαρμόζεται και για όσες επιχειρήσεις απασχολούσαν άνω των 20 ατόμων την 31/3/2020 για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 1 και την 1/6/2020 για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 2, και θέλουν να διεκδικήσουν την επιστροφή μόνο του 60% των χρημάτων που έλαβαν από τα προγράμματα.

Αναλυτικά, τα άρθρα των δύο αρχικών εγκυκλίων διαμορφώθηκαν ως εξής :

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 1

Παρέχεται δυνατότητα επιστροφής μόνο ποσοστού 60% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν την 31η Μαρτίου 2020 περισσότερους από 20 εργαζόμενους, εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 31η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως και την 31η Μαρτίου 2021.

Για την πλήρωση της προϋπόθεσης του προηγούμενου εδαφίου, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν οι επιχειρήσεις κατά την 31η Μαρτίου 2020, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 2

Παρέχεται δυνατότητα επιστροφής μόνο ποσοστού 60% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν την 1η Ιουνίου 2020 περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 1η Ιουνίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως και την 1η Ιουνίου 2021.

Για την πλήρωση της προϋπόθεσης του προηγούμενου εδαφίου, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν οι επιχειρήσεις κατά την 1η Ιουνίου 2020, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.

Όσον αφορά την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3, για την οποία οι αιτήσεις ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν έως τη Δευτέρα 28/9/2020, δεν έχουμε ένδειξη για το πώς θα λειτουργήσει, αλλά θεωρούμε ότι θα κινηθεί στις ίδιες λογικές, να μην συνυπολογίζονται δηλαδή οι οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι λήξεις συμβάσεων στην όλη συνάρτηση.

Σε κάθε περίπτωση, οι αιτήσεις μέχρι τις 28/9/2020 αποτελούν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , άρα δεν είναι δεσμευτικού χαρακτήρα. Μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων ενδιαφέροντος, θα εκδοθεί εγκύκλιος όπου θα ορίζονται οι δικαιούχοι και οι διαδικασίες, άρα θα είμαστε σίγουροι για τους όρους και το διάστημα της παραμονής του ίδιου αριθμού εργαζομένων.

Ας κλείσουμε λοιπόν με την ελπίδα ότι από εδώ και στο εξής θα χρειάζονται όσο το δυνατόν λιγότερα «ρίσκα» τέτοιου είδους, με τη βοήθεια βέβαια των κρατικών οδηγιών.

Καλό ΣΚ σε όλους!comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επιστρεπτέα προκαταβολή