24/09/20 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Οι κυριότερες ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών

Κατατέθηκε την Τετάρτη, 23/9/2020 στη Βουλή το νομοσχέδιο με τίτλο "Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις".

Στο πρώτο μέρος του νομοσχεδίου, αναφέρονται τα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020.

Στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου, ορίζονται τα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοιού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

Ειδικότερα και κατά άρθρο αναφέρονται:

ΜΕΡΟΣ Α': ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Άρθρο 1: Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020

Άρθρο 2: Αφορολόγητο και ακατάσχετο των πάσης φύσεως ενισχύσεων προς τους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020

Άρθρο 3: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε πληγείσες περιοχές λόγω της πορείας του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός»

Άρθρο 4: Παράταση συμβάσεων εργασίας προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Άρθρο 5: Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές της Χώρας από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020

ΜΕΡΟΣ Β': ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 6: Καταβολή δόσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων για το έτος 2020

Άρθρο 7: Επέκταση της μείωσης των συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες μέχρι τις 30 Απριλίου 2021

Άρθρο 8: Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021

Άρθρο 9: Αναστολή επιβολής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης

Άρθρο 10: Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Άρθρο 11: Κατεπείγουσες διατάξεις για την ενημέρωση του κοινού για θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας

Άρθρο 12: Αρμοδιότητα οργάνων για προσωρινή αναστολή λειτουργίας οργανικών μονάδων δημόσιων υπηρεσιών

ΜΕΡΟΣ Γ': ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13: Τρόποι εκλογής των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής

Άρθρο 14: Έναρξη ισχύος

Από τα φορολογικού ενδιαφέροντος θέματα του νομοσχεδίου, ξεχωρίσαμε:

· Η δυνατότητα που παρέχεται στους φορολογουμένους να καταβάλουν τις δύο πρώτες δόσεις του ΕΝΦΙΑ του έτους 2020 μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2020.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται σχετικά: «Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογουμένους να καταβάλουν τις δύο πρώτες δόσεις του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του έτους 2020 μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2020, με στόχο τη διευκόλυνσή τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις, όσον αφορά στην πρώτη δόση του ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Η ανάγκη για τη ρύθμιση αυτή, αφενός μεν διότι με πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ανακαθορίστηκαν οι τιμές εκκίνησης του αντικειμενικού συστήματος φορολογητέας αξίας ακινήτων, οι οποίες ακυρώθηκαν με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, αφετέρου δε διότι με την πρόσφατη ρύθμιση του άρθρου 29 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181), δόθηκε απαλλαγή φόρου στα δικαιώματα επί ακινήτων που βρίσκονται σε μικρά ακριτικά νησιά και ανήκουν στους κατοίκους των νησιών αυτών, με αποτέλεσμα να μην έχει ολοκληρωθεί η μηχανογραφική εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α..»

· Την παράταση μέχρι 30.4.2021 της εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ (μη αλκοολούχα ποτά, εισιτήρια κινηματογράφων, θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών, μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους, εκμετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων).

· Την προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται σχετικά: «Με την προτεινόμενη διάταξη η διαφημιστική δαπάνη εκπίπτει, υπό προϋποθέσεις, προσαυξημένη από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) για το φορολογικό έτος 2020 και κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το φορολογικό έτος 2021. Η συγκεκριμένη διάταξη, πέρα από τη δυνατότητα που παρέχει ακόμη και στις μικρές επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν διαφημιστικές δαπάνες συνεπάγεται την τόνωση της κατανάλωσης και ως εκ τούτου την ενίσχυση του εμπορίου, την αύξηση του τζίρου των επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται ιδιαιτέρως λόγω της πανδημίας του COVID-19 και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας».

· Την αναστολή για ένα χρόνο, από 1.10.2020 έως 30.9.2021, της επιβολής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης

Δείτε το Σχέδιο νόμου εδώ

Δείτε την αιτιολογική έκθεση εδώcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.