31/07/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Τι προβλέπει η διάταξη για τη μείωση της προκαταβολής φόρου

Σε συνεργασία με τον Ηλία Χατζηγεωργίου - Φοροτεχνικό, Αντιπρόεδρο Επιτροπής Λογιστών Ε.Ε.Α.

Ο Ιούλιος έφτασε στο τέλος του και στην εκπνοή του μας έφερε άλλον έναν ψηφισμένο νόμο που περιλαμβάνει και διατάξεις που αφορούν φορολογικά ζητήματα.

Το κυριότερο όλων όμως είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος που θα πρέπει να πληρώσουν οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις για το φορολογικό έτος 2019.

Με το άρθρο 18 του ψηφισθέντος νόμου, επιβάλλεται μείωση προκαταβολής φόρου για τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 ως εξής :

Επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ:

Η μείωση θα είναι ανάλογη με τη μείωση τζίρου που είχαν οι επιχειρήσεις μεταξύ των δύο εξαμήνων των ετών 2019 και 2020, όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Μείωση τζίρου

Μείωση προκαταβολής

5% έως 15%

30%

15,01% έως 25%

50%

25,01 % έως 35%

70%

Άνω του 35%

100%

Τα δεδομένα σύγκρισης θα ληφθούν από τις περιοδικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί για τα δύο πρώτα τρίμηνα των ετών 2019-2020, για τις επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και αντίστοιχα των μηνών Ιανουαρίου έως Ιουνίου ετών 2019-2020, για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

Αξίζει όμως να αναφέρουμε ότι η μείωση της προκαταβολής δεν θα εφαρμοστεί για τα νομικά πρόσωπα που έχουν ήδη μειωμένη προκαταβολή κατά 50%, γιατί βρίσκονται στα τρία πρώτα έτη λειτουργίας τους, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες που θα αναλύσουμε παρακάτω. Το ίδιο και για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν κάνει πρώτη φορά έναρξη το 2019 και δικαιούνται ήδη μισή προκαταβολή.

Επιχειρήσεις που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ:

Σε αυτήν την περίπτωση, επειδή είναι δύσκολη η ανεύρεση των συγκριτικών στοιχείων, επιλέχθηκε η μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 50%. Σε αυτήν την περίπτωση όμως, σημειώνεται ότι η μείωση της προκαταβολής δεν θα εφαρμοστεί για τα νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα που έχουν ήδη μειωμένη προκαταβολή κατά 50%, με εξαίρεση τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ανήκουν στις ειδικές περιπτώσεις που θα αναλύσουμε παρακάτω.

Ειδικές περιπτώσεις επιχειρήσεων:

Οι επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες στον ΦΠΑ και ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στον τριτογενή τομέα (εμπόριο, υπηρεσίες, διοίκηση) και είχαν στο τρίτο τρίμηνο του 2019, τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο δηλαδή, ακαθάριστα έσοδα ποσοστού 50% και άνω του ετήσιου τζίρου τους, δικαιούνται σε κάθε περίπτωση 100% μείωσης της προκαταβολής φόρου.

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στον κλάδο των αεροπορικών ή των ακτοπλοϊκών μεταφορών, δικαιούνται επίσης σε κάθε περίπτωση 100% μείωσης της προκαταβολής φόρου.

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι εάν διαπιστωθεί ότι κάποια επιχείρηση έλαβε μείωση προκαταβολής και δεν τη δικαιούταν ολικά ή μερικά, λόγω του ότι, για παράδειγμα, τα συγκριτικά στοιχεία δεν ήταν σωστά, θα της επιβάλλεται πρόστιμο που θα ισούται με το διπλάσιο της μειωμένης προκαταβολής που επωφελήθηκε.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι στο προηγούμενό μας άρθρο (Έρχεται ο Αύγουστος, αλλά η ρευστότητα των επιχειρήσεων κινδυνεύει σοβαρά…) είχαμε αφιερωθεί εκτενώς στα πολλά προβλήματα που δημιουργεί η βεβαίωση προκαταβολής στο 100% του φόρου.

Στο σημερινό μας άρθρο υπενθυμίζουμε την αναγκαιότητα του ότι θα πρέπει οι αναπροσαρμογές να γίνουν άμεσα, ώστε να γνωρίζουν εξίσου άμεσα οι επαγγελματίες τι πρέπει να πληρώσουν για δόση του φόρου εισοδήματος, αλλά και το ίδιο το κράτος να γνωρίζει τι δόση έχει να περιμένει. Όσο καθυστερεί η διαδικασία, τόσο θα αυξάνεται και χρονικά η «εικονικότητα» στα στοιχεία οφειλών της προσωποποιημένης πληροφόρησης των φορολογουμένων.

Με τον όρο «εικονικότητα» μπορούμε να πάμε στο άλλο μας σημερινό ζήτημα που έχει να κάνει με τον αγαπημένο σε όλους μας ΕΦΚΑ μη μισθωτών, όπου εκεί γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι μας ότι η έννοια της συγκεκριμένης λέξης έχει ξεπεράσει κάθε φαντασία.

Για παράδειγμα, δεν έχει γίνει ακόμα εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών του έτους 2019 από τον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης 2018. Ό,τι εμφανίζεται στην εικόνα του ασφαλισμένου είναι προσωρινό και εικονικό. Όσο λοιπόν υπάρχει αυτή η εικονικότητα, τόσο θα υπάρχουν ασφαλισμένοι επαγγελματίες που θεωρητικά έχουν οφειλές απέναντι στο ταμείο. Οφειλές μάλιστα, οι οποίες δεδομένου ότι είναι προσωρινές, δεν μπορούν να σταλούν στο ΚΕΑΟ, άρα δεν μπορούν να ρυθμιστούν ή να δεσμευτούν έναντι ασφαλιστικής ενημερότητας.

Όσο παραμένει η εικονικότητα, ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να έχει ασφαλιστική ενημερότητα, γιατί εμφανίζεται σαν οφειλέτης των εισφορών. Μέχρι στιγμής, το δεδομένο αυτό μας δημιουργούσε κυρίως πρόβλημα εάν ο ασφαλισμένος ήθελε να προσθέσει ΚΑΔ στην επιχείρησή του ή ήθελε να μπει ως μέλος Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ενεργών επιχειρήσεων ή αντίστοιχα να αναλάβει τη διαχείριση κάποιας ήδη ανοιχτής ΙΚΕ.

Πλέον όμως, εάν ο επαγγελματίας θέλει να μεταβιβάσει ακίνητο, ζητείται να προσκομίσει και ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΕΦΚΑ μη μισθωτών. Εκεί αρχίζουν τα δύσκολα… Το αντιμετωπίσαμε πρόσφατα με πελάτη που θέλει να πουλήσει ακίνητο.

Ο συγκεκριμένος πελάτης το 2017 είχε στην ατομική του επιχείρηση 50.000 ευρώ κέρδη, αλλά το 2018 μειώθηκαν σε μόλις 5.500 ευρώ. Ο ΕΦΚΑ έχει βεβαιώσει προσωρινά εισφορές για το 2019 σύμφωνα με τα κέρδη του 2017, άρα ο πελάτης είναι θεωρητικά χρεωμένος με το ποσό των 12.000 ευρώ. Δεδομένου ότι η βεβαίωση είναι εικονική, έχει πληρώσει κανονικά το ποσό που θα αναλογεί στην εκκαθάριση, όταν ληφθούν τα δεδομένα της χρήσης 2018, γιατί δεν είχε τη ρευστότητα να κάνει άτοκο δάνειο στον ΕΦΚΑ. Επίσης, έχει πληρώσει κανονικά τις εισφορές του έτους 2020. Προφανώς όμως λόγω του 2019, η ενημερότητα δεν βγαίνει ηλεκτρονικά, άρα απευθύνθηκε στο ταμείο. Αφού ξεπέρασε τον δύσκολο, ομολογουμένως, σκόπελο να μπει μέσα στην υπηρεσία, η απάντηση που έλαβε είναι ότι θα πρέπει να κάνει κανονικά την πληρωμή, να φανεί στο σύστημα και να πάρει σε δεύτερη φάση την ενημερότητα. Συμμετέχοντας λοιπόν ο πελάτης στο θέατρο του παραλόγου, τους ρώτησε εάν υπάρχει δυνατότητα να του βγάλουν ενημερότητα με παρακράτηση του τιμήματος. Η νέα απάντηση που έλαβε ήταν αρνητική, γιατί παρακράτηση μπορεί να κάνει μόνο το ΚΕΑΟ, όμως όσο οι οφειλές είναι μη βεβαιωμένες, προσωρινές δηλαδή, δεν μπορούν να σταλούν στο ΚΕΑΟ.

Με λίγα λόγια, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα… Και, δυστυχώς, μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε ότι ο συγκεκριμένος πελάτης δεν είναι μοναδικός… Υπάρχουν πολλοί σαν κι αυτόν και δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά την επιβεβαίωση ενός δυσάρεστου κανόνα.

Είναι λοιπόν σε όλους κατανοητό ότι σε μια περίοδο που η οικονομία βρίσκεται σε κρίση, που η ύφεση, όπως τουλάχιστον έχουν ανακοινώσει, μπορεί να φτάσει έως και 10%, που η ρευστότητα είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Οικονομικών βάζουν επιπλέον τρικλοποδιές στην οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα των επιχειρήσεων.

Τελικά, προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανές τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους, την κοινωνία και να τους βοηθήσουμε ή με τις καθυστερήσεις και τη γραφειοκρατία προσπαθούμε να τους κλείσουμε μία ώρα αρχύτερα;

Καλό ΣΚ και καλό μήνα σε όλους!comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος, Ασφαλιστική ενημερότητα