12/06/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Διάρρηξη Τραπεζών για κατάθεση χρημάτων

Έχουν περάσει τρεις μήνες από το κλείσιμο των επιχειρήσεων με κρατική εντολή, από τον διαχωρισμό των επιχειρήσεων σε πληττόμενες και μη. Έχουμε έρθει αντιμέτωποι με τα μέτρα που ισχύουν, τις αμφιλεγόμενες εγκυκλίους, την νομοθέτηση μέσω δελτίων τύπου και τηλεοπτικών συνεντεύξεων. Έχουμε αυτό το τρίμηνο ακούσει και ακούσει

Το τελευταίο που ακούσαμε, αφορά επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη που τηλεφώνησε στο γραφείο μας να μας συμβουλευτεί διότι δεν έλαβε την οικονομική ενίσχυση των 800€. Στην ερώτηση για το ποια ήταν η αιτιολογία της ΑΑΔΕ που δεν κατατέθηκαν τα χρήματα, η απάντηση ήταν ότι μείωσε το προσωπικό. Εύλογα με τη σειρά μας ρωτήσαμε εάν απέλυσε, αν είχε κάποια οικειοθελή αποχώρηση ή λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου ή συνταξιοδότηση και η απάντηση ήταν «όχι τίποτε από όλα αυτά. Ένας υπάλληλος της εταιρείας απεβίωσε και δεν αντικατεστάθει», δήλωσε τον θάνατο στην ΕΡΓΑΝΗ, άρα είχε μείωση προσωπικού με αποτέλεσμα να μην δικαιούται την οικονομική ενίσχυση.

Σήμερα αρνούμαι να συνεχίσω την εβδομαδιαία μας επικοινωνία σε αυτή την λογική. Η ζωή συνεχίζεται, η οικονομία (με προβλήματα) συνεχίζεται και η ΑΑΔΕ είναι εδώ, δεν μας ξέχασε, μας θυμάται και κάνει αισθητή την παρουσία της. Οι φορολογικοί έλεγχοι συνεχίζονται, τα τηλεφωνήματα που λαμβάνουμε από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ έχουν πολλαπλασιαστεί παρά τις παρατάσεις και την μειωμένη προσέλευση των υπαλλήλων στις αρμόδιες ΔΟΥ.

Όπως όλοι μας γνωρίζουμε το 2014 και το 2015 είναι οι χρήσεις που έχουν την τιμητική τους στους φορολογικούς ελέγχους. Το 2015 να υπενθυμίσουμε ότι ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά γιατί είχαμε την τραπεζική αργία από τις 28/06/2015 μέχρι τις 20/07/2015. Το συγκεκριμένο διάστημα οι τράπεζες ήταν κλειστές στις συναλλαγές τους με τις επιχειρήσεις και το κοινό. Άρα, όπως όλοι θυμούνται η πρόσβαση και η είσοδος ήταν αδύνατη. Με την Π.Ν.Π 28.06.2015 (ΦΕΚ Α’ 65) και τις συνεχόμενες παρατάσεις μέχρι την 20η Ιουλίου 2015, αναφέρεται ότι κατά την τραπεζική αργία τα ιδρύματα θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό με μοναδική πρόσβαση του προσωπικού που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της παρούσας πράξης και την προετοιμασία για την επανέναρξη των συναλλαγών με το κοινό μέχρι την λήξη της τραπεζικής αργίας.

Και μέχρι εδώ όλα καλά! Τράπεζες κλειστές με την οικονομία να λειτουργεί κανονικά και τις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων να συνεχίζονται. Πως; Με μετρητά αφού δεν υπήρχε η δυνατότητα πρόσβασης στα γκισέ των τραπεζών. Έρχεται όμως σήμερα το άρθρο 23 του ν. 4172/2013 το οποίο αναφέρει ότι δεν εκπίπτει «β) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής». Βλέποντας τότε το πρόβλημα, το Υπουργείο Οικονομικών είχε εκδώσει την εγκύκλιο 1143/2015 με την οποία είχε κάνει δεκτό ότι οι αγορές και οι δαπάνες που κατά την διάρκεια της τραπεζικής αργίας εξοφλούνται με μετρητά, χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περ. β του άρθρου 23 του ν. 4172/2013. Και μέχρι εδώ όλα καλά.

Το πρόβλημα σύμφωνα με την 1143/2015 είναι ότι επιτρέπεται η εξόφληση των τιμολογίων χωρίς την χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής για όσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί μέχρι και 28/06/2015, ημέρα έναρξης της τραπεζικής αργίας. Άρα, μόνο για τα ως άνω τιμολόγια αναγνωρίζεται η αγορά ή η δαπάνη έστω και αν η εξόφληση έγινε με μετρητά. Όσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί κατά την διάρκεια της τραπεζικής αργίας από 29/06/2015 μέχρι και 20/07/2015, για να αναγνωριστεί η αγορά ή η δαπάνη και να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα θα πρέπει απαραίτητα να πληρωθούν μέσω τραπεζικού συστήματος.

Δεν αναγνωρίζεται και δεν εκπίπτει η αγορά από τα ακαθάριστα έσοδα αν δεν έχει γίνει εξόφληση μέσω τραπεζικού μέσου πληρωμής. Η ΠΟΛ 1153/2015 που εκδόθηκε 12 μέρες μετά δεν διαφοροποιεί κάτι. Δηλαδή, σύμφωνα με την πρόβλεψη του νομοθέτη, ενώ οι τράπεζες είναι κλειστές, δεν δέχονται κοινό για να αναγνωριστεί μια αγορά ή μια δαπάνη θα πρέπει να κάνουμε τραπεζική κατάθεση και μόνο. Μέχρι σήμερα είχαμε ακούσει για διαρρήξεις τραπεζών για να αποσπάσουν χρήματα. Διαρρήξεις για να καταθέσουν χρήματα ποτέ!! Το πρόβλημα απασχόλησε και την Βουλή την επόμενη χρονιά με ερωτήσεις βουλευτών προς τους αρμόδιους. Η απάντηση των αρμοδίων υπουργών είναι ότι πρέπει να λάβουν υπόψιν και να εξετάσουν προσεκτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στο διάστημα αυτό με γνώμονα ότι μια τέτοια ρύθμιση που να επιτρέπει την εξόφληση με μετρητά και για τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί στην περίοδο της τραπεζικής αργίας δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει σε περιπτώσεις καραστρατήγησης και φοροδιαφυγής.

Ενώ το πρόβλημα αναγνωρίζεται, αποσιωπάται. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έρχονται πέντε χρόνια μετά και επιβάλλουν φόρους και προσαυξήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ γιατί στο εικοσαήμερο αυτό δεν μπόρεσαν να «διαρρήξουν τις τράπεζες» για να καταθέσουν τα χρήματα. Στο συγκεκριμένο θέμα έλαβε θέση η σημερινή ηγεσία της ΑΑΔΕ που δείχνει την κατεύθυνση που κινείται. Δηλαδή είπε το αυτονόητο. Αφού οι τράπεζες ήταν κλειστές ισχύει ότι η εξόφληση μπορεί να γίνει και με μετρητά.

Τα αναφέρω διότι ήδη αρκετές ΔΟΥ έχουν επιβάλλει φόρους και σε κάποιες περιπτώσεις έχουν ήδη γίνει ενδικοφανείς προσφυγές στην ΔΕΔ. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος Ε.2066/08-05-2020 την οποία και παραθέτουμε πιο κάτω δίνει λύση. Ας την γνωρίζουν οι συνάδελφοι για να κάνουν χρήση για τους πελάτες τους, αλλά και στην ΔΕΔ.

Καλό ΣΚ σε όλους !!!

Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2066/2020

Εξόφληση δαπανών για στοιχεία που εκδόθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της τραπεζικής αργίας που ορίζεται από την Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65Α΄/28.06.2015) και κάθε παράταση αυτής.

08 Μαΐου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄- B΄
Ταχ. Δ/νση:
Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103375456
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:9Ρ0Λ46ΜΠ3Ζ-ΩΧΠ

Αθήνα, 8 Μαΐου 2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Ε. 2066
ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Εξόφληση δαπανών για στοιχεία που εκδόθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της τραπεζικής αργίας που ορίζεται από την Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65Α΄/28.06.2015) και κάθε παράταση αυτής.

Με την ΠΟΛ. 1143/3.7.2015 εγκύκλιο έγινε δεκτό ότι οι δαπάνες βάσει τιμολογίων και γενικά στοιχείων που έχουν εκδοθεί ως και την 28.06.2015, οι οποίες αφορούν σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών και εξοφλούνται κατά το χρονικό διάστημα από 28 Ιουνίου και έως τη λήξη της προβλεπόμενης από την Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65Α΄/28.06.2015) τραπεζικής αργίας, ήτοι τις 19.7.2015 (σχετική η από 18.7.2015 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 84Α΄), χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περ. β΄ του άρθρου 23 του Ν.4172/2013 .

Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την εξόφληση των δαπανών των επιχειρήσεων κατά το χρονικό διάστημα της τραπεζικής αργίας και ιδίως το γεγονός ότι οι δυσχέρειες που προκλήθηκαν στις επιχειρήσεις κατά την εξόφληση των υποχρεώσεών τους αφορούν ομοίως και τα τιμολόγια ή άλλα στοιχεία δαπανών τα οποία εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος της τραπεζικής αργίας, ήτοι αυτά που εκδόθηκαν και μετά την 28.6.2015 και έως και την 19.7.2015, με την παρούσα διευκρινίζεται ότι τα οριζόμενα στην ΠΟΛ. 1143/2015 σχετικά με την έκπτωση των δαπανών που αφορούν σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών και τα οποία εξοφλήθηκαν χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης από την Π.Ν.Π. (65Α΄/28.06.2015) τραπεζικής αργίας και κάθε παράτασής της, ισχύουν και για τα τιμολόγια και γενικά τα στοιχεία που εκδόθηκαν καθ΄ όλη τη διάρκεια της υπόψη αργίας (ήτοι και μετά την 28.6.2015 και έως και την 19.7.2015).

Δεδομένου ότι η εξόφληση των δαπανών με τραπεζικό μέσο πληρωμής ήταν πρακτικά δυσχερής καθ΄ όλη τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας οι σχετικές δαπάνες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων όταν η εξόφληση των τιμολογίων και γενικά των στοιχείων που εκδόθηκαν την περίοδο αυτή (28.6.2015 έως και 19.7.2015) έγινε με μετρητά μέχρι και τη λήξη της τραπεζικής αργίας.

Τα ανωτέρω τελούν υπό την επιφύλαξη του ελέγχου, κατά τον οποίο θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να διαπιστώνεται η τήρηση των λοιπών προϋποθέσεων για την έκπτωση των υπόψη δαπανών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Τραπεζικές καταθέσεις, Έκπτωση δαπανών, Δαπάνες άνω των 500 ευρώ, τραπεζικό μέσο πληρωμής, Κορωνοϊός, Αποζημίωση ειδικού σκοπού