26/05/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

ΠΟΕ: ΦΠΑ περίληψη αποφάσεων ΔΕΔ

Η παράταξη "Προοδευτικοί Οικονομολόγοι" εγκαινιάζει μία νέα ενότητα επιστημονικής ενημέρωσης των Οικονομολόγων, λογιστών με χρηστικά κείμενα για την εργασία των συναδέλφων. Ο έμπειρος, έγκριτος ορκωτός ελεγκτής, συγγραφέας, αρθρογράφος, εισηγητής Γιώργος Λαζαρίδης συνέλεξε κείμενα ΔΕΔ που αφορούν τον ΦΠΑ ανά ενότητα. Μέσα από αναρίθμητες αποφάσεις ΔΕΔ επιλέχθηκαν εκείνες που θεωρήθηκε ότι έχουν ιδιαίτερη αξία και ενδιαφέρον και έγινε προσεκτική επιλογή αποσπασμάτων και ταξινόμηση ανά ενότητα.

Η παρούσα εργασία αφορά σε μια συλλογή και ταξινόμηση αποφάσεων της ΔΕΔ οι οποίες αναφέρονται σε εξετάσεις διαφορών ελεγκτικών αρχών – φορολογουμένων σε αντικείμενα σχετικά με τον ΦΠΑ. Οι αποφάσεις αυτές αναφέρονται σε περιπτώσεις που εξετάστηκαν από τη ΔΕΔ κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020 (μέχρι μήνα Μάρτιο, πάνω κάτω).

Επισημαίνεται ότι η επιλογή των συγκεκριμένων αποφάσεων έγινε μέσα από ένα πολύ μεγάλο πλήθος. Κριτήριο για την επιλογή αποτέλεσε κατ΄ υποκειμενική κρίση, η συχνότητα αντιμετώπισης ζητημάτων, στα πλαίσια του ελέγχου για χορήγηση φορολογικών πιστοποιητικών.

Στα πλαίσια αυτά δεν ελήφθησαν αποφάσεις με αντικείμενα «πλαστά – εικονικά φορολογικά στοιχεία», μη έκδοσης παραστατικών, εξωλογιστικού προσδιορισμού, ελέγχου βάσει νέων στοιχείων, οι οποίες αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των διαφορών που εξετάσθηκαν.

Επίσης αποφεύχθηκε να επιλεγούν αποφάσεις με όμοιο περιεχόμενο, ήδη επιλεγείσας απόφασης (λ.χ. υπάρχει πλήθος όμοιων αποφάσεων σε σχέση με ζητήματα REBATE).

Προς οικονομία του χώρου από κάθε απόφαση έχουν ληφθεί τα πιο σημαντικά κατ΄ υποκειμενική κρίση σημεία, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υποκατασταθεί πλήρως το περιεχόμενο αυτής. Επειδή μπορεί να έχουν διαφύγει σημαντικές λεπτομέρειες, συνιστάται όπως ο οποιοσδήποτε θέλει να αξιοποιήσει για κάποιο λόγο το περιεχόμενο μιας απόφασης, να μην αρκεστεί στα παρακάτω αναγραφόμενα αλλά να προσφύγει στο συνολικό κείμενο της απόφασης στη σελίδα της ΑΑΔΕ. (https://www.aade.gr/menoy/endikofaneis-prosfyges-apofaseis-ded)

Τέλος επισημαίνεται ότι κατά των αποφάσεων επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή τους.

Περιεχόμενα

 • ΦΠΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
 • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ
 • ΦΠΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΠΑΡ. 4 Ν. 2859/2000
 • ΦΠΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΙΧ
 • ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
 • ΕΞΑΓΩΓΕΣ
 • ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
 • ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΚΥΑ Π.2869/2389/1987/ ΠΟΛ.137/04.05.1987
 • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ - ΕΙΣΡΟΩΝ
 • ΦΠΑ ΚΟΙΝΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ (PRORATA)
 • ΦΠΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ
 • ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
 • ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
 • ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
 • REBAΤE
 • ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ
 • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
 • ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Δείτε την εργασία εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΔΕΔ, ΦΠΑ