12/05/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Αποφάσεις ΔΕΔ σχετικά με τις υποχρεώσεις χαρτοσήμου

Του Γιώργου Λαζαρίδη Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Μέλους της ΣΟΛ Crowe

Η παρούσα εργασία αφορά σε μια συλλογή και ταξινόμηση κάποιων αποφάσεων της ΔΕΔ οι οποίες αναφέρονται σε εξετάσεις διαφορών σε αντικείμενα σχετικά με χαρτόσημο.

Η εργασία αφορά στην παράθεση των κυριότερων (κατά την κρίση μου) σημείων κάθε απόφασης, στα οποία και στηρίζεται η τελική κρίση της επιτροπής.

Παρά ταύτα συνιστάται όπως ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος χρήστης για να αποκτήσει σφαιρικότερη αντίληψη σε σχέση με κάποια απόφαση να προστρέξει στο σύνολο του κειμένου αυτής αναζητώντας της στη σελίδα της ΑΑΔΕ. (https://www.aade.gr/menoy/endikofaneis-prosfyges-apofaseis-ded)

Περαιτέρω θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι αποφάσεις της ΑΑΔΕ μπορεί να ληφθούν με κριτήριο όχι κάποιο λόγο ουσίας, αλλά κάποιο τυπικό λόγο. Παράδειγμα η μη προσκόμιση στην Επιτροπή αποδεικτικού υλικού από τον προσφεύγοντα φορολογούμενο συνιστά λόγο απόρριψης της προσφυγής (σχετικά άρθρο 65 Ν. 4174/2013). Από την άλλη φορολογούμενος μπορεί να δικαιωθεί λόγω πλημμελούς αιτιολογίας από τον έλεγχο. Όμως σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 49 παρ. 5 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α 287/31.12.2013) και του άρθρου 4 παρ. 3 της ΠΟΛ 1064/2017 σε περίπτωση που η πράξη ακυρώνεται για λόγους τυπικής πλημμέλειας, η αρμόδια φορολογική αρχή ενεργεί εκ νέου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Τέλος επισημαίνεται ότι κατά των αποφάσεων επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΔ
 • ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΔΑΝΕΙΩΝ
 • ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
 • ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
 • ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ
 • ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
 • ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΜΙΣΘΩΝ
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΕΔ
 • ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
 • ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΩΝ
 • ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ
 • ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
 • ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
 • ΔΑΝΕΙΑ
 • ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
 • ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
 • ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΜΙΣΘΩΝ
 • ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της εργασίας εδώ.

Μπορείτε να δείτε το πρώτο μέρος της εργασίας που αφορά Αποφάσεις ΔΕΔ σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα υπό το καθεστώς του Ν. 4172/2013 εδώ.

comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Χαρτόσημο, ΔΕΔ