08/05/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Αποφάσεις ΔΕΔ σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα υπό το καθεστώς του Ν. 4172/2013

Του Γιώργου Λαζαρίδη Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Μέλους της ΣΟΛ Crowe

Η παρούσα εργασία αφορά σε μια συλλογή και ταξινόμηση αποφάσεων της ΔΕΔ οι οποίες αναφέρονται σε εξετάσεις διαφορών σε αντικείμενα σχετικά με δαπάνες φορολογουμένων. Οι αποφάσεις αυτές αναφέρονται σε περιπτώσεις δαπανών του Ν. 4172/2013, δηλαδή σε διαφορές των φορολογικών ετών 2014 και μετά.

Δεν περιλαμβάνονται αποφάσεις σχετικές με δαπάνες οικονομικών ετών που ενέπιπταν στις διατάξεις του Ν. 2238/1994 επειδή ήδη οδεύει προς κανονική παραγραφή και το τελευταίο οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) κατά το οποίο εφαρμοζόταν ο νόμος αυτός.

Η παρούσα εργασία αφορά στην παράθεση των κυριότερων (κατά την κρίση μου) σημείων κάθε απόφασης, στα οποία και στηρίζεται η τελική κρίση της επιτροπής. Προς οικονομία του χώρου αποφεύχθηκε η παράθεση επαναλαμβανόμενων αιτιολογικών, όπως λ.χ των γνωστών διατάξεων των άρθρων 22 – 26 του Ν. 4172/2013 και των συναφών με αυτά εγκυκλίων (1113/2015, 1096/2016, 1073/2015, 1103/2015, 1075/2016, 1056/2015 κλπ)

Παρά ταύτα συνιστάται όπως ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος χρήστης για να αποκτήσει σφαιρικότερη αντίληψη σε σχέση με κάποια απόφαση να προστρέξει στο σύνολο του κειμένου αυτής αναζητώντας της στη σελίδα της ΑΑΔΕ. (https://www.aade.gr/menoy/endikofaneis-prosfyges-apofaseis-ded)

Περαιτέρω θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι αποφάσεις της ΑΑΔΕ μπορεί να ληφθούν με κριτήριο όχι κάποιο λόγο ουσίας, αλλά κάποιο τυπικό λόγο. Παράδειγμα η μη προσκόμιση στην Επιτροπή αποδεικτικού υλικού από τον προσφεύγοντα φορολογούμενο συνιστά λόγο απόρριψης της προσφυγής (σχετικά άρθρο 65 Ν. 4174/2013). Από την άλλη φορολογούμενος μπορεί να δικαιωθεί λόγω πλημμελούς αιτιολογίας από τον έλεγχο. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 49 παρ. 5 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α 287/31.12.2013) και του άρθρου 4 παρ. 3 της ΠΟΛ 1064/2017 σε περίπτωση που η πράξη ακυρώνεται για λόγους τυπικής πλημμέλειας, η αρμόδια φορολογική αρχή ενεργεί εκ νέου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Τέλος επισημαίνεται ότι κατά των αποφάσεων επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ Ν. 4172/2013 ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔ
 • ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
 • ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
 • ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
 • ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ – ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
 • ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
 • ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
 • ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
 • ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΚΡΑΤΗ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (Αρθρο 23ιγ Ν. 4172/2013)
 • ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΚΑΦΕΔΕΣ
 • ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΜΕΣΑ (Αρθρο 23β Ν. 4172/2013)
 • ΜΗ ΑΠΟΓΡΑΦΕΝΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ – ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
 • ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
 • ΤΕΚΜΑΡΤΟΙ ΤΟΚΟΙ ΕΣΟΔΑ
 • ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ
 • ΕΞΟΔΑ ΕΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 • ΕΞΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ
 • ΕΞΟΔΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
 • ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
 • ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
 • ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
 • ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
 • ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
 • ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της εργασίας εδώ.

Μπορείτε να δείτε το δεύτερο μέρος της εργασίας που αφορά Αποφάσεις ΔΕΔ σχετικά με τις υποχρεώσεις χαρτοσήμου εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εκπιπτόμενες Δαπάνες, ΔΕΔ