01/04/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

COVID-19 Συνοπτικός οδηγός επιχειρήσεων - Upd 6/4/2020

Upd 6/4/2020 - Η ομάδα της tgs (Ελλάς) συγκέντρωσε, κατέγραψε, μελέτησε και ανέλυσε όλα τα σημαντικά οικονομικά μέτρα που αφορούν τις επιχειρήσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η εργασία αυτή, αφορά μέτρα που αφορούν αποκλειστικά τις επιχειρήσεις και έχουν ήδη θεσμοθετηθεί ή εξαγγελθεί.ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

(1.1) Πλαίσιο 1

(Κ.Α.Δ. επιχειρήσεων που έχουν κλείσει με κρατική εντολή)

(1.2) Πλαίσιο 1

(Κ.Α.Δ. Μαρτίου επιχειρήσεων που πλήττονται)

(1.3) Πλαίσιο 1

(Κ.Α.Δ. Απριλίου επιχειρήσεων που πλήττονται)

(2) Πλαίσιο 2

(Κ.Α.Δ. Απριλίου επιχειρήσεων που πλήττονται)

(3) Πλαίσιο 3

(Κ.Α.Δ. Απριλίου επιχειρήσεων που πλήττονται)

(4) Εκτός Πλαισίου


(Λοιπές επιχειρήσεις)

Βεβαιωμένες οφειλές ΦΠΑ:

- που είναι ληξιπρόθεσμες στις 11/03/2020,

- ή πρόκειται να βεβαιωθούν και να γίνουν ληξιπρόθεσμες έως και 30/04/2020.


ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παράταση προθεσμίας καταβολής

μέχρι και την 31/08/2020.

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις.

(Α.1054/2020)

Παράταση προθεσμίας καταβολής

μέχρι και την 31/08/2020.

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις.

(Α.1054/2020)


n/a


n/a


n/a


n/a

Βεβαιωμένες οφειλές ΦΠΑ:

- που είναι ληξιπρόθεσμες στις 01/04/2020,

- ή πρόκειται να βεβαιωθούν και να γίνουν ληξιπρόθεσμες από 01/04/2020 έως και 30/04/2020.


ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


n/a


n/a

Παράταση προθεσμίας καταβολής

μέχρι και την 31/08/2020.

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις.


(Α.1073/2020)

Παράταση προθεσμίας καταβολής

μέχρι και την 31/08/2020.

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις.


(Α.1073/2020)


n/a

Παράταση προθεσμίας καταβολής

μέχρι και την 31/08/2020.

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις. (Σημ.1)

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 2)

Βεβαιωμένες λοιπές οφειλές & δόσεις ρυθμισμένων οφειλών προς ΔΟΥ:

- που είναι ληξιπρόθεσμες στις 11/03/2020,

- ή πρόκειται να βεβαιωθούν και να γίνουν ληξιπρόθεσμες έως και 30/04/2020.


ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παράταση προθεσμίας καταβολής

μέχρι και την 31/08/2020.

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις.

(Α.1053/2020)

Παράταση προθεσμίας καταβολής

μέχρι και την 31/08/2020.

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις.

(Α.1053/2020)


n/a


n/a


n/a


n/a

Βεβαιωμένες λοιπές οφειλές & δόσεις ρυθμισμένων οφειλών προς ΔΟΥ:

- που είναι ληξιπρόθεσμες στις 01/04/2020,

- ή πρόκειται να βεβαιωθούν και να γίνουν ληξιπρόθεσμες από 01/04/2020 έως και 30/04/2020.


ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


n/a


n/a

Παράταση προθεσμίας καταβολής

μέχρι και την 31/08/2020.

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις.


(Α.1072/2020)

Παράταση προθεσμίας καταβολής

μέχρι και την 31/08/2020.

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις.


(Α.1072/2020)


n/a

Παράταση προθεσμίας καταβολής

μέχρι και την 31/08/2020.

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις. (Σημ.1)

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 2)

Ασφαλιστικές εισφορές:

- μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, πληρωτέες 31/03/2020 & 30/04/2020.

Η υποβολή της ΑΠΔ είναι υποχρεωτική.


ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παράταση προθεσμίας καταβολής για 6 μήνες

(30/09 & 31/10).

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις. (Σημ.2)

(Δ.15/Δ΄/οικ. 13226/325/2020)

Παράταση προθεσμίας καταβολής για 6 μήνες

(30/09 & 31/10).


Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις.

(Δ.15/Δ΄/οικ. 13226/325/2020)


n/a


n/a


n/a


n/a

Ασφαλιστικές εισφορές:

- μηνός Μαρτίου 2020, πληρωτέες έως 30/04/2020.

Η υποβολή της ΑΠΔ είναι υποχρεωτική.


ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


n/a


n/a

Παράταση προθεσμίας καταβολής για 6 μήνες

(31/10).

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις.

(Δελτίο Τύπου Υπ. Οικ. 31/03/2020)


n/a


n/a

Παράταση προθεσμίας καταβολής για 6 μήνες

(31/10).

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις. (Σημ.1)

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 2)

Ασφαλιστικές εισφορές:

- που είναι σε ενεργή ρύθμιση, δόσεις πληρωτέες έως 31/03/2020 καθώς και όλες οι επόμενες.


ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Παράταση προθεσμίας καταβολής κάθε δόσης για 3 μήνες (30/06/2020).

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις. (Σημ.2)

(Δ.15/Δ΄/οικ. 13226/325/2020)

Παράταση προθεσμίας καταβολής κάθε δόσης για 3 μήνες (30/06/2020).

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις. (Σημ.2)

(Δ.15/Δ΄/οικ. 13226/325/2020)


n/a


n/a


n/a


n/a

Ασφαλιστικές εισφορές:

- που είναι σε ενεργή ρύθμιση, δόσεις πληρωτέες έως 30/04/2020 καθώς και όλες οι επόμενες.


ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣn/a


n/a

Παράταση προθεσμίας καταβολής κάθε δόσης για 3 μήνες (31/07).

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις.

(Δελτίο Τύπου Υπ. Οικ. 31/03/2020)


n/a


n/a

Παράταση προθεσμίας καταβολής κάθε δόσης για 3 μήνες (31/07).

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις. (Σημ.1)

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 2)

Επίδομα εορτών (Δώρο) Πάσχα.


ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δυνατότητα καταβολής έως και 30/06/2020.

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 19)

Δυνατότητα καταβολής έως και 30/06/2020.

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 19)

Δυνατότητα καταβολής έως και 30/06/2020.

(Δελτίο Τύπου Υπ. Οικ. 31/03/2020)

Δυνατότητα καταβολής έως και 30/06/2020.

(Δελτίο Τύπου Υπ. Οικ. 31/03/2020)

Δυνατότητα καταβολής έως και 30/06/2020.

(Δελτίο Τύπου Υπ. Οικ. 31/03/2020)


n/a

Μίσθωμα (ενοίκιο) επαγγελματικής μίσθωσης:

- Ενοίκιο Μαρτίου & Απριλίου 2020.


ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος

Μαρτίου & Απριλίου 2020.

(ΠΝΠ 20/03/2020,

άρθ. 2)


n/a


n/a


n/a


n/a


n/a

Αποζημίωση ειδικού σκοπού για 45 ημέρες.


ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αποζημίωση ύψους € 800 (για 45 ημέρες) στους εργαζομένους που θα τεθούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής της σύμβασης εργασίας.

(ΠΝΠ 14/03/2020, άρθ. 13 - ΠΝΠ 20/03/2020,

άρθ. 11 - 12998/232/2020)

Αποζημίωση ύψους € 800 (για 45 ημέρες) στους εργαζομένους που θα τεθούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής της σύμβασης εργασίας.

(ΠΝΠ 20/03/2020,

άρθ. 11 - 12998/232/2020)

Αποζημίωση ύψους € 800 (για 45 ημέρες) στους εργαζομένους που θα τεθούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής της σύμβασης εργασίας.

(ΠΝΠ 20/03/2020, άρθ. 11 - Δελτίο Τύπου Υπ. Οικ. 31/03/2020 - 12998/232/2020)

Αποζημίωση ύψους € 800 (για 45 ημέρες) στους εργαζομένους που θα τεθούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής της σύμβασης εργασίας.

(ΠΝΠ 20/03/2020, άρθ. 11 - Δελτίο Τύπου Υπ. Οικ. 31/03/2020 - 12998/232/2020)

Αποζημίωση ύψους € 800 (για 45 ημέρες) στους εργαζομένους που θα τεθούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής της σύμβασης εργασίας.

(ΠΝΠ 20/03/2020, άρθ. 11 - Δελτίο Τύπου Υπ. Οικ. 31/03/2020 - 12998/232/2020)


n/a

Επιστρεπτέα προκαταβολή.

Ταμειακή ενίσχυση με την μορφή “δανείου”.

Υποβολή αίτησης στο TAXISnet έως τις 10/04/2020.

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 3 - Α.1076/2020)

Ταμειακή ενίσχυση με την μορφή “δανείου”.

Υποβολή αίτησης στο TAXISnet έως τις 10/04/2020.

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 3 - Α.1076/2020)

Ταμειακή ενίσχυση με την μορφή “δανείου”.

Υποβολή αίτησης στο TAXISnet έως τις 10/04/2020.

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 3 - Α.1076/2020)

Ταμειακή ενίσχυση με την μορφή “δανείου”.

Υποβολή αίτησης στο TAXISnet έως τις 10/04/2020.

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 3 - Α.1076/2020)

Ταμειακή ενίσχυση με την μορφή “δανείου”.

Υποβολή αίτησης στο TAXISnet έως τις 10/04/2020.

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 3 - Α.1076/2020)

Ταμειακή ενίσχυση με την μορφή “δανείου”.

Υποβολή αίτησης στο TAXISnet έως τις 10/04/2020.

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 3 - Α.1076/2020)

Αναστολή προθεσμίας λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων (επιταγές).Αναστολή προθεσμίας λήξης κατά 75 ημέρες. Διαβίβαση ηλεκτρονικά από εκδότη, αποδέκτη ή κομιστή.

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 2)

Αναστολή προθεσμίας λήξης κατά 75 ημέρες. Διαβίβαση ηλεκτρονικά από εκδότη, αποδέκτη ή κομιστή.

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 2)

Αναστολή προθεσμίας λήξης κατά 75 ημέρες. Διαβίβαση ηλεκτρονικά από εκδότη, αποδέκτη ή κομιστή.

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 2)

Αναστολή προθεσμίας λήξης κατά 75 ημέρες. Διαβίβαση ηλεκτρονικά από εκδότη, αποδέκτη ή κομιστή.

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 2)

Αναστολή προθεσμίας λήξης κατά 75 ημέρες. Διαβίβαση ηλεκτρονικά από εκδότη, αποδέκτη ή κομιστή.

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 2)

Αναστολή προθεσμίας λήξης κατά 75 ημέρες. Διαβίβαση ηλεκτρονικά από εκδότη, αποδέκτη ή κομιστή. (Σημ.1)

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 2)

Λειτουργία επιχείρησης με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας (εκ περιτροπής εργασία).


ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιβολή (μονομερώς) εκ περιτροπής εργασίας, μέχρι Σεπτέμβριο 2020, τουλάχιστον για το 50% του προσωπικού. Κάθε εργαζόμενος απασχολείται τουλάχιστον 2 εβδομάδες ανά μήνα (1/2).

(ΠΝΠ 20/03/2020,

άρθ. 9)

Επιβολή (μονομερώς) εκ περιτροπής εργασίας, μέχρι Σεπτέμβριο 2020, τουλάχιστον για το 50% του προσωπικού. Κάθε εργαζόμενος απασχολείται τουλάχιστον 2

εβδομάδες ανά μήνα (1/2).

(ΠΝΠ 20/03/2020,

άρθ. 9)

Επιβολή (μονομερώς) εκ περιτροπής εργασίας, μέχρι Σεπτέμβριο 2020, τουλάχιστον για το 50% του προσωπικού. Κάθε εργαζόμενος απασχολείται τουλάχιστον 2

εβδομάδες ανά μήνα (1/2).

(ΠΝΠ 20/03/2020,

άρθ. 9)

Επιβολή (μονομερώς) εκ περιτροπής εργασίας, μέχρι Σεπτέμβριο 2020, τουλάχιστον για το 50% του προσωπικού. Κάθε εργαζόμενος απασχολείται τουλάχιστον 2

εβδομάδες ανά μήνα (1/2).

(ΠΝΠ 20/03/2020,

άρθ. 9)

Επιβολή (μονομερώς) εκ περιτροπής εργασίας, μέχρι Σεπτέμβριο 2020, τουλάχιστον για το 50% του προσωπικού. Κάθε εργαζόμενος απασχολείται τουλάχιστον 2

εβδομάδες ανά μήνα (1/2).

(ΠΝΠ 20/03/2020,

άρθ. 9)

Επιβολή (μονομερώς) εκ περιτροπής εργασίας, μέχρι Σεπτέμβριο 2020, τουλάχιστον για το 50% του προσωπικού. Κάθε εργαζόμενος απασχολείται τουλάχιστον 2

εβδομάδες ανά μήνα (1/2).

(ΠΝΠ 20/03/2020,

άρθ. 9)

Έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων & ΦΠΑ.

- Για τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις κατηγορίες 1.1 και 1.2, εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς και οι οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου.

- Παρατείνεται έως και την 10/04/2020 η προθεσμία καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών που λήγουν 30/03/2020 και 31/03/2020, για επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις κατηγορίες 1.1 και 1.2 και επιθυμούν να ενταχθούν στο καθεστώς έκπτωσης 25% (Α.1068/2020).

Δυνατότητα έκπτωσης 25% των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς την εφορία πληρωτέων το μήνα Μάρτιο και Απρίλιο, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

Δυνατότητα έκπτωσης 25% του ΦΠΑ πληρωτέου το μήνα Απρίλιο, που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα (30/04). Προϋπόθεση καταβολής υποχρεώσεων ΦΠΑ Μαρτίου.

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 1 - Δελτίο Τύπου Υπ. Οικονομικών 31/03/2020)

Δυνατότητα έκπτωσης 25% των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς την εφορία πληρωτέων το μήνα Μάρτιο και Απρίλιο, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

Δυνατότητα έκπτωσης 25% του ΦΠΑ πληρωτέου το μήνα Απρίλιο, που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα (30/04). Προϋπόθεση καταβολής υποχρεώσεων ΦΠΑ Μαρτίου.

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 1 - Δελτίο Τύπου Υπ. Οικονομικών 31/03/2020)

Δυνατότητα έκπτωσης 25% των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς την εφορία πληρωτέων το μήνα Απρίλιο, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

Δυνατότητα έκπτωσης 25% του ΦΠΑ πληρωτέου το μήνα Απρίλιο, που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα (30/04). Προϋπόθεση καταβολής υποχρεώσεων ΦΠΑ Μαρτίου.

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 1 - Δελτίο Τύπου Υπ. Οικονομικών 31/03/2020)

Δυνατότητα έκπτωσης 25% των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς την εφορία πληρωτέων το μήνα Απρίλιο, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

Δυνατότητα έκπτωσης 25% του ΦΠΑ πληρωτέου το μήνα Απρίλιο, που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα (30/04). Προϋπόθεση καταβολής υποχρεώσεων ΦΠΑ Μαρτίου.

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 1 - Δελτίο Τύπου Υπ. Οικονομικών 31/03/2020)


n/a


n/a

Επιτάχυνση επιστροφών Φόρου Εισοδήματος και ΦΠΑ:

- Η επιστροφή διενεργείται άμεσα, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων.

- Ως εκκρεμείς υποθέσεις, νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη προσωρινού προσδιορισμού φόρου μέχρι την 20/03/2020.

Αφορά εκκρεμείς κατά την 20/03/2020 υποθέσεις ελέγχου επιστροφής (Φ.Ε. ή ΦΠΑ), εφόσον το συνολικό αιτηθέν ποσό ανέρχεται μέχρι €30.000, ανά φορολογία.

(Ε.2037/2020)

Αφορά εκκρεμείς κατά την 20/03/2020 υποθέσεις ελέγχου επιστροφής (Φ.Ε. ή ΦΠΑ), εφόσον το συνολικό αιτηθέν ποσό ανέρχεται μέχρι €30.000, ανά φορολογία.

(Ε.2037/2020)

Αφορά εκκρεμείς κατά την 20/03/2020 υποθέσεις ελέγχου επιστροφής (Φ.Ε. ή ΦΠΑ), εφόσον το συνολικό αιτηθέν ποσό ανέρχεται μέχρι €30.000, ανά φορολογία.

(Ε.2037/2020)

Αφορά εκκρεμείς κατά την 20/03/2020 υποθέσεις ελέγχου επιστροφής (Φ.Ε. ή ΦΠΑ), εφόσον το συνολικό αιτηθέν ποσό ανέρχεται μέχρι €30.000, ανά φορολογία.

(Ε.2037/2020)

Αφορά εκκρεμείς κατά την 20/03/2020 υποθέσεις ελέγχου επιστροφής (Φ.Ε. ή ΦΠΑ), εφόσον το συνολικό αιτηθέν ποσό ανέρχεται μέχρι €30.000, ανά φορολογία.

(Ε.2037/2020)

Αφορά εκκρεμείς κατά την 20/03/2020 υποθέσεις ελέγχου επιστροφής (Φ.Ε. ή ΦΠΑ), εφόσον το συνολικό αιτηθέν ποσό ανέρχεται μέχρι €30.000, ανά φορολογία.

(Ε.2037/2020)


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(1) Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. 2 της ΠΝΠ 30/03/2020, οι κομιστές αξιογράφων των λοιπών – εκτός πλαισίου – επιχειρήσεων, δύνανται να υπαχθούν στο συγκεκριμένο μέτρο εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ. Εξαιρούνται κομιστές που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου συναλλαγών του στη διάρκεια της κρίσης.

(2) Εντάσσονται μόνο οι επιχειρήσεις που έχουν ενεργό, κύριο ΚΑΔ στις 20/03/2020 έναν από αυτούς που αναφέρονται στον πίνακα της Δ.15/Δ΄/οικ. 13226/325/2020.

(3) Οι επιχειρήσεις των κατηγοριών (1.1) και (1.2) συμπεριλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (“ΚΑΔ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ” και “ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ” αντίστοιχα). Οι επιχειρήσεις των κατηγοριών (1.3), (2) και (3) συμπεριλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 (“ΚΑΔ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1 (με κόκκινο χρώμα)”, “ΚΑΔ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2”, “ΚΑΔ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 3” αντίστοιχα).
Η tgs (Ελλάς) είναι μία δυναμική εταιρεία η οποία παρέχει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ελέγχου και παροχής συμβουλών, και μπορεί να συμβάλει στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας, στη σταθερότητα και στη βιώσιμη ανάπτυξη για κάθε επιχείρηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.


Η tgs (Ελλάς) είναι μέλος της tgs Global ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα και ευρέως αναγνωρισμένα δίκτυα ορκωτών ελεγκτών λογιστών, φορολογικών και επιχειρηματικών συμβούλων, με παρουσία σε περισσότερες από 56 χώρες.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:


Ελευθέριος Ερκέκογλου & Παύλος Σταφυλάς

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές – Υπεύθυνοι Φορολογικού Τμήματος

e.erkekoglou@tgs-hellas.com

p.stafylas@tgs-hellas.com


Κεντρικό

tgs (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές AE

Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125

Τηλ Κέντρο +30 2130 882858

W: www.tgs-hellas.com

W: www.tgs-global.com


Γραφείο Θεσσαλονίκης:

Έδισσον 6, Θεσσαλονίκη, 54640


Γραφείο Κρήτης:

Εμπ. Κέντρο Ερμής, Μπουνιαλή 11-19, Χανιά, 73134


Η παρούσα έκδοση περιέχει πληροφορίες σε περιληπτική μορφή και κατά συνέπεια προορίζεται μόνο για γενική πληροφόρηση και καθοδήγηση. Δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο μιας λεπτομερούς έρευνας ή της άσκησης επαγγελματικής κρίσης. Για οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει να απευθύνεστε στον κατάλληλο σύμβουλο.

comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Αξιόγραφα, Αναστολή καταβολής, Κορωνοϊός, Έκτακτα μέτρα, Πληττόμενες δραστηριότητες (ΚΑΔ), Αποζημίωση ειδικού σκοπού