06/03/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Τα οφέλη και οι παγίδες της νέας πάγιας ρύθμισης των 24 – 48 δόσεων

Σε συνεργασία με τον φοροτεχνικό Παναγιώτη Τσουκαλά – Τζίκα.

Στο σημερινό μας εβδομαδιαίο ραντεβού μέσω της φιλόξενης σελίδας του e-forologia, θα αφιερωθούμε στην ανάλυση της βελτιωμένης πάγιας ρύθμισης των 24 ή 48 δόσεων, που αφορά τις βεβαιωμένες οφειλές προς τις Δ.Ο.Υ και είναι πλέον γεγονός μπαίνοντας σε εφαρμογή την προηγούμενη εβδομάδα.

Δεδομένου ότι παρά τις διαφορετικές συμβουλές, αρκετοί φορολογούμενοι είχαν παγώσει τις ρυθμίσεις περιμένοντας τις περισσότερες δόσεις, όπου έδειξαν αυξημένο ενδιαφέρον με το άνοιγμα της εφαρμογής. Αρκετοί ήταν αυτοί που θέλησαν απλά να τσεκάρουν τις νέες οφειλές τους και να μελετήσουν τι θα κάνουν. Επίσης, αρκετοί ήταν και αυτοί που θέλησαν να ελέγξουν αν μπορούν να αυξήσουν τις δόσεις των ήδη στημένων ρυθμίσεων, αν δηλαδή τους συμφέρει να μετατρέψουν τις πάγιες ρυθμίσεις που έκαναν μετά την 1/11/2019 από 12 σε 24 δόσεις.

Σε κάθε περίπτωση, εμείς σαν γραφείο, από το άνοιγμα της εφαρμογής και στο διάστημα που μεσολάβησε, παρατηρήσαμε κάποια σημεία που θα θέλαμε να επισημάνουμε. Μοιραία όταν κάτι αλλάζει υπάρχουν κάποιες θετικές μεταβολές για τους φορολογούμενους, ενώ κάποιες άλλες δεν λειτουργούν και τόσο προς όφελος τους.

Αρχικά ένα θετικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι στη νέα πάγια ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές που είναι ληξιπρόθεσμες, αλλά και οι μη ληξιπρόθεσμες κατόπιν επιλογής του φορολογούμενου, σε μεγαλύτερο αριθμό δόσεων από αυτόν που υπήρχε.

Αναλυτικότερα ισχύουν τα εξής:

Από 1 έως 24 μηνιαίες δόσεις θα ρυθμίζονται οφειλές οι οποίες θα προέρχονται από τακτικές οφειλές όπως φόρος εισοδήματος, τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης, φόρος πολυτελούς διαβίωσης, Φ.Π.Α, ΕΝΦΙΑ, παρακρατούμενοι φόροι και γενικότερα από όποια οφειλή δε μπορεί να συμπεριληφθεί στην αμέσως επόμενη κατηγορία.

Από 1 έως 48 μηνιαίες δόσεις θα ρυθμίζονται οφειλές οι οποίες θα προέρχονται από έκτακτες αιτίες όπως είναι ο φόρος κληρονομιάς, πρόστιμα και διαφορές που προέκυψαν από ελέγχους φορολογικούς ή τελωνειακούς. Επίσης, όποια βεβαιωμένα ποσά προέρχονται από άλλες δημόσιες υπηρεσίες όπως για παράδειγμα τα πρόστιμα τροχαίας, πρόστιμα Δήμων ή Πολεοδομίας, πρόστιμα του ΣΕΠΕ κλπ.

Θετικό επίσης είναι το γεγονός ότι σε περίπτωση που οι οφειλέτες είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των όρων της ρύθμισης, τότε θα επιβραβεύονται με επιστροφή του 25% των τόκων που επιβαρύνθηκαν. Η επιστροφή αυτή προκύπτει με την ολική εξόφλησης της ρύθμισης. Το ποσό της επιστροφής δεν παρακρατείται και δεν κατάσχεται ή συμψηφίζεται με άλλες υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το Δημόσιο, άρα θα επιστρέφεται μετά από σχετική αίτηση στον φορολογούμενο.

Επιπλέον, ένα πολύ θετικό στοιχείο που πλέον υπάρχει σε σχέση με τα μέχρι τώρα δεδομένα, είναι η δυνατότητα που δίνεται στον φορολογούμενο να επιλέξει ποιες από τις μη ληξιπρόθεσμες οφειλές επιθυμεί να εντάξει στη ρύθμιση, σε περίπτωση που έχει περισσότερες από μια. Να θυμίσουμε ότι στην παλαιότερη μορφή της ρύθμισης αυτό δεν ήταν εφικτό, αφού το σύστημα πέρα από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, έδινε τη δυνατότητα της υπαγωγής του αθροίσματος όλων των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών και όχι της μεμονωμένης επιλογής τους.

Στην αντίπερα όχθη ωστόσο, υπάρχει μία επιβάρυνση στο επιτόκιο της νέας πάγιας ρύθμισης, κάτι που μπορεί να ενταχθεί στα αρνητικά στοιχεία. Μέχρι πρότινος το επιτόκιο υπολογισμού του τόκου για την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων ήταν περίπου 5,07%, ενώ με βάση την τελευταία αναπροσαρμογή επιβαρύνθηκε με 0,25% και πλέον ο οφειλέτης επιβαρύνεται με ετήσιο ποσοστό τόκων 5,32% για πάγια ρύθμιση από 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις και ποσοστό τόκων 6,82% για πάγια ρύθμιση από 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις.

Ομοίως, μειονέκτημα σε σχέση με την προηγούμενη μορφή της ρύθμισης, μπορεί να θεωρηθεί η ελάχιστη δόση. Με την προηγούμενη ρύθμιση οφειλέτης με συνολική οφειλή 136€, ο οποίος δεν είχε εισόδημα, μπορούσε να ρυθμίσει την παραπάνω οφειλή προκειμένου να είναι ενήμερος φορολογικά και τυπικός στις υποχρεώσεις του έως 8 δόσεις των 17€ περίπου. Τώρα με το πλαφόν της ελαχίστης μηνιαίας δόσης των 30€, υποχρεούται να ρυθμίσει εάν θέλει σε έως 4 δόσεις των 34€ περίπου.

Στα μειονεκτήματα εξίσου παραμένει το γεγονός του επιβαλλόμενου προστίμου σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής της μηνιαίας δόσης. Η εν λόγω προσαύξηση παραμένει στο 15% και θα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο έως τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης, ώστε να μην απολεσθεί η ρύθμιση. Σε περίπτωση απώλειας της πάγιας ρύθμισης δίνεται η δυνατότητα επανένταξης, ωστόσο ο οφειλέτης δε θα μπορεί να ρυθμίσει σε μεγαλύτερο αριθμό δόσεων από αυτών που υπολείπονταν κατά την απώλεια της ρύθμισης. Επιπλέον, θα πρέπει να προκαταβάλει ποσό διπλάσιο της μηνιαίας δόσης της καινούριας ρύθμισης. Αξίζει να θυμίσουμε ότι η παλαιότερη μορφή της ρύθμισης δε μπορούσε να «εντοπίσει» αυτούς τους περιορισμούς και έτσι υπήρχε ελεύθερη επιλογή.

Μίας και μιλάμε για ρυθμίσεις, κλείνοντας, θα θέλαμε να αναφέρουμε μία νέα εξέλιξη για τις 120 δόσεις των οφειλών μη μισθωτών προς τον ΕΦΚΑ. Με την εγκύκλιο 6/5-3-2020 που εκδόθηκε μόλις χθες από τον ΕΦΚΑ, έγινε προσπάθεια να γίνει μια διευκρίνιση του άρθρου 12 του Ν.4670/2020 αναφορικά με την προθεσμία επανένταξης της ρύθμισης των 120 δόσεων των οφειλετών που την απώλεσαν. Θεωρητικά η προθεσμία με τον Ν.4611/2019 για επανένταξη ήταν έως τις 31/05/2020. Όμως πλέον, με την ψήφιση του νόμου για το ασφαλιστικό (Ν.4670/2020), ορίζεται ότι οι οφειλέτες οι οποίοι είχαν κάνει ρύθμιση των οφειλών τους στα ασφαλιστικά ταμεία μέσω ΚΕΑΟ και την έχασαν, θα μπορούν να επανενταχθούν έως τις 31/03/2020. Επιπλέον, υπάρχει ο όρος ότι θα πρέπει να καταβάλλουν όλες τις απαιτητές δόσεις της ρύθμισης που απωλέσθηκε, καθώς επίσης και της τακτοποίησης των νέων οφειλών που δημιουργήθηκαν. Όλα αυτά βέβαια τακτοποιούνται με την απαραίτητη επίσκεψη στο αρμόδιο ΚΕΑΟ.

Ωστόσο, αυτή η αλλαγή της ημερομηνίας έχει προκαλέσει ήδη σύγχυση σε αρκετούς οφειλέτες, οι οποίοι δεν έχουν καν ρυθμίσει ακόμη εξαιτίας των ταμείων τους, τα οποία ακόμη διενεργούν πράξεις επαναπροσδιορισμού των οφειλών τους. Αυτοί μπορούν να ρυθμίσουν έως τις 31/5/2020 με μοναδική προϋπόθεση να είχαν καταθέσει την πρώτη αίτηση εμπρόθεσμα.

Καλό ΣΚ σε όλους!comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Πάγια ρύθμιση, Ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων, Ρύθμιση οφειλών