31/01/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Συνάντηση Σταϊκούρα με ΕΕΑ σχετικά με φόρους, 24 δόσεις, κ.λπ.

Του Παναγιώτη Παντελή - Φοροτεχνικού, Οικονομικού Επόπτη Ε.Ε.Α, σε συνεργασία με τον φοροτεχνικό Παναγιώτη Τσουκαλά – Τζίκα.

Η εβδομάδα ξεκίνησε με την επίσκεψη του Υπουργού Οικονομικών κου Χρήστου Σταϊκούρα στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Η επίσκεψη αποτέλεσε τιμή για το Ε.Ε.Α αφού εκπροσωπεί το μεγαλύτερο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας μας. Μάλιστα, ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα επισκέπτεται το Ε.Ε.Α ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθόσον ενδιαφέρεται πολύ να ακούει την άποψη της αγοράς.

Συζητήθηκαν θέματα οικονομίας, φορολογίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Δεκάδες ήταν οι ερωτήσεις προς τον Υπουργό που έθεσαν τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ε.Α, παράγοντες της αγοράς, καθώς και εκπρόσωποι άλλων φορέων από πολλούς και διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους.

Ο κύριος Σταϊκούρας, αναφερόμενος στην μείωση της φορολογίας που όλη η αγορά ζητά, αποκάλυψε ότι τον Απρίλιο θα εξεταστεί το ενδεχόμενο της μείωσης της εισφοράς αλληλεγγύης και του ΕΝΦΙΑ, καθώς τότε θα υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία των δημοσιονομικών της χώρας.

Σε ερωτήσεις που, ως Οικονομικός Επόπτης του Ε.Ε.Α, έθεσα στον κύριο Υπουργό για την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, μου απαντήθηκε ότι θα γίνει πράξη όταν βρεθεί ο σχετικός δημοσιονομικός χώρος. Όσον αφορά τη μείωση του Φ.Π.Α στην εστίαση από το 24% στο 13% για τα ροφήματα, η απάντηση, προς το παρών, είναι αρνητική διότι έχει υπολογιστεί ότι το κόστος ανέρχεται περίπου στα 200 εκατ. ευρώ.

Τέλος, για την παλαιότερα διαφημιζόμενη, περαιτέρω μείωση του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων από το 24% στο 20%, απάντησε ότι επί του παρόντος, θεωρείται προτιμότερο να εφαρμοστεί η ήδη ψηφισμένη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των πλήρως απασχολούμενων μισθωτών υπαλλήλων, κατά 0,90% (0,45% για εργοδότη και 0,45% για εργαζόμενο). Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι οι εμπλεκόμενοι και κερδισμένοι από αυτή την μείωση, θα είναι πολλοί περισσότεροι σε σχέση με αυτούς που θα ήταν από την μείωση του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων, λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι προς το παρόν δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και για τα δύο.

Ακόμα να σημειώσουμε πως ένα θέμα που συζητήθηκε ήταν η ρύθμιση των 24 δόσεων. Ζητήθηκε λοιπόν από τον Υπουργό για λόγους δικαίου να υπαχθούν όλοι, ανεξάρτητα αν ήταν σε ρύθμιση την 1η Νοεμβρίου 2019. Οι πληροφορίες μας λένε ότι, στην ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές που δεν είχαν υπαχθεί σε κάποια νομοθετική ρύθμιση που την 01/11/2019 ήταν σε ισχύ. Επιπλέον, ο χρόνος έναρξης εφαρμογής της ρύθμισης θα είναι 26/02/2020 και η ελάχιστη δόση θα είναι 30€. Σημαντικό επίσης είναι ότι ο οφειλέτης θα πρέπει ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης να καταθέσει και μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (κινητής και ακίνητης περιουσίας) όπως επίσης και όλες τις υποχρεώσεις που έχει προς τρίτους (ασφαλιστικά ταμεία, άλλες υπηρεσίες δημοσίου) πάγιες υποχρεώσεις και το τρέχον εισόδημα.

Κλείνοντας τη συνάντηση ανέφερε ότι θα πρέπει να γίνει προσπάθεια από όλους, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι και να γίνει δυνατή η περεταίρω μείωση φόρων, αφού γνωρίζει πολύ καλά ότι επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι μετά την μείωση του ΕΝΦΙΑ, το ποσοστό των φορολογούμενων που το ψήφισαν αυξήθηκε από το 80% που ήταν πέρσι στο 85%.

Το κυρίως θέμα του άρθρου μας θα το αφιερώσουμε στο τέλος επιτηδεύματος και ποιοι μπορούν να απαλλαγούν από αυτό. Σε κάθε περίπτωση, για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες καθώς και τις νομικές οντότητες, αποτελεί ένα επιπλέον χαράτσι το οποίο πολλές φορές γίνεται δυσβάσταχτο μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Ο σκοπός της ύπαρξης του ήταν η τόνωση της Ελληνικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της κρίσης, αφού επιβλήθηκε πακέτο με την εισφορά αλληλεγγύης το 2011.

Πάμε όμως να τα δούμε ένα – ένα με τη σειρά.

- Σε τι ποσό ορίζεται το τέλος επιτηδεύματος;

α) 650€ ετησίως για ατομικές – εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες,

β) 600€ ετησίως για κάθε υποκατάστημα,

γ) 1000€ για τα νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν έδρα σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων,

δ) 800€ για τα νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν έδρα σε τουριστικούς τόπους, πόλεις με πληθυσμό έως 200.000 κάτοικοι,

ε) 500€ για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εισόδημα σε έως 3 φυσικά πρόσωπα ή το 75% του εισοδήματος είναι από έναν εργοδότη(αρ.12 Ν.4172 παρ.2 περ.στ.) σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων,

στ) 400€ για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εισόδημα σε έως 3 φυσικά πρόσωπα ή το 75% του εισοδήματος είναι από έναν εργοδότη(αρ.12 Ν.4172 παρ.2 περ.στ.) σε πόλεις με πληθυσμό έως των 200.000 κατοίκων, και

ζ) 300€ για κάθε υποκατάστημα των περιπτώσεων ε και στ.

- Πότε βεβαιώνεται το τέλος επιτηδεύματος;

Το τέλος επιτηδεύματος βεβαιώνεται στα φυσικά και στα νομικά πρόσωπα αυτόματα με την υποβολή της δήλωσης της φορολογίας εισοδήματος του εκάστοτε έτους.

- Ποιοι εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος;

 • Όσοι έχουν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ασκούν ατομικό ελευθέριο επάγγελμα και δεν έχουν παρέλθει τα 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους,
 • Φυσικά πρόσωπα που έχουν ατομική – εμπορική επιχείρηση ή ασκούν το ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία μεγαλύτερη ή ίση του 80%,
 • Οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα σε χωριά κάτω των 500 κατοίκων και νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων, με εξαίρεση τους τουριστικούς προορισμούς,
 • Οι εμπορικές – ατομικές επιχειρήσεις που ο ιδιοκτήτης απέχει 3 έτη από την συνταξιοδότηση (65ο έτος ηλικίας),
 • Τα νομικά πρόσωπα που έχουν μπει σε εκκαθάρισή ή σε αδράνεια,
 • Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις,
 • Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων,
 • Οι αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών,
 • Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί,
 • Οι σχολικοί συνεταιρισμοί,
 • Οι αθλητικοί σύλλογοι και τα σωματεία κάθε είδους.

- Πόσο είναι το τέλος επιτηδεύματος σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας, μικρότερης της χρήσης;

Στην περίπτωση που μια ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο – οντότητα είχε προβεί σε διακοπή εργασιών εντός του 2019, για παράδειγμα τον Απρίλιο, τότε στην εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης θα βεβαιωθεί το τέλος επιτηδεύματος αναλογικά με τους μήνες τους οποίους ήταν ενεργή η επιχείρηση ή η νομική οντότητα.

- Πως μπορεί κάποιο φυσικό – νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα να γλιτώσει την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος;

Ο μοναδικός τρόπος για να μη δουν στο εκκαθαριστικό της δήλωσης του 2020 τα φυσικά – νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες το τέλος επιτηδεύματος, είναι εφόσον στη χρήση του 2019 δεν είχαν κάνει καμία συναλλαγή. Δηλαδή, δεν είχαν ούτε έσοδο αλλά ούτε και έξοδο. Υπό αυτές τις συνθήκες, θα μπορούν να κλείσουν το ελευθέριο επάγγελμα ή να θέσουν το νομικό πρόσωπο ή οντότητα σε αδράνεια εκπρόθεσμα με ημερομηνία 31/12/2018.

Η εκπρόθεσμη δήλωση αυτή, μπορεί να επιφέρει πρόστιμο 100€, διότι υπάγεται στα πρόστιμα του ΚΦΔ τα οποία είναι πληροφοριακού χαρακτήρα. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση είναι πολύ λιγότερο από την πληρωμή του οποιοδήποτε τέλους επιτηδεύματος.

Στην περίπτωση που το 2020 τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες θελήσουν να τεθούν και πάλι εν ενεργεία, δε θα πληρώσουν το τέλος επιτηδεύματος για τη χρήση 2019 που βρίσκονταν σε αδράνεια.

Τέλος, να τονίσουμε ότι η καταβολή του επιτηδεύματος, ενώ για την επιχείρηση στην πραγματικότητα είναι ένα έξοδο, λογιστικά δε νοείται σαν έξοδο και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

Καλό ΣΚ σε όλους!!!comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Τέλος επιτηδεύματος, Πάγια ρύθμιση, ΕΕΑ