14/01/20 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών

Με την με Αριθμ. πράξης 164/2/13.12.2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ιδρυμάτων πληρωμών και των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και την καταχώριση των παρόχων της υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την έννοια του στοιχείου 4 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 (ΦΕΚ 84 Α’) «ίδρυμα πληρωμών» είναι το νομικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 11, να παρέχει και να εκτελεί υπηρεσίες πληρωμών σε όλα τα κράτη-μέλη.

Η εν λόγω απόφαση εφαρμόζεται στους αιτούντες άδεια για την παροχή οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες πληρωμών των περ. α) έως ζ) του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 ή οποιουδήποτε συνδυασμού αυτών και της υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού της περ. η) του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018. Αναλυτικά το στοιχείο 3 του άρθρου 4 του Ν.4537/2018 αναφέρει:

3) «υπηρεσίες πληρωμών»: οι εξής επιχειρηματικές δραστηριότητες:

α) υπηρεσίες που επιτρέπουν τις τοποθετήσεις μετρητών σε λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών,

β) υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις μετρητών από λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών,

γ) εκτέλεση πράξεων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς κεφαλαίων σε λογαριασμό πληρωμών που τηρείται στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του χρήστη ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών:

αα) εκτέλεση εντολών άμεσης χρέωσης, συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ άμεσης χρέωσης,

ββ) εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογο μέσο,

γγ) εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών,

δ) εκτέλεση πράξεων πληρωμής στο πλαίσιο των οποίων τα χρηματικά ποσά καλύπτονται από πιστωτικό άνοιγμα για τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών:

αα) εκτέλεση εντολών άμεσης χρέωσης, συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ άμεσης χρέωσης,

ββ) εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογο μέσο,

γγ) εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών,

ε) έκδοση μέσων πληρωμής και/ή αποδοχή πράξεων πληρωμής,

στ) υπηρεσίες εμβασμάτων,

ζ) υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμής,

η) υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού,

Δείτε αναλυτικά την Αριθμ. πράξης 164/2/13.12.2019 εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Τράπεζα της Ελλάδος, Ίδρυμα πληρωμών