03/01/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Τα φορολογικά δώρα του 2020

Σε συνεργασία με τον Φοροτεχνικό Ηλία Χατζηγεωργίου

Το 2019 αποτελεί μία γλυκιά ανάμνηση αφήνοντας την θέση του στο 2020 με την ελπίδα να αποτελέσει μία καλύτερη χρονιά για όλους , με υγεία προπαντός και καλύτερες όσο το δυνατόν ειδήσεις για το τομέα της φορολογίας.

Η νέα χρονιά φέρνει στο σακούλι της μετά από αρκετά ομολογουμένως χρόνια ουκ ολίγες μειώσεις και ελαφρύνσεις , οι οποίες βέβαια δεν επαρκούν , αλλά ας πούμε ότι θα αποτελέσουν την εναρκτήρια διαδικασία της επανέναρξης της οικονομίας και την επαναφορά της στα θετικά πρόσημα.

Επιγραμματικά αξίζει να θυμίσουμε ότι στην νέα χρονιά θα έχουμε :

· Την εφαρμογή της μειωμένης κλίμακας φορολογίας εισοδήματος που έφερε ο Ν. 4646/2019 που ψηφίστηκε στα τέλη του 2019.

Η κλίμακα φόρου εισοδήματος να θυμίσουμε ότι διαμορφώνεται ως εξής :

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηματική Δραστηριότητα) σε ευρώ

Φορολογικός συντελεστής (%)

0-10.000

9% , από 22%

10.001-20.000

22%

20.001-30.000

28% , από 29%

30.001-40.000

36% , από 37%

40.001 -

44% , από 45%

· Την εφαρμογή της αύξησης του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για κάθε τέκνο , χωρίς να υπάρχει περιορισμός στα τρία τέκνα . Επίσης έχουμε την εφαρμογή του επιδόματος γέννησης που θα δίδονται 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο που γεννιέται μετά την 1/1/2020.

· Μείωση του φόρου νομικών προσώπων στο 24% από το 29% που εφαρμόστηκε για τα εισοδήματα του 2018. Μάλιστα η μείωση θα εφαρμοστεί για τα εισοδήματα της χρήσης του 2019 , οπότε θα φανεί στις δηλώσεις που θα γίνουν το 2020.

· Επιπλέον αξίζει να θυμίσουμε ότι εφαρμόστηκε η αναδρομική μείωση της προκαταβολής φόρου των νομικών προσώπων , κατά 5% . Η μείωση απεικονίζεται μέσω των τροποποιητικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν αυτόματα στο σύστημα της ΑΑΔΕ. Βέβαια μπορεί η εκκαθάριση να έγινε αυτόματα , όμως ο συμψηφισμός ή η επιστροφή του ποσού μέχρι στιγμής δεν έγινε αυτόματα και έτσι ως φαίνεται θα είναι αναπόφευκτή η επίσκεψη στην Δ.Ο.Υ για τους γνωστούς λόγους.

· Από 1/1/2020 επίσης θα εφαρμοστεί η μείωση του φόρου μερισμάτων νομικών προσώπων στο 5% , αντί για 10% που ίσχυσε το 2019. Ο νέος συντελεστής θα εφαρμοστεί για όσες γενικές συνελεύσεις λάβουν απόφαση για μοίρασμα του μερίσματος μετά την 1/1/2020.

· Την αναστολή για τρία έτη της επιβολής ΦΠΑ 24% στις πωλήσεις ακινήτων που έχουν πρώτη άδεια μετά την 1/1/2006. Αντί του ΦΠΑ θα πληρώνεται ο φόρος μεταβίβασης που είναι 3% . Επιπλέον παγώνει για άλλα τρία χρόνια η επιβολή φόρου υπεραξίας επί των πωλήσεων ακινήτων , φόρος ο οποίος δεν έχει εφαρμοστεί βέβαια καθόλου από την έναρξη της εφαρμογής του, αφού αποφασίζονται συνεχόμενες αναστολές του.

Ηλεκτρονικές αποδείξεις

Εκτός όλων αυτών των θετικών μέτρων έχουμε και την εφαρμογή της αύξησης του ορίου των αποδείξεων που θα πρέπει να συλλέγουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να μην πληρώνουν τον επιπλέον φόρο που προβλέπεται από τον νόμο , ο οποίος είναι το 22% επί του ποσού της διαφοράς.

Το ποσό των αποδείξεων που θα πρέπει να συλλεχθεί αυξάνεται στο 30% του πραγματικού εισοδήματος , με ανώτατο όριο τις 20.000 ευρώ αποδείξεις ατομικά. Το ανώτατο όριο μειώνεται στις 5.000 ευρώ αν υπάρχει δεσμευμένος τραπεζικός λογαριασμός.

Μάλιστα μαζί με τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους στο «παιχνίδι» των αποδείξεων μπαίνουν και όσοι έχουν εισοδήματα από ενοίκια , αλλά και όσοι λειτουργούν ατομικές επιχειρήσεις , αφού από 1/1/2020 θα ζητάτε και για αυτά τα εισοδήματα η προαναφερόμενη στόχευση.

Το ζητούμενο ποσοστό μειώνεται στο 20% όταν προκύπτει ότι αθροιστικά τα ενοίκια , τα δάνεια , ο φόρος εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ ξεπερνούν το 60% του πραγματικού εισοδήματος του φορολογούμενου. Τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι από τα πραγματικά εισοδήματα αφαιρούνται η εισφορά αλληλεγγύης και οι διατροφές και το ποσοστό του 30% ή του 20% υπολογίζεται μετά την αφαίρεση.

Πάγια ρύθμιση οφειλών

Η ψήφιση του Ν. 4646/2019 έφερε επιπλέον και ένα «λίφτινγκ» στην πάγια ρύθμιση των 12 ή των 24 δόσεων , όπου προβλέπεται αύξηση των δόσεων σε 24 και 48 αντίστοιχα.

Σε 48 δόσεις μπορούν να υπαχθούν φόροι που προέκυψαν από φορολογικούς ή τελωνιακούς ελέγχους , οι φόροι κληρονομιάς καθώς και τα ποσά που βεβαιώνονται στην Δ.Ο.Υ και δεν αφορούν φορολογικές ή τελωνειακές οφειλές, που αφορούν άλλες υπηρεσίες του δημοσίου δηλαδή.

Η ελάχιστη δόση καθορίζεται στα 30 ευρώ τον μήνα , ενώ παράλληλα εφαρμόζεται υπολογισμός ελάχιστης δόσης ανάλογα με τον Μ.Ο των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων την τελευταία τριετία και ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα των νομικών προσώπων του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Αναλυτικά για τα φυσικά πρόσωπα ανάλογα με τον Μ.Ο των εισοδημάτων κατά την τελευταία τριετία εφαρμόζεται ο εξής πίνακας όπου το ο Μ.Ο πολλαπλασιάζεται τμηματικά με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή ως εξής :

ΑΠO

ΕΩΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΟΣΟ

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ

0,00

15.000,00

4%

600

600

15.000,00

20.000,00

6%

300

900

20.000,00

25.000,00

8%

400

1300

25.000,00

30.000,00

10%

500

1800

30.000,00

50.000,00

12%

2400

4200

50.000,00

75.000,00

15%

3750

7950

75.000,00

100.000,00

20%

5000

12950

100.000,00

ΑΝΩ

25%

Οι ανωτέρω συντελεστές θα μειώνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα για κάθε προστατευόμενο τέκνο μέχρι το ανώτατο όριο των τριών τέκνων.

Το άθροισμα των γινομένων του εισοδήματος με τους αντίστοιχους συντελεστές αναγόμενο σε μηνιαία βάση διαιρεί το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής. Ο αριθμός των δόσεων προκύπτει από το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης αυτής, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης.

Αντίστοιχα για τα νομικά πρόσωπα εφαρμόζεται ο εξής πίνακας :

Το άθροισμα των γινομένων των ακαθάριστων εσόδων με τους αντίστοιχους συντελεστές αναγόμενο σε μηνιαία βάση διαιρεί το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής. Ο αριθμός των δόσεων προκύπτει από το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης αυτής, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης.

Σε κάθε περίπτωση για να εφαρμοστεί η νέα διαδικασία της πάγιας ρύθμισης αναμένεται η σχετική εγκύκλιος , αφού ο Ν. 4646/2019 αναφέρει χαρακτηριστικά ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ δύνανται να προσδιορίζεται ο χρόνος έναρξης εφαρμογής για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας, να καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής των φορολογικών υποχρεώσεων και μέσω διαδικτυακής εφαρμογής της ΑΑΔΕ, οι οποίες πρέπει να εκπληρώνονται για να μην απωλεσθεί η ρύθμιση, οι περιπτώσεις για τις οποίες η Φορολογική Διοίκηση θα απαιτεί υποχρεωτικά την πληρωμή της ρύθμισης μέσω πάγιας εντολής στους φορείς είσπραξης, επιπλέον όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να καθίσταται ενεργή η ρύθμιση, οι λεπτομέρειες και κάθε ειδικότερο θέμα εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Κλείνοντας θα πρέπει να τονίσουμε ότι η εν λόγω εγκύκλιος πρέπει να εκδοθεί το συντομότερο δυνατόν , διότι πολλοί φορολογούμενοι αναμένουν την υπαγωγή των οφειλών στις περισσότερες δόσεις και μέχρι τότε φοβούμενοι ενδεχόμενη μη δυνατότητα υπαγωγής των ρυθμισμένων οφειλών σε νέα ρύθμιση , δεν προχωρούν στην χρήση των 12 δόσεων. Ο φόβος άλλωστε επιβεβαιώνεται και από τα λεγόμενα του νόμου όπου αναφέρει ότι Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, η οποία κατά την 1.11.2019 ήταν σε ισχύ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Πάγια ρύθμιση, Φόρος μερισμάτων, Αφορολόγητο όριο, Φόρος εισοδήματος Νομικών Προσώπων, Κλίμακα φορολογίας, Ηλεκτρονικές πληρωμές, Φορολογικό νομοσχέδιο