27/09/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και παράταση των 120 στο 90΄+ ;;;

Σε συνεργασία με τον Φοροτεχνικό Παναγιώτη Τσουκαλά-Τζίκα

Σήμερα, θα ξεκινήσουμε το εβδομαδιαίο άρθρο μας με μια γρήγορη ανασκόπηση της εβδομάδας που μας πέρασε:

Την Τρίτη 24/09 έγινε συμψηφισμός των οφειλών (μη ρυθμισμένων) με τα ποσά επιστροφής εισοδήματος φυσικών προσώπων ετών 2015-2019. Επειδή, όμως, τη Δευτέρα 30/09 λήγει η προθεσμία πληρωμής σε αρκετούς φόρους, καλό θα είναι οι συνάδελφοι να ελέγξουν που έχουν γίνει οι συμψηφισμοί σε όσους φορολογούμενους ενδιαφερθούν, ώστε να αποφευχθούν τυχόν επιπλέον πληρωμές, αφού θα πρέπει να εξοφλήσουν αρκετές φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Αυτές ενδεικτικά είναι:

  • Καταβολή 1ης δόσης ΕΝΦΙΑ
  • Καταβολή 2ης δόσης Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων & 1η Δόση Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων που είναι μέλη σε Νομικά Πρόσωπα
  • Καταβολή 2ης δόσης Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
  • Καταβολή 1ης δόσης Φ.Π.Α. Αυγούστου και 2ης δόσης Φ.Π.Α. Ιουλίου
  • Καταβολή Παρακρατούμενου Φόρου περιόδου Ιουλίου
  • Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ και ΙΚΑ

Να υπενθυμίσουμε επιπλέον, ότι τη Δευτέρα 30/9 λήγει και η προθεσμία υποβολής της αίτησης δικαιούχων για ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο, η οποία γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του ΗΔΙΚΑ (www.idika.gr).

Βέβαια, η εβδομάδα κλείνει χωρίς κάποια ανακοίνωση για παράταση της υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν.4611/2019 για οφειλές στα Ασφαλιστικά Ταμεία, αλλά και στη Φορολογική Διοίκηση. Στα Ασφαλιστικά Ταμεία, ωστόσο, σύμφωνα και με το επίσημο έγγραφο το οποίο εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε χθές (Γ36/02/329), αναφέρεται επιγραμματικά ότι :

Α΄ Στάδιο: Προσδιορισμός - επανυπολογισμός των οφειλών

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ, και περιλαμβάνει επιμέρους βήματα:

α. είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και επαλήθευση των προσωπικών στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας.

Με την ολοκλήρωση του βήματος αυτού το αίτημα καταχωρίζεται και θεωρείται εμπρόθεσμο. Συνεπώς, οι οφειλέτες που θα πραγματοποιήσουν το βήμα αυτό μέχρι τις 30/9/2019 δεν πρέπει να ανησυχούν αν καθυστερήσει ο προσδιορισμός της οφειλής, διότι θα έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα για ένταξη στην ρύθμιση.

Στο πολυνομοσχέδιο φαίνεται ότι οι οφειλέτες μπορούν να κάνουν αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη και η ρύθμιση να ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019.

Τι θα γίνει στην περίπτωση που μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2019 δεν έχει προσδιοριστεί από τα ασφαλιστικά ταμεία το ύψος των οφειλών;

Οι οφειλέτες αυτοί, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, θα χάσουν τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών;

Να τονίσουμε εδώ, όπως έχουμε αναφέρει και στα προηγούμενα άρθρα, ότι τα προβλήματα που συναντώνται κατά τη διάρκεια της διεκπεραίωσης είναι αρκετά και η διαδικασία επίλυσής τους εκτελείται με πολύ αργούς ρυθμούς…

Η εκκαθάριση του 2018 του ΕΦΚΑ εμφανίστηκε στο ΚΕΑΟ σήμερα!

Πολλές οφειλές σε ΟΑΕΕ και ΕΦΚΑ είναι λάθος, αφού οι ασφαλισμένοι μπορεί να ήταν ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ την περίοδο προ του 2016, αλλά το σύστημα του ΟΑΕΕ τους «έβλεπε» σαν ελεύθερους επαγγελματίες, με αποτέλεσμα να χρεώνονται επιπλέον εισφορές!

Όσον αφορά τις οφειλές του ΤΣΑΥ, οι ασφαλισμένοι δεν ξέρουν ακόμα τι ποσά πρέπει να ρυθμίσουν, αφού οι οφειλές σε πολλούς δεν εμφανίζονται ή εμφανίζονται λανθασμένα!

Στις διατάξεις της ρύθμισης των 120 δόσεων συμπεριλαμβάνονται και οφειλές που προκύπτουν από ελέγχους ή συμπληρωματικές δηλώσεις, στην περίπτωση που η όλη διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και οι φόροι έχουν βεβαιωθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 30/09/2019. Εάν αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί, οι σχετικές οφειλές που θα προκύψουν δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Εδώ, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του φορολογούμενου, αλλά, κατά κύριο λόγο, στην έλλειψη προσωπικού στις εφορίες και στα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς επίσης και στη γραφειοκρατική διαδικασία του ελέγχου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών. Εκείνο το οποίο ζητείται είναι, από τη στιγμή που έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου και αφορά τις χρήσεις 2018 και πριν, οι φόροι που θα προκύψουν να μπορούν να υπαχθούν στην ως άνω ρύθμιση, ανεξαρτήτως του χρόνου εκκαθάρισης και βεβαίωσής τους.

Επιπλέον, θα πρέπει να διευθετηθεί το θέμα ότι ο τόκος των βεβαιωμένων οφειλών που υφίστανται ή θα προκύπτει μετά την υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων και αφορά οφειλές από το 2013 και πριν, δεν διαγράφεται εφόσον γίνει εφάπαξ καταβολή των οφειλών αυτών.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι, όπως είναι γνωστό, το βάρος της διεκπεραίωσης της ρύθμισης των 120 δόσεων στην εφορία θα πέσει στους συνάδελφους λογιστές, δεδομένου ότι εάν δοθεί παράταση έως 31/10/2019, οι λογιστές δεν θα έχουν μόνο τη διεκπεραίωση της ρύθμισης των 120 δόσεων στην εφορία, αλλά και τις πάγιες μηνιαίες υποχρεώσεις του λογιστηρίου, οι οποίες είναι αρκετές.

Στο σημερινό μας άρθρο θα θέλαμε να αναφερθούμε σε δυο ακόμα σημαντικά ζητήματα τα οποία αφορούν το «τέρας της ελληνικής γραφειοκρατίας» και το οποίο ταλαιπωρεί καθημερινά, όχι μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις εταιρείες, αλλά και τα λογιστικά γραφεία με τα οποία συνεργάζονται.

1) Άρθρο 59, Κεφάλαιο Γ’ του Πολυνομοσχέδιου (Μέτρα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας)

Παρ. 1. Ειδικός Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων ή Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων ή ελεγκτής των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης ή αρμόδιος υπάλληλος του ΕΦΚΑ που διαπιστώνει τη μη αναγραφή εργαζομένου σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη, επιβάλλει στον εργοδότη πρόστιμο ποσού δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων.

Παράδειγμα : Μπαίνει κλιμάκιο ελέγχου του ΙΚΑ σε επιχείρηση, βρίσκει έναν υπάλληλο αλλοδαπό και τον ρωτάει το όνομά του. Ο υπάλληλος επειδή είναι αλλοδαπός δεν μιλάει καλά ελληνικά, λέει το όνομά του και ο αρμόδιος ελεγκτής το γράφει όπως το ακούει, με αποτέλεσμα πολλές φορές αυτό να μην συνάδει με το όνομα που είναι γραμμένο στον Πίνακα Προσωπικού. Έτσι, βεβαιώνει το πρόστιμο των 10.500€ στο ΑΦΜ της επιχείρησης και το στέλνει ταχυδρομικώς στον εργοδότη.

Αποτέλεσμα : Στον εργοδότη βεβαιώνεται ένα υπέρογκο πρόστιμο για υπάλληλο τον οποίο έχει προσλάβει και τον έχει και καταγεγραμμένο στον Πίνακά του και για να καταφέρει να το βγάλει από τον ΑΦΜ του θα πρέπει να προσφύγει δικαστικά. Η διαδικασία αυτή είναι όμως εξαιρετικά χρονοβόρα και κατά τη διάρκειά της ο εργοδότης έχει τα εξής προβλήματα :

  • Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών
  • Αδυναμία έκδοσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας
  • Αδυναμία ρύθμισης επόμενων μικρών οφειλών, αφού στα ποσά βεβαιώνεται και το υπάρχον πρόστιμο

2) Βεβαίωση ΕΦΚΑ για την επέκταση δραστηριότητας βάσει της ΠΟΛ.1006/2013, η οποία τροποποιήθηκε και με την Εγκύκλιο Α.1164/2019.

Βάσει των ανωτέρω εγκυκλίων, ορίζεται σαν υποχρέωση του επιχειρηματία ότι για να βάλει κάποιον επιπλέον ΚΑΔ στην ατομική του δραστηριότητα που εμφανίζεται στην εφορία θα πρέπει να κάνει πρώτα μια επίσκεψη στον αρμόδιο ΕΦΚΑ (αντιμετωπίζοντας την καθημερινή τρέλα που επικρατεί εκεί) και να κάνει αίτηση για να του εκδοθεί βεβαίωση. Βασική προϋπόθεση όμως είναι και να μην οφείλει, αλλά και να έχει εξοφλημένες και τις τρέχουσες εισφορές, οι οποίες, όμως, είναι υπολογισμένες βάσει της κερδών της προηγούμενης χρήσης. Δηλαδή πρακτικά ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να προχωρήσει την όλη διαδικασία!

Στις παραπάνω περιπτώσεις θα βασίζονται κάποιες από τις προτάσεις τις οποίες θα υποβάλει το Ε.Ε.Α. στις επόμενες ημέρες στους αρμόδιους Υπουργούς.

Κλείνοντας, θα πρέπει να τονίσουμε ότι εάν θέλουμε να έχουμε ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, καλή είναι η ενέργεια μείωσης των φορολογικών συντελεστών, εκείνο όμως το οποίο θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της η Πολιτεία είναι ότι η γραφειοκρατία φρενάρει περισσότερο την οποιαδήποτε επένδυση, μικρή ή μεγάλη.

Καλό ΣΚ σε όλους!comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Αδήλωτη εργασία, Γραφειοκρατία, Εντολή ελέγχου, Επέκταση δραστηριότητας, Κοινωνικό Τιμολόγιο, επιβαλλόμενο πρόστιμο, Φορολογικές υποχρεώσεις, Ρύθμιση οφειλών, Ρύθμιση 120 δόσεων