28/05/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Γιατί η πλατφόρμα 120 δόσεων ΕΦΚΑ χρήζει άμεσης διόρθωσης

Είναι πράγματι κρίμα μια αξιόλογη και ευνοϊκή για τους ασφαλισμένους ρύθμιση να αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα από την πρώτη μέρα λειτουργίας της.

Επιλέγοντας κάποιος να προχωρήσει τη ρύθμιση των 120 δόσεων στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, βλέπει στις οφειλές ΕΤΕΑΕΠ τις δόσεις εκκαθάρισης 2017 (για την ακρίβεια είναι 2017 και 2018).

Κατά τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.4611/2019 (ταυτόσημη είναι και η διατύπωση της παρ.1 του άρθρου 2) ορίζεται: "1. Το σύνολο των οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, υπάγονται σε ρύθμιση, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου."

Ανεξάρτητα από το δόκιμο της διατύπωσης (μέχρι τώρα ο νομοθέτης χρησιμοποιούσε φράσεις όπως ληξιπρόθεσμες ή βεβαιωμένες), είναι προφανές όμως πως ο Νομοθέτης ήθελε οφειλές που γεννήθηκαν μέχρι 31.12.2018.

Άρα υπάρχουν οι ακόλουθες ενστάσεις:

1. Οι δήθεν οφειλές δεν είναι οφειλές, αφού κατά τη ρητή διατύπωση των εγκυκλίων Φ80020/οικ.948/Δ16.29/2019 και Φ80020/οικ.902/Δ16.20/2019 του εποπτεύοντος Υπουργείου:

«….ΙΙΙ. Οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολουμένων και ελευθέρων επαγγελματιών, που αφορούν την χρονική περίοδο από 01/01/2017 έως 31/12/2018, οι οποίες δεν έχουν αναζητηθεί από το ΕΤΕΑΕΠ λόγω τεχνικών δυσχερειών, υπολογίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 97 του Ν.4387/2016, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4578/2018, χωρίς πρόσθετα τέλη, τόκους και προσαυξήσεις κεφαλαιοποιούνται και εξοφλούνται σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2019. …».

(ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΤΕΑΕΠ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΚΕΣ).

Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται οφειλή, αφού αυτή έχει ρυθμιστεί νομίμως με κανονιστικές πράξεις και εγκυκλίους του Υπουργείου και του ΕΤΕΑΕΠ.

2. Οι δήθεν οφειλές δεν δημιουργήθηκαν μέχρι 31.12.2018, αλλά περί τα μέσα Μαρτίου 2019 (όχι με ευθύνη του ασφαλισμένου), μετά τη θέσπιση του Ν.4578/2018, την έκδοση εγκυκλίου του Υπουργείου και την εκκαθάριση που διενήργησε το ΕΤΕΑΕΠ και είναι πληρωτέες και άρα οφειλόμενες από 1.1.2019, άρα η ένταξή τους στην πλατφόρμα δεν είναι σύννομη.

(Δείτε εικόνα εκκαθάρισης):

3. Οι χιλιάδες παράλληλα ασφαλισμένοι (δημόσιοι λειτουργοί, έμμισθοι, μπλοκάκια κ.λπ.) που παρανόμως εμφανίζονται ως οφειλέτες του ΕΤΕΑΕΠ, αφού έχουν ήδη καταβάλει εισφορές ΕΤΕΑΕΠ με κρατήσεις επί των αποδοχών τους και εξαιρούνται ρητώς κατά το νόμο και τις ανωτέρω εγκυκλίους, πως θα ρυθμίσουν;

4. Αυτονόητο είναι ότι δεν είναι δυνατόν με βάση τις αρχές της χρηστής διοίκησης μια ρυθμισμένη από τη Διοίκηση οφειλή (που δημιουργήθηκε από δική της ευθύνη) σε άτοκες δόσεις να εντάσσεται στην έντοκη ρύθμιση του 4611/2019 χωρίς δικαίωμα καν επιλογής του οφειλέτη.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: Η άμεση επιδιόρθωση του λάθους και η ένταξη στη ρύθμιση των εκκαθαρίσεων του ΕΤΕΑΕΠ μόνον κατ' επιλογή του ασφαλισμένου!
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Δικηγόρος > ΕΤΕΑΕΠ, Οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία, Ρύθμιση 120 δόσεων