24/04/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Η φορολογική δήλωση επέχει θέση αίτησης επιστροφής φόρου

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση Α.1129/ 4.4.2019 της ΑΑΔΕ με θέμα «Τροποποίηση της Α.1037/25.1.2019 (Β΄ 213) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τον τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και τον καθορισμό δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές - υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013».

Αιτία της Απόφασης είναι η συμπλήρωσης της προϋφιστάμενης Α.1037/25.1.2019 (Β΄ 213) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Ειδικά, στην παράγραφο 2 του Κεφαλαίου Α΄ της Α.1037/25.1.2019 (Β΄ 213) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ορίζεται ότι:

«Η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας είναι υποχρεωτική και γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Β΄ της παρούσας, εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στο ίδιο κεφάλαιο. Ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης γίνεται άμεσος προσδιορισμός του φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Ν. 4174/2013. Η προθεσμία υποβολής της, για φορολογικό έτος που ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος, λήγει την 28 Ιουνίου 2019».

Ήδη, με την νέα Απόφαση Α. 1129/2019, προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της παραγράφου, ως εξής:

«Σε περίπτωση που με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή, παρέλκει η υποβολή έγγραφου αιτήματος του φορολογουμένου, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4174/2013, καθόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος επέχει θέση έγγραφου αιτήματος.».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η Α.1037/25.1.2019 (Β΄ 213) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Δείτε το σύνολο της Α. 1129/2019 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ στην On line τράπεζα.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επιστροφή φόρου εισοδήματος, Νομικά πρόσωπα