08/03/19 | Αρχική > Οδηγός Λογιστη > Λογιστής

Δικαιούχοι Α’ τάξης λογιστή – φοροτεχνικού

Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α` τάξης χορηγείται στα μέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του π.δ. 38/2010, που ασκούν επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β` τάξης.

Επίσης:
1.Οι λογιστές φοροτεχνικοί, μέλη του Ο.Ε.Ε., που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του Ν.4152/2013 (9/5/2013) επαγγελματική ταυτότητα Γ` τάξης, αποκτούν αυτόματα την επαγγελματική ταυτότητα Β` τάξης με τον ίδιο αριθμό και επαγγελματικά δικαιώματα. Με τη συμπλήρωση τριετούς αποδεδειγμένης άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έγκριση χορήγησης της επαγγελματικής ταυτότητας Γ` τάξης και την παρακολούθηση των προβλεπόμενων επιμορφωτικών σεμιναρίων, δικαιούνται να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α` τάξης.

2. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, μέλη του Ο.Ε.Ε., που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του Ν.4152/2013 (9/5/2013) επαγγελματική ταυτότητα Β` τάξης, αποκτούν αυτόματα την επαγγελματική ταυτότητα Β` τάξης με τον ίδιο αριθμό και επαγγελματικά δικαιώματα. Με τη συμπλήρωση διετούς αποδεδειγμένης άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έγκριση χορήγησης της επαγγελματικής ταυτότητας Β` τάξης (ημερομηνία χορήγησης πριν 9/5/2013) και την παρακολούθηση των προβλεπόμενων επιμορφωτικών σεμιναρίων, δικαιούνται να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α` τάξης.

3. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του Ν.4152/2013 (9/5/2013) επαγγελματική ταυτότητα Γ` τάξης, αποκτούν αυτόματα την επαγγελματική ταυτότητα Β` τάξης με τον ίδιο αριθμό και επαγγελματικά δικαιώματα. Με τη συμπλήρωση τριετούς αποδεδειγμένης άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έγκριση χορήγησης της επαγγελματικής ταυτότητας Β` τάξης (9/5/2013) και την παρακολούθηση των προβλεπόμενων επιμορφωτικών σεμιναρίων δικαιούνται να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α` τάξης.

4. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών [2] Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του Ν.4152/2013 (9/5/2013) επαγγελματική ταυτότητα Β` τάξης, αποκτούν αυτόματα την επαγγελματική ταυτότητα Β` τάξης με τον ίδιο αριθμό και επαγγελματικά δικαιώματα. Μετά από τη συμπλήρωση διετούς αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έγκριση χορήγησης της επαγγελματικής ταυτότητας Β` τάξης (ημερομηνία χορήγησης πριν 9/5/2013) και την παρακολούθηση των προβλεπόμενων επιμορφωτικών σεμιναρίων δικαιούνται να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α` τάξης.

5. Οι λογιστές φοροτεχνικοί που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Α` τάξης συνεχίζουν ακωλύτως να ασκούν το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού με τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα. Σύμφωνα με τον Ν 2515/1997 όπως ισχύει σήμερα η επαγγελματική ταυτότητα λογιστή φοροτεχνικού (ΛΦ) ανωτέρας τάξεως πέραν των ετών υπηρεσίας θα αποκτάται μετά από πιστοποίηση παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων σε λογιστικά και φορολογικά θέματα και αξιολόγησης των υποψηφίων κατά τη διάρκεια παρακολούθησης αυτών. Λόγω των αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού το 2013 (Ν 4152/2013) με την κατάργηση των τάξεων Γ’ και Δ’, τα επιμορφωτικά σεμινάρια αφορούν μόνο στην απόκτηση της Α’ τάξης (δεδομένου ότι υπάρχουν οι τάξεις Β’ και Α’).comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Άδεια λογιστή φοροτεχνικού, ΟΕΕ, Επαγγέλματα > Λογιστής, Επαγγέλματα > Φοροτεχνικός