01/03/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Πόθεν Έσχες 2019

Σε συνεργασία με τον Φοροτεχνικό Παναγιώτη Τσουκαλά - Τζίκα

Το κλείσιμο του φετινού Φεβρουαρίου χθες μόνο αδιάφορο δεν ήταν για όλους τους συναδέλφους λογιστές-φοροτεχνικούς. Πολλές φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις έπρεπε να είχαν διευθετηθεί έως και τις 28/2/2019.

Αναλυτικά:

 • Οριστικοποίηση εικόνας airbnb για το έτος 2018 από τους διαχειριστές των ακινήτων.
 • Αίτηση υποβολής ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων.
 • Ηλεκτρονική δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε..
 • Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης λογιστή φοροτεχνικού στο Ο.Ο.Ε., η οποία πήρε παράταση έως και σήμερα.
 • Υποβολή βεβαίωσης αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, τόκους, δικαιώματα εισοδημάτων από μερίσματα για το φορολογικό έτος 2018.

Η τελευταία προθεσμία όμως θεωρητικά μόνο έληγε στις 28/2, αφού όπως αναφέρει και η απόφαση Α.1009/2019, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βεβαιώσεων ορίζεται η ημέρα υποβολής της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

Βάσει των ανωτέρω, αναμφίβολα ο Μάρτιος θα είναι ένας καυτός μήνας από φορολογικής άποψης, αφού, όπως όλα δείχνουν, εντός αυτού του μήνα όλοι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να φανούν συνεπείς στο ετήσιο καθιερωμένο ραντεβού τους με την εφορία.

Στο σημερινό μας άρθρο δε θα ασχοληθούμε με τις φορολογικές δηλώσεις, αλλά με μια άλλη φορολογική υποχρέωση που θα απασχολήσει αρκετούς φορολογούμενους και συναδέλφους, τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων, το κοινώς λεγόμενο «Πόθεν Έσχες».

Η προθεσμία υποβολής του ξεκίνησε στις 18/2, θα λήξει στις 31/3/2019 και αφορά :

 • Όσους απέκτησαν ιδιότητα και έπρεπε να υποβάλλουν αρχική δήλωση τα έτη 2016 έως 2018 και δεν τις είχαν υποβάλλει παλαιότερα.
 • Όσους έπρεπε να υποβάλλουν ετήσιες δηλώσεις πόθεν έσχες ετών 2016 έως 2018 (εισοδήματα 2015-2017) και δεν τις είχαν υποβάλλει παλαιοτέρα.
 • Όσους είχαν υποβάλλει παλαιότερα και θέλουν να τις τροποποιήσουν - οριστικοποιήσουν για τον οποιοδήποτε λόγο.

Βάσει των οδηγιών, η οριστικοποίηση δεν είναι υποχρεωτική, απλά 31/3/2019 θα κλειδώσει με ό,τι στοιχεία είχαν υποβληθεί παλαιότερα.

Οι φετινές Ετήσιες Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων 2019 (χρήση 2018) θα πρέπει να υποβληθούν εντός 3 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών Δηλώσεων φορολογικού έτους 2018.

Οι υπόχρεοι υποβολής εντύπου Πόθεν Έσχες είναι αυτοί που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν.3213/2003 μετά και την τελευταία του τροποποίηση από τον Ν.4571/2018.

Η υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων γίνεται στη σελίδα www.pothen.gr με τους κωδικούς taxis του υπόχρεου. Οι υπόχρεοι υποβολής για πρώτη φορά θα πρέπει να επιλέξουν με την είσοδό τους την επιλογή «Αρχική δήλωση εντός 90 ημερών». Αυτή η προθεσμία δε θα ισχύσει φέτος για τους συγκεκριμένους, καθώς το σύστημα καθυστέρησε να ανοίξει. Αντιθέτως, οι υπόλοιποι υπόχρεοι επιλέγουν «Δημιουργία ετήσιας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης», ώστε να φανούν και οι δηλώσεις που είχαν υποβάλλει κατά τα προηγούμενα έτη. Είτε οι καινούργιοι, είτε οι παλιοί υπόχρεοι, πρέπει να υποβάλλουν κάθε χρόνο Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων. Με την απώλεια της ιδιότητας, οι υπόχρεοι υποβάλλουν για ένα ακόμα έτος, με εξαίρεση τον Πρωθυπουργό, τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, για τους υπουργούς, τους αναπληρωτές υπουργούς και τους υφυπουργούς, τους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές, καθώς και για τους περιφερειάρχες, τους δήμαρχους και όσους διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων, οι οποίοι υποβάλλουν για τρία ακόμα έτη.

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους υπόχρεους που έχουν έγγαμη σχέση, ακόμα και στην περίπτωση που βρίσκονται σε διάσταση ή έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Η Δήλωση Πόθεν Έσχες υποβάλλεται κοινά και συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία και των δύο συζύγων. Με την οριστικοποίηση της δήλωσης του υπόχρεου, ο/η σύζυγος θα πρέπει να κάνει επιβεβαίωση της οριστικοποίησης με τους κωδικούς taxis του. Σε περίπτωση που ο εν διαστάσει σύζυγος αρνείται να κάνει αποδοχή, ο υπόχρεος κατά την οριστικοποίηση θα πρέπει να κοινοποιήσει τη μη έγκριση και τους λόγους αδυναμίας ή άρνησης. Εν συνεχεία, το αρμόδιο όργανο ελέγχου θα καλέσει τον εν διαστάσει σύζυγο να δηλώσει τα δικά του περιουσιακά στοιχεία και των ανηλίκων τέκνων, εάν υπάρχουν. Επίσης, εάν είναι υπόχρεοι υποβολής και οι δύο σύζυγοι, θα πρέπει να υποβληθεί δύο φορές η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων, βάζοντας τον άντρα υπόχρεο τη μία φορά και την άλλη το αντίστροφο.

Για την ορθή συμπλήρωση του Πόθεν Έσχες οι υπόχρεοι θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους μια σειρά στοιχείων και δικαιολογητικών για να συμπληρώσουν σωστά όλα τα απαιτούμενα πεδία.

Πιο αναλυτικά:

 • Τα διάφορα επενδυτικά προϊόντα (ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, όλα τα εισοδήματα του έτους από κάθε πηγή).
 • Ακίνητα
 • Μετοχές
 • Παράγωγα κ.λπ.
 • Οι συμμετοχές σε εταιρίες και σε επιχειρήσεις γενικότερα.
 • Η μίσθωση θυρίδων
 • Τα κινητά πράγματα αξίας άνω των 30.000 ευρώ
 • Τα μετρητά χρήματα εκτός τραπεζικού συστήματος, εφόσον ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ
 • Οι δανειακές υποχρεώσεις και απαιτήσεις για τους υπόχρεους που υποβάλλουν τη δήλωση στην επιτροπή της Βουλής.
 • Άδειες κυκλοφορίας και παραστατικά αγοραπωλησίας πλωτών, εναέριων μεταφορικών μέσων και οποιοδήποτε οχημάτων κυκλοφορίας
 • Στοιχεία υπολοίπων λογαριασμών τραπεζών από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

*Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι βάσει και του τρέχοντος ισχύοντος νόμου, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι υπόχρεα έκδοσης εντός 3 ημερών της σχετικής βεβαίωσης υπολοίπου την 31η/12 του προηγούμενου έτους ατελώς, ύστερα από την κατάθεση της σχετικής αίτησης προς αυτά.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται με τα ποσά των υπολοίπων σε όσους δεν υποβάλλουν για πρώτη φορά τη δήλωση του Πόθεν Έσχες, καθώς το σύστημα στη φετινή δήλωση κάνει ανάκτηση των υπολοίπων της προηγούμενης δήλωσης.

Η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων περιλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία του προηγούμενου έτους για τον υπόχρεο και τον/τη σύζυγό του, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στο εξωτερικό. Οπότε εάν ο υπόχρεος τα έχει συμπληρώσει όλα από την περυσινή δήλωση, το μονό που έχει να κάνει είναι να επικαιροποιήσει τα ήδη υπάρχοντα με όποιες αλλαγές μπορεί να προκύψουν.

Τέλος, όσον αφορά στα πρόστιμα και στις κυρώσεις εκπρόθεσμης δήλωσης, ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης, καθώς και της μη υποβολής με τον νέο Ν.4571/2018 παραμένουν το ίδιο αυστηρά. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης εντός 30 ημερών από την πάροδο της προθεσμίας, η υποβολή γίνεται ύστερα από την πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου των 200€ για τους υπόχρεους υποβολής στην επιτροπή ελέγχου του άρθρου 3Α και 100€ για τους υπόλοιπους. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης εντός 60 ημερών το παράβολο για την υποβολή φθάνει στα 800€ και 300€ αντίστοιχα. Με την πάροδο των 60 ημερών, εάν δεν υποβληθεί δήλωση ή υποβληθεί ανακριβής - ελλιπής δήλωση το πρόστιμο είναι ποινή φυλάκισης με χρηματική ποινή έως 100.000€. Ενώ, σε περίπτωση προσπάθειας απόκρυψης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου αξίας 30.000€ και άνω, η ποινή είναι φυλάκιση έως 2 έτη και χρηματική ποινή από 10.000€ έως 500.000€.

Με τα ισχύοντα πρόστιμα και τις ποινικές κυρώσεις που μπορεί να προκύψουν βάσει νόμου, καθίσταται σαφές προς όλους τους υπόχρεους, αλλά και στους συνάδελφους λογιστές που θα αναλάβουν να ασχοληθούν με τις συγκεκριμένες δηλώσεις, ότι δεν πρόκειται για κάποια απλή δήλωση. Εννοείται πως η φυσική παρουσία του πελάτη θεωρείται δεδομένη.

Καλό μήνα και καλό ΣΚ σε όλους!comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Πόθεν έσχες, Δήλωση περιουσιακής κατάστασης