12/10/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Ο ΕΦΚΑ της γραφειοκρατίας

Σε συνεργασία με τους Φοροτεχνικούς Ηλία Χατζηγεωργίου και Παναγιώτη Τσουκαλά - Τζίκα

Σε αυτήν τη χώρα - όσο κι αν μας φαίνεται παράξενο - η εξέλιξη των υπηρεσιών θα πρέπει να κατέχει πρωτιά σε πρωτοτυπία σε όλον τον πλανήτη… Και ο λόγος είναι πως ενώ κάποιες υπηρεσίες έχουν αλματώδη ανάπτυξη και εξέλιξη, κάποιες άλλες ακόμα δεν μπορούν να πετάξουν από πάνω τους τον μανδύα της παλιάς γραφειοκρατίας που μας στοιχειώνει σε κάθε προσπάθεια δημιουργίας.

Αφορμή για αυτήν την αναφορά υπήρξε η εγγραφή μιας νεοσύστατης εταιρείας στην υπηρεσία μιας στάσης του ΓΕΜΗ και στη συνέχεια η εγγραφή στον ΕΦΚΑ.

Αλλά ας το δούμε λίγο πιο αναλυτικά για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις ευκολίες, αλλά και τις δυσκολίες που προκύπτουν από την εγγραφή μιας εταιρείας, μιας ΙΚΕ για παράδειγμα, στις ανωτέρω υπηρεσίες:

Για την εγγραφή μιας μονοπρόσωπης ΙΚΕ στην υπηρεσία μιας στάσης του ΓΕΜΗ χρειάζεται μια σειρά δικαιολογητικών τα οποία πρέπει να συγκεντρωθούν και να κατατεθούν. Συγκεκριμένα μια ΙΚΕ θα πρέπει να έχει:

 • Καταστατικό ίδρυσης
 • Μισθωτήριο ή Υ/δ του άρθρου 8 του Ν.1599/86 για την έδρα της εταιρείας
 • Φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας των μελών ή φωτοτυπία των διαβατηρίων
 • Φορολογικές ενημερότητες των μελών της
 • Εξουσιοδότηση όλων των ιδρυτών στον εκπρόσωπο σε περίπτωση που δεν παρίστανται οι ίδιοι στη διαδικασία
 • Αντίγραφα αποδεικτικών κατάθεσης των ποσών που απαιτούνται για την ίδρυση της εταιρείας
 • Έντυπα Μ3, Μ6, Μ7 και Μ8 για τη χορήγηση ΑΦΜ της ΙΚΕ.

Για να προχωρήσει η διαδικασία, όλα αυτά τα δικαιολογητικά θα πρέπει να ετοιμαστούν και να συμπληρωθούν σωστά, όπως επίσης και να είναι επικαιροποιημένα, ώστε να μη δημιουργηθούν εμπόδια στη διαδικασία εγγραφής.

Το συνολικό κόστος σύστασης μιας ΙΚΕ συνοπτικά περιλαμβάνει τα εξής :

 • Τέλος καταχώρησης στο ΓΕΜΗ (10€)
 • Τέλος υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών (5,8€)
 • Κόστος εγγραφής στο υπαγόμενο Επιμελητήριο (ποικίλει ανάλογα με το Επιμελητήριο)
 • Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας (70€) εάν τα μέλη είναι μέχρι τρία, ενώ για κάθε επιπλέον μέλος το ποσό προσαυξάνεται με 5€ ανά μέλος
 • Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου 1% επί του ποσού του Κεφαλαίου που αναγράφεται στο Καταστατικό, όταν αυτός απαιτείται.

Όλα αυτά εάν η διαδικασία γίνει με φυσική παρουσία στο αρμόδιο τμήμα του ΓΕΜΗ. Η διαδικασία μπορεί να μην είναι δύσκολη για να πραγματοποιηθεί, ωστόσο απαιτεί ένα σεβαστό χρονικό περιθώριο και μια προεργασία, την οποία συνήθως αναλαμβάνει κάποιος συνάδελφος λογιστής.

Στην εξέλιξη των πραγμάτων η υπηρεσία μιας στάσης του ΓΕΜΗ, προκειμένου να μειώσει τον χρόνο της διαδικασίας υποβολής όλων αυτών των δικαιολογητικών, καθώς και του κόστους εγγραφής που προκύπτει, δημιούργησε την ιστοσελίδα www.businessportal.gr. Σε αυτήν ο εκπρόσωπος της υπό σύσταση εταιρείας μπορεί να εισέλθει και να δημιουργήσει κωδικούς της εταιρείας. Κάνοντας χρήση των κωδικών λαμβάνει στο email του τον ΑΦΜ του νομικού προσώπου, ολοκληρώνει την έναρξη εργασιών δηλαδή. Μετά τη λήψη ΑΦΜ προβαίνει στην έκδοση κλειδάριθμου και αυτού ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειαστεί επίσκεψη στη Δ.Ο.Υ.! Η διαδικασία απαιτεί κάποιο χρόνο να αφιερώσεις, ωστόσο δεν είναι τόσο δύσκολη, αφού υπάρχει κατεύθυνση μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας που έχει στηθεί στην ιστοσελίδα για την εγγραφή της εταιρείας.

Μέχρι εδώ όλα καλά… Η πρώτη «πίστα» ξεπεράστηκε εύκολα και γρήγορα…

Η δεύτερη «πίστα» όμως είναι πολύ δυσκολότερη και αναφερόμαστε στην «πίστα» του ΕΦΚΑ…

Τα δύσκολα λοιπόν αρχίζουν όταν θα πρέπει να γίνει η διαδικασία εγγραφής των μελών ή του/των διαχειριστών της εταιρείας στον αρμόδιο ΕΦΚΑ της περιοχής που εδρεύει η εταιρεία.

Στον ΕΦΚΑ δυστυχώς οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες περιορίζονται στο ότι μπορεί κάποιος χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxis να εισέλθει στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ για να εκτυπώσει την ταυτότητα πληρωμής της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς του και να ενημερωθεί για το ποσό που οφείλει. Γενικά, ενώ η σελίδα φαίνεται πολύ εξυπηρετική, οι ενέργειες που μπορείς να κάνεις είναι ελάχιστες.

Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν προβλέπεται δυνατότητα εγγραφής των μελών ή των διαχειριστών ηλεκτρονικά. Γενικότερα για ότι έγγραφο χρειάζεσαι, π.χ. ασφαλιστική ενημερότητα, βεβαίωση προσθήκης ΚΑΔ και άλλα τέτοια παρόμοια, η επίσκεψη στο ταμείο είναι αναπόφευκτη.

Για την εγγραφή του νέου επαγγελματία τα δικαιολογητικά που ζητούνται κυρίως είναι :

 • Βεβαίωση σύστασης της εταιρείας από το ΓΕΜΗ
 • Έναρξη της εταιρείας από το ΓΕΜΗ
 • Αντίγραφο ταυτότητας
 • Γνωστοποιήσεις ΑΜΚΑ-ΑΦΜ των μελών
 • Καταστατικό της εταιρείας καταχωρημένο στο ΓΕΜΗ
 • Μισθωτήριο ή Υ/δ του άρθρου 8 του Ν.1599/86 για την έδρα της εταιρείας
 • Εξουσιοδότηση σε περίπτωση που δεν παρίστανται οι ίδιοι στη διαδικασία.

Εκτός όλων αυτών, ζητούνται και τα εκκαθαριστικά της τελευταίας δεκαετίας, ώστε να μην «ξεφύγει» καμιά απόδειξη δαπάνης για την οποία θα έπρεπε να πληρωθούν εισφορές.

Πόσοι συνάδελφοι άραγε έχουν χάσει άπειρες εργατοώρες προσπαθώντας να βρουν και να ταιριάξουν τα παραστατικά του κωδικού 659 της δήλωσης;

Παραστατικά που για τη φορολογική αρχή θεωρούνται ότι έχουν παραγραφεί, αλλά το ταμείο εκπέμπει σε άλλο μήκος κύματος. Φυσικά, εάν στα έσοδα της δεκαετίας περιλαμβάνεται καμιά απόδειξη δαπάνης, εκεί αρχίζουν οι δύσκολες συζητήσεις που σχεδόν πάντα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα έπρεπε να έχει γίνει εγγραφή στον ΟΑΕΕ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν ότι στον φορολογικό νόμο ο ενδιαφερόμενος δεν χαρακτηριζόταν ως επαγγελματίας. Επίσης, θα πρέπει να βεβαιώνεται από την αρμόδια ΔΟΥ στη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση εάν δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης.

Επιπρόσθετα, πολλές φορές, ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, δεν είναι απίθανο να ζητηθούν και κάποια περαιτέρω δικαιολογητικά, όπως για παράδειγμα το πτυχίο του αιτούντα για εγγραφή!

Ο λόγος;

Άγνωστος φυσικά…

Επίσης, μπορεί να ζητηθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το ανάλογο Επιμελητήριο, χωρίς την οποία, βέβαια, η επιχείρηση δεν θα έκανε έναρξη σε καμία περίπτωση, αφού ο φορέας που τις εκδίδει και τις ελέγχει είναι το Επιμελητήριο, στο οποίο στεγάζεται η υπηρεσία του ΓΕΜΗ που χορηγεί τον ΑΦΜ.

Το χειρότερο μέρος της «πίστας» δεν είναι τα έγγραφα, αλλά ο χρόνος αναμονής στο ασφαλιστικό ταμείο για την εξυπηρέτηση, ο οποίος μπορεί να μην περιορίζεται μόνο σε κάποιες ώρες, αλλά και μέρες, αφού τα υποκαταστήματα είναι λίγα και υποστελεχωμένα, ενώ τίποτα δεν γίνεται ηλεκτρονικά όπως προαναφέραμε.

Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι στη χώρα μας ο επαγγελματίας πρέπει να κινείται συνεχώς ανάμεσα σε δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο δύσκολος κόσμος της γραφειοκρατίας καλά κρατεί και ταλαιπωρεί καθημερινά όχι μόνο εμάς τους λογιστές, αλλά και κάθε επιχειρηματία στη χώρας μας.

Καλό ΣΚ σε όλους!comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΓΕΜΗ, Υπηρεσίες μιας στάσης, ΕΦΚΑ, ΙΚΕ, Σύσταση εταιρείας