02/12/17 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

20ετής χρόνος παραγραφής σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής για χρήσεις από το 2012

Με την ΠΟΛ. 1192/2017 ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έκανε αποδεκτή την με αριθ. 268/2017 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία, ότι ενόψει των γενομενων δεκτών με τις υπ΄ αριθ. 1738/2017, 2934/2017 και 2935/2017 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) επί της ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 78 (§§1-2) του ισχύοντος Συντάγματος, η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – ΚΦΔ – (ν.4174/2013), σε συνδυασμό με τη διάταξη της παραγράφου 11, εδάφιο δεύτερο, του άρθρου 72 του ιδίου Κώδικα, με τις οποίες παρεκτείνεται ο χρόνος παραγραφής σε εικοσαετή σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής που διαπράχθηκε πριν την έναρξη ισχύος του ΚΦΔ, υπό την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα του Δημοσίου δεν έχει παραγραφεί μέχρι τότε, είναι εφαρμοστέες από τη Φορολογική Διοίκηση, υφιστάμενης δυνατότητας εκδόσεως πράξεων προσδιορισμού φόρου και προστίμων σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου που αφορούν στις χρήσεις των ετών 2012 και 2013 και όχι σε προγενέστερες του έτους 2012.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση στην Online Τράπεζαcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Φοροδιαφυγή, Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων