16/06/17 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Φορολογικές Δηλώσεις 2017: Κάτι τρέχει με τον ΕΟΠΥΥ

Σε συνεργασία με τον Φοροτεχνικό Ηλία Χατζηγεωργίου

Οι φορολογικές δηλώσεις είναι στο φόρτε τους. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες συνωστίζονται στο γραφείο για να τις συμπληρώσουν και να τις υποβάλλουν. Άλλωστε, υπάρχουν συνεχείς οχλήσεις προς τους πελάτες μας να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή, γιατί το σύστημα μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα, αλλά και δεν υπάρχει και κανένας λόγος να ξεπεράσουμε τα όριά μας για την υποβολή τους την τελευταία ημέρα.

Σε συνάντηση με αρμόδιο παράγοντα του Υπουργείου Οικονομικών η απάντηση ήταν ότι η πρόθεση του Υπουργού είναι να μην δοθεί παράταση στις φορολογικές δηλώσεις.

Προσωπικά πιστεύω ότι λαμβάνοντας υπόψη και τον αριθμό των φορολογικών δηλώσεων που μέχρι και σήμερα έχουν υποβληθεί, θα έχουμε τελική ημερομηνία υποβολής την 15/7/2017.

Θα πρέπει επιπλέον να γνωρίσουμε ότι για να δοθεί παράταση θα πρέπει να υπάρχει και σχετική τροπολογία και να ψηφιστεί από τη Βουλή.

Αποφασίσαμε λοιπόν, στην καθιερωμένη στήλη στο e-forologia, για το επόμενο διάστημα, να ασχοληθούμε με πρακτικά θέματα και προβλήματα που συναντάμε εμείς και οι αρκετοί συνάδελφοι στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Σε αυτά τα προβλήματα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις για την αντιμετώπισή τους, όπου αυτό είναι εφικτό. Σε θέματα που δεν θα καταφέρουμε να τα αντιμετωπίσουμε, με τη δυνατότητα που μας δίνεται ως φορολογικοί σύμβουλοι του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών θα ενημερώσουμε το Υπουργείο Οικονομικών και την Α.Α.Δ.Ε. ώστε να τα αντιμετωπίσει και θα ενημερώσουμε όλους τους συναδέλφους.

Ένα από τα θέματα που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε μέχρι και σήμερα ήταν η έκδοση βεβαιώσεων από τον ΕΟΠΥΥ για το 2016 όσο αναφορά το ύψος του rebate και του claw back.

Πριν κάποιες μέρες λοιπόν, επισκέφθηκε το γραφείο μου μία μικροβιολόγος για να υποβάλλει την δήλωση της. Αφού συμπληρώσαμε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία φτάσαμε στο κρίσιμο σημείο να πρέπει να βρούμε το ύψος του claw back και του rebate που τις έχει κάνει ο ΕΟΠΥΥ την χρήση του 2016. Με έκπληξη μας διαπιστώσαμε ότι ο ΕΟΠΥΥ έχει εκκαθαρίσει τα στοιχεία μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2016, ενώ δεν είχε κάνει τίποτα για το δεύτερο. Τις επόμενες ημέρες καθημερινά κάναμε προσπάθειες να βρούμε την σχετική βεβαίωση αλλά μάταια.

Η έκπληξή μας έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν σε επίσκεψη της γιατρού στην υπηρεσία τη διαβεβαίωσαν ότι δεν έχει υπολογιστεί το συγκεκριμένο ποσό για κανένα γιατρό - κέντρο ανά την Ελλάδα που έχει συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ. Στο εύλογο ερώτημα της τι θα γίνει με τη δήλωση, η απάντηση ήταν «ξέρει τι θα κάνει ο λογιστής σου».

Ο λογιστής φυσικά και ξέρει ότι χωρίς το στοιχείο αυτό δεν είναι εύκολο να υποβληθεί σωστά η δήλωση της συγκεκριμένης μικροβιολόγου, άρα και κανενός γιατρού που είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ. Επίσης, φυσικά και γνωρίζει ότι δεν είναι δυνατόν να διαμορφώνει τα φορολογητέα κέρδη χωρίς να έχει κανένα στοιχείο στα χέρια σου. Γιατί και την κίνηση λογαριασμού των τραπεζών να έχει, δεν νομίζω να βγάλει άκρη, άλλωστε γι’ αυτό θεωρούμε ότι δεν έχουν εκδοθεί και οι σχετικές βεβαιώσεις.

Ας δούμε όμως την άποψη του Υπουργείου Οικονομικών και των άλλων αρμόδιων Υπουργείων για το θέμα μέσα από τη νομοθεσία. Ο Ν. 4172/2013 στο άρθρο 100 καθιέρωσε τους όρους αυτούς. Η εξαμηνιαία δαπάνη του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, όπως για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία, φυσικοθεραπείες, ειδική αγωγή και λοιπές υπηρεσίες υγείας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών που ορίζονται με αποφάσεις των Υπουργών Υγείας.

Για τον υπολογισμό των συγκεκριμένων ποσών θα πρέπει να έχει εκδοθεί το παραστατικό από την επιχείρηση που θέλει να πληρωθεί και να παραδοθεί στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ μαζί με φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Φυσικά βάσει Ε.Λ.Π., από τη στιγμή που έχει εκδοθεί το παραστατικό θα πρέπει να καταχωρηθεί στα βιβλία της. Από την Εγκύκλιο 1191/2014 αλλά και από μία σειρά απαντήσεων που έχει δώσει το Υπουργείο Οικονομικών βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι συγκεκριμένες εκπτώσεις μπορούν να βαρύνουν τη χρήση που τις αφορούν αλλά και τη χρήση που υπολογίστηκαν.

Χαρακτηριστικά, απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρει ότι με την ΠΟΛ.1191/12.8.2014 αναφορικά με την φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής κατ' εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) και του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (rebate), από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013, όταν τα παραπάνω ποσά επιστροφής μπορούν να προβλεφθούν στη χρήση που αφορούν, βαρύνουν τη χρήση αυτή, διαφορετικά θα μειώσουν τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της οποίας εκκαθαρίζονται και εκδίδονται τα σχετικά στοιχεία.

Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται ότι εφόσον οι εκκαθαρίσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκδόθηκαν σε χρόνο πριν την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογικού έτους 2015, έχετε τη δυνατότητα να λάβετε υπόψη σας τα στοιχεία αυτά, έτσι ώστε από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2015 να έχουν αφαιρεθεί τα ποσά claw back και rebate που αφορούν το έτος αυτό, καταλήγει στην απάντηση του το Υπουργείο για την περσινή χρήση.

Βέβαια, όλοι γνωρίζουμε εμπειρικά ότι τα ποσά από το claw back και το rebate είναι αρκετά υψηλά και γίνονται ακόμα μεγαλύτερα όσο αυξάνεται ο τζίρος της επιχείρησης. Εάν από το 2014 λοιπόν έχει ακολουθηθεί η τακτική το claw back και το rebate να επηρεάζουν τα κέρδη των χρήσεων που τα αφορούν και αυτό αλλάξει στη χρήση 2016, θα επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων της χρήσης αυτής, γιατί πολύ απλά θα έχει έξοδα για μισή χρονιά.

Οι συνέπειες λίγο πολύ θα είναι γνωστές:

  • Φόρος 22% - 45% ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης και το ύψος των κερδών.
  • Εισφορά αλληλεγγύης έως 10%
  • Αύξηση της προκαταβολής φόρου λόγω της αύξησης των κερδών.
  • Αύξηση του ΕΦΚΑ για τη χρήση 2016 όπου θα εκκαθαριστεί τον Σεπτέμβριο και θα αποτελεί βάση μέχρι τον άλλο Σεπτέμβριο.

Δεδομένου λοιπόν ότι το κόστος είναι μεγάλο, θα έπρεπε να δίνεται δυνατότητα στην επιχείρηση να αποφασίσει τι θα κάνει και να μην φορτώνεται έμμεσα το βάρος στον συνάδελφο φοροτεχνικό που υπογράφει τη δήλωση. Άλλωστε, τα χρήματα έχουν κρατηθεί από τον ΕΟΠΥΥ μέσω αυτής της διαδικασίας, δεν πρόκειται να δοθούν ποτέ στην επιχείρηση κι εάν φορολογηθούν έστω και για μία χρονιά, θα είναι άτοκο δάνειο της επιχείρησης προς το Ελληνικό δημόσιο.

Οι λύσεις στο πρόβλημα είναι δύο και είναι απλές… Να εκδοθούν οι βεβαιώσεις άμεσα από τον ΕΟΠΥΥ ή να δοθεί παράταση στις δηλώσεις άμεσα μέχρι να εκδοθούν οι βεβαιώσεις.

Καλή δύναμη και καλό ΣΚ!
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΕΟΠΥΥ, Φορολογικές δηλώσεις