10/05/17 | Αρχική > Οδηγός Λογιστη > Χρήσιμα

Oι συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας της Ελλάδας με τα 57 συμβαλλόμενα κράτη

  • Η ΣΑΔΦ με τη Γαλλία (ν.δ.4386/1964 Α’ 77/1965) αναθεωρήθηκε και παύει να ισχύει σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 της τεθείσας σε ισχύ την 30η Δεκεμβρίου 2023, σύμφωνα με την Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών (ΦΕΚ Α’ 00006/17.01.2024). Η νέα αναθεωρημένη ΣΑΔΦ (ν.4984/2022 Α’202), τέθηκε σε εφαρμογή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 30 παράγραφο 2 αυτής, την 1η Ιανουαρίου 2024.
  • H ΣΑΔΦ με το Βασίλειο της Σουηδίας (ν.4300/1963 Α’ 73/1963) έχει παύσει να ισχύει από 01/01/2022, μετά από μονομερή καταγγελία της από τις φορολογικές αρχές της Σουηδίας (Ρηματική Διακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Σουηδίας της 16ης Ιουνίου 2021). Ως εκ τούτου, δεν ισχύει για εισοδήματα που προκύπτουν από 01/01/2022 και για φόρους κεφαλαίου από 01/01/2023. Από την ημερομηνία αυτή και εντεύθεν για εισόδημα πηγής Σουηδίας, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις εσωτερικής νομοθεσίας της Ελλάδος.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΧΩΡΕΣ

ΝΟΜΟΣ

Φ.Ε.Κ.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Άγιος Μαρίνος

Ν 4243/2014

57/2014

26.06.2013

07.04.2014

01.01.2015

2.

Αζερμπαϊτζάν

Ν 3826/2010

29/2010

16.02.2009

11.03.2010

01.01.2011

3.

Αίγυπτος

Ν 3484/2006

170/2006

27.11.2004

23.08.2006

01.01.2007

4.

Αλβανία

Ν 2755/1999

252/1999

14.07.1995

13.12.2000

01.01.2001

5.

Αρμενία

Ν 3014/2002

103/2002

12.05.1999

18.07.2002

01.01.2003

6.

Αυστρία

Ν 3724/2008

253/2008

18.07.2007

01.04.2009

01.01.2010

7.

Βέλγιο

Ν 3407/2005

266/2005

25.05.2004

30.12.2005

01.01.2005

8.

Βοσνία & Ερζεγοβίνη

Ν 3795/2009

157/2009

23.07.2007

12/07/2012

01.01.2013

9.

Βουλγαρία Πρωτόκολλο

Ν 2255/1994 Ν 2927/2001

195/1994 140/2001

15.02.1991

18.07.2000

22.01.2002

01.01.2003

10.

Γαλλία*

ΝΔ 4386/1964

202

11.05.2022

30.12.2023

01.01.2024

11.

Γερμανία

ΑΝ 52/1967

134/1967

18.04.1966

08.12.1967

01.01.1964

12.

Γεωργία

Ν 3045/2002

198/2002

10.05.1999

20.10.2002

01.01.2003

13.

Δανία

Ν 1986/1991

189/1991

18.05.1989

18.01.1992

01.01.1992

14.

Ελβετία

(αναθεώρηση)

Πρόσθ. Πρωτόκολλο

Ν 1502/1984

Ν 4034/2011 Ν 4105/2013

192/1984

269/2011 5/2013

04.11.2010

2.08.2012

16.06.1983

21.02.1985 17.01.2013

27.12.2011

01.01.2012 01.01.2012

15.

Εσθονία

Ν 3682/2008

145/2008

04.04.2006

01.08.2008

01.01.2009

16.

Ην. Αραβικά Εμιράτα

Πρωτόκολλο

Ν 4234/2014

28/2014

18.01.2010 27.06.2013

17.12.2014

01.01.2014

17.

Ην. Βασίλειο

ΔΝ 2732/1953

329/1953

25.06.1953

15.01.1954

01.01.1951 01.01.1952

18.

Ην. Πολιτείες

ΝΔ2548/1953

231 & 333/1953

20.02.1950

30.12.1953

30.12.1953

19.

Ινδία

ΝΔ 4580/1966

235/1966

11.02.1965

17.03.1967

01.01.1964

20.

Ιρλανδία

Ν 3300/2004

262/2004

24.11.2003

29.12.2004

01.01.2005

21.

Ισλανδία

Ν 3684/2008

147/2008

07.07.2006

07.08.2008

01.01.2009

22.

Ισπανία

Ν 3015/2002

104/2002

04.12.2000

21.08.2002

01.01.2003

23.

Ισραήλ

Ν 2572/1998

12/1998

24.10.1995

06.03.1998

01.01.1999

24.

Ιταλία

(αναθεώρηση)

Ν 1927/1991

17/1991

03.09.1987

20.09.1991

01.01.1984

25.

Καναδάς (Πρωτόκολλο)

Ν 3824/2010 Ν 4035/2011

27/2010 270/2011

29.06.2009

16.12.2010 31.12.2011

01.01.2011 01.01.2011

26.

Κατάρ

Ν 3823/2010

22/2010

26.10.2008

20.03.2010

01.01.2011

27.

Κίνα

Ν 3331/2005

83/2005

03.06.2002

11.11.2005

01.01.2006

28.

Κορέα

Ν 2571/1998

11/1998

20.03.1995

10.07.1998

01.01.1999

29.

Κουβέιτ

Ν 3330/2005

82/2005

02.03.2003

20.04.2005

01.01.2006

30.

Κροατία

Ν 2653/1998

250/1998

18.10.1996

18.12.1998

01.01.1999

31.

Κύπρος

ΑΝ 573/1968

223/1968

30.03.1968

16.01.1969

01.01.1967

32.

Λετονία

Ν 3318/2005

46/2005

27.03.2002

07.03.2005

01.01.2006

33.

Λιθουανία

Ν 3356/2005

152/2005

15.05.2002

05.12.2005

01.01.2006

34.

Λουξεμβούργο

Ν 2319/1995

127/1995

22.11.1991

26.08.1995

01.01.1996

35.

Μάλτα

Ν 3681/2008

144/2008

13.10.2006

30.08.2008

01.01.2009

36.

Μαρόκο

Ν 3820/2010

19/2010

20.03.2007

17.11.2010

01.01.2011

37.

Μεξικό

Ν 3406/2005

265/2005

13.04.2004

07.12.2005

01.01.2006

38.

Μολδαβία

Ν 3357/2005

153/2005

29.03.2004

11.07.2005

01.01.2006

39.

Ν. Αφρική

Ν 3085/2002

319/2002

19.11.1998

19.02.2003

01.01.2004

40.

Νορβηγία

Ν 1924/1991

16/1991

27.04.1988

16.09.1991

01.01.1992

41.

Ολλανδία (Πρωτόκολλο)

Ν 1455/1984

Ν 3464/2006

89/1984

124/2006

16.07.1981

18.01.2006

17.07.1984

01.07.2006

01.01.1981

42.

Ουγγαρία

Ν 1496/1984

178/1984

25.05.1983

17.02.1985

01.01.1985

43.

Ουκρανία

Ν 3046/2002

199/2002

06.11.2000

26.09.2003

01.01.2004

44.

Ουζμπεκιστάν

Ν 2659/1998

268/1998

01.04.1997

15.01.1999

01.01.2000

45.

Πολωνία

Ν 1939/1991

37/1991

20.11.1987

28.09.1991

01.01.1991

46.

Πορτογαλία

Ν 3009/2002

90/2002

02.12.1999

13.08.2002

01.01.2003

47.

Ρουμανία

Ν 2279/1995

9/1995

17.09.1991

07.04.1995

01.01.1996

48.

Ρωσία

(μερική τροποποίηση)

Ν 3047/2002 Ν 3679/2008

200/2002 142/2008

26.06.2000 10.05.2007

20.12.2007

01.01.2008 01.01.2009

49.

Σαουδική Αραβία

Ν 3821/2010

20/2010

19.06.2008

01.05.2010

01.01.2011

50.

Σερβία (Πρωτόκολλο)

Ν 3825/2010

28/2010

11.11.2008

25.06.1997

08.06.2010

01.01.2011

51.

Σιγκαπούρη

Ν 4879/2021

4/2022

30.05.2019

14.06.2022

01.01.2023

52.

Σλοβακία

Ν 1838/1989

86/1989

23.10.1986

23.05.1989

01.01.1990

53.

Σλοβενία

Ν 3084/2002

318/2002

05.06.2001

08.12.2003

01.01.2004

54.

Τουρκία

Ν 3228/2004

32/2004

02.12.2003

05.03.2004

01.01.2005

55.

Τσεχία

Ν 1838/1989

86/1989

23.10.1986

29.05.1989

01.01.1990

56.

Τυνησία (Πρόσθετο Πρωτ)

Ν 3742/2009

23/2009

31.10.1992

14.05.2007

29.09.2010

01.01.2011

57.

Φινλανδία

Ν 1191/1981

206/1981

21.01.1980

04.10.1981

01.01.1982comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΣΑΔΦ, Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας