16/05/13 | Αρχική > Οδηγός Λογιστη > Λογιστής

Νόμοι και Διατάξεις για το Επάγγελμα του Λογιστή-Φοροτεχνικού

1. Π.Δ. 340/1988 Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του.

2. Ν.2515/1997 Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις (Α 154)

3. Ν.2873/2000 Άρθρο 38 .Ρυθμίσεις θεμάτων λογιστών – φοροτεχνικών

4. Α.1009/2023 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1008/2011 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του N . 2873/2000 (Β΄ 136)

5. Ν.3842/2010 Άρθρο 17. Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων γενικά για ηλεκτρονική υποβολή πληροφοριών και στοιχείων θέματα λογιστών φοροτεχνικών και πιστοποιητικό νόμιμων ελεγκτών

6. Αρ. Πρωτ. 1021845 ΕΞ 2013 Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 340/1998 όπως ισχύει.

7. Ελάχιστες αμοιβές λογιστικών – φοροτεχνικών εργασιών

8. ΔΑ 45/2009 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών των βιομηχανικών, βιοτεχνικών, ξενοδοχείακών, εμπορικών και των πάσης φύσεων επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων όλης της χώρας.

9. Επίδομα ισολογισμού

10. Ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων(Λογιστικών-Φοροτεχνικών) υπηρεσιώνcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.