Καλημέρα σας ,

Ετερόρρυθμη εταιρεία - εμπορική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία , κατά την χρήση 2023 , είχε ακαθάριστα έσοδα κάτω των 150.000,00 € για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια λειτουργίας.

Όλα τα προηγούμενα έτη , πραγματοποιούσε απογραφή υποχρεωτικά λόγω ακαθάριστων εσόδων.

Φέτος για την δήλωση της χρήσης 2023 , μπορεί να μην πραγματοποιήσει απογραφή;

Και πώς θα γίνει η απεικόνιση , αν δεν είναι υποχρεωμένη; Μόνο με το αρχικό απόθεμα ΧΧΧ και τελικό απόθεμα 0,00 €.

Σας ευχαριστώ.