ΣΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΠΧ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΛΟΓΩ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΛΙΚΑ ΟΠΩΣ ΒΙΔΕΣ, ΡΟΔΕΛΛΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ, ΚΛΩΣΤΕΣ, ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Ή ΔΑΠΑΝΕΣ; ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ; Η ΒΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ;