Φορολογούμενος που μισθώνει κατοικία στα πλαίσια της βραχυχρόνιας μίσθωσης, λόγω άγνοιας, δεν δήλωνε τα έξοδα καθαριότητας που χρέωνε στους φιλοξενούμενους για τον καθαρισμό της κατοικίας κατά την αποχώρησή τους. Σε περίπτωση που κάνει τροποποιητικές δηλώσεις για τα προηγούμενα έτη και συμπεριλάβει στην φετινή δήλωση τα σωστά εισοδήματα τι πρόστιμα θα του επιβληθούν; Θα πρέπει να τροποποιήσει και τις δηλώσεις μίσθωσης; Αν τα παραπάνω υποβληθούν προ του ελέγχου θα επιβληθούν οι κυρώσεις του Άρθρο 84 παρ.5Ν. 4472/2017;